Türkiye’deki genç girişimciler ve yatırımcılar bakış açılarını değiştirmeli

‘Ömer Abi,’ girişimciliği anlattı

Melek Yatırımcı ve Girişimci Mentoru Ömer Erkmen, girişimcilik dünyasında ‘Ömer Abi’ olarak biliniyor. Bunun nedeni, Erkmen’in genç girişimciler için ‘abilik’ yapması. Erkmen, teknolojinin, dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bir dünyada bunları kullanarak büyüyen; müşterisine, kullanıcısına çabuk ulaşan ve bunun geri bildirimini çabuk alan girişimleri destekliyor. Söz konusu destek, para desteğini de içeriyor ancak kendisi bu süreci daha çok “beraber keşfetmek” olarak tanımlıyor. On yıldır genç girişimciler ile birlikte kaynaklar nereden bulunur, ölçümlemeler nasıl yapılır, girişim nasıl büyür gibi konularda kafa kafaya vererek onlara mentorluk yapıyor.

Erkmen, mentorluk ve yatırımlarında “dijitallik oranı yüksek” girişimleri tercih ediyor:

Teknolojiyi, dijitali kullanmayan hiçbir girişim bugün artık belli bir büyüklüğün üzerine gelemez. Dijitallik şart. Benim yatırımlarımın yüzde 80’ini dijitallik oranı yüksek olan girişimler oluşturuyor.

Erkmen, hangi girişimlere yatırım yapacağına nasıl karar verdiğini sorduğumuzda ise insana yatırım yaptığını vurguluyor. Örneğin, genç girişimciler kendisine on tane fikirle gelirse, bu fikirlerin üç tanesi parlak görünüyorsa ancak fikri getirenlerde bir ışık görmüyorsa projeyle ilgilenmiyor. Fikri de göz önünde bulunduruyor ancak aslen kendi de yatırım yapılabilir, girişimci kişiliğe sahip insanlara yatırım yapıyor.

Genç girişimciler, yatırım çekmek için ne yapmalı?

Ömer Erkmen, yatırım almak isteyen genç girişimcilere kendilerine hedef olarak on tane yatırımcı seçmelerini, önce en az istedikleri ve kendilerini seçme ihtimali en düşün olana gitmelerini öneriyor. Bunun nedeni, o kişiye yapacakları sunum ve kuracakları iletişimde çok şey öğrenecek olmaları. Böylece hem bir şey kaybetmemiş, hem de en çok istedikleri yatırımcıyı en sonra bırakmış, yani onun karşısına en hazır şekilde çıkmış olacaklar.

Erkmen’e göre bu alanda bir yatırımcı-girişimci uyumu söz konusu ve her yatırımcı her girişimciye uygun olmayabilir. Buna rağmen bir girişimcinin sahip olması gereken, “olmazsa olmaz” özellikleri şöyle:

1. Risk almaktan korkmamak
2. Kararlı olmak
3. Kolay kolay pes etmemek
4. Hata yapmaktan korkmamak, yapılan hatadan bir şeyler öğrenmek

Özetlemek gerekirse, risk alacak ama yönetecek riski. Hata yapmaktan hiç korkmayacak ama hatasından da öğrenmesi gerekiyor. Bir de kararlı olacak. Tabii hiç saymadığım bir şey var olmazsa olmaz, dürüst olması lazım. Önce kendine, sonra dünyaya karşı dürüst olması lazım.

genç girişimciler melek yatırımcı mentor ömer erkmen çalışan gençler

Türkiye, genç girişimciler için ne gibi avantajlar barındırıyor?

“Girişimcilik alanında başarılı bir proje”nin tanımı ülkelere ve farklı dikeylere göre değişiyor. Bu nedenle başarıyı getiren unsurlar dönemsellik gösteriyor; girilen pazara, dikeye, kiminle birlikte yola çıkıldığına, pazarda ne kadar rekabet olduğuna göre farklılaşıyor. Erkmen’e göre söz konusu projelerin sürekli bir şekilde ölçümlenmesi başarıyı getiren, sabit unsurlardan biri:

Ölçümleme ve denetleme tarafında, söz konusu proje yüksek oranda teknoloji ve dijitallik içeriyorsa o zaman analitik araçlar giriyor devreye. Analitik araçları her noktaya koyman lazım; trafiğe, olaylara bağlaman lazım ki onları yorumlayıp doğru kararları alasın. Proje dijital değilse ve fiziksel sokağa değiyorsa da o zaman sokağa giden kişilerin iyi eğitilmesi lazım. Sokaktaki geri bildirimlerini, dijital ortama aktarıp ölçülebilir hale getirmeleri lazım. Pazarla çözüm arasındaki ilişkiyi yakından gözlemek ve değerlendirmek lazım başarı yolunda.

Peki, Türkiye genç girişimciler için ne gibi avantajlar barındırıyor?

Ömer Erkmen’e göre Türkiye’de para var ancak bu para yeni nesle girişimcilik yapmaları için verilmiyor. Bunun temel nedeni ise hem genç girişimciler, hem de yatırımcılar tarafında bakış açısının eksik olması. Bir problemi net, basit ve yeterli bir şekilde çözen girişimlere herkes kolaylıkla adapte olabiliyor. Yani Erkmen’e göre pazarda bir sorun yok; söz konusu çözümleri yeni nesil bir bakış açısıyla sunacak ve bu çözümleri destekleyecek girişimci ve yatırımcılara ihtiyaç var.

Dijital varlık “olmazsa olmaz”

genç girişimciler melek yatırımcı mentor ömer erkmen çuvalladık biz web sitesi
cuvalladik.biz

Ömer Erkmen, bir dijital varlığın olmazsa olmazlar arasında olduğuna inanıyor ve hangi alanda faaliyet gösteriyor olursa olsun, girişimcilerin dijitalleşme alternatiflerini değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor.

Yapılan her şeyin dijital dünyada biz iz bırakması lazım çünkü dijitale değmeyen işler bir süre sonra zaten işlemez hale gelecek.

Erkmen’e göre verinin dijital dünyaya aktarılması ve özellikle erişilebilir olması büyük önem taşıyor:

Peki ne demek erişilebilir olmak? Ben senin veri aktardığını nereden bileceğim? Ya bana bir e-posta atacaksın ama herkese atmak zor, dolayısıyla bir alan adı alacaksın; başlangıç noktası bu olmalı. Ve orada bir web sitesi olması lazım.

Fotoğraf Nik MacMillan , Unsplash aracılığıyla.