Connecting to a MySQL Database Using CGI/Perl

This example describes using CGI/Perl to connect to a MySQL Database.

#!/usr/bin/perl use cPanelUserConfig;
print "ContentType: text/html\n\n";

use DBI;

# Connecting to the database
# Replace DATABASENAME with the name of the database,
# HOSTNAME with the hostname/ip address of the MySQL server.
$drh = DBI->install_driver("mysql");
$dsn = "DBI:mysql:database=your_databasename;host=mysql.secureserver.net";
$dbh = DBI->connect($dsn,\'your_dbusername\',\'your_dbpassword\');

# Select the data and display to the browser

my $sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM customers");
$sth->execute();
while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref()) {
print "Found a row: id = $ref->{'id'}, name = $ref->{'name'}";
}

$sth->finish();

# Disconnect from the database.

$dbh->disconnect();

Bu Makale Yardımcı Oldu mu?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Müşteri hizmetleri temsilcisiyle görüşmek için lütfen destek telefon numarasını veya yukarıdaki sohbet seçeneğini kullanın.
Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize! Sizin için yapabileceğimiz başka bir şey var mı?
Bunun için üzgünüz. Kafanızı neyin karıştırdığını veya çözümün problemi neden gidermediğini bize belirtin.