godaddy-about-leadership-monica-2018_100x

Monica Bailey
Baş İnsan Kaynakları Sorumlusu

Geri

GoDaddy şirketinin çalışanları ve kültürünün başı olarak Monica, dünya çapındaki çalışanlarımız ve liderlerimiz için yetenek ve performans yönetimi, toplam ödüller, öğrenme ve geliştirme, işe alma, dahil etme ve ortaklıktan sorumludur. GoDaddy şirketine katıldığı 2013 yılından beri Monica, bilinçdışı önyargıyı azaltmak için Stanford ile ortaklaşa gerçekleştirilen, performans ve farklı kültürleri pekiştiren güncellenmiş bir performans inceleme süreci de dahil olmak üzere çeşitli girişimler gerçekleştirdi. Ek olarak, hem GoDaddy şirketinin kültürünü hem de operasyonlarını geliştirmek için seviye sürekliliği ve kariyer yapısı, ödeme eşitliği ve çalışan geri bildirim altyapısında etkili olmuştur.

Monica, GoDaddy şirketinden önce 17 yıl boyunca Microsoft'ta güvenilir iş ortağı olarak çalışmış, İK Birleşmeler ve Satın Almalar operasyonlarının oluşturulmasına yardımcı olmuş ve şirketin Başkanı ve CEO’ları dahil olmak üzere, gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için en üst düzey yetenekleri geliştirmeyi amaçlayan şirket içi değerlendirme ve geliştirme programını oluşturmuştur. Aynı zamanda kendi İK koçluk ve danışmanlık firmasına da sahiptir.

Monica, Washington State Üniversitesi'nden Kadın Çalışmaları alanına odaklanarak Psikoloji ve İletişim alanında lisans derecesine sahiptir.