Bu sayfayı sizin için çevirmek üzere elimizden gelenin en iyisini yaptık. İngilizce sayfa da kullanılabilir.

GoDaddy Ödemeleri Tavsiye Programı Hüküm ve Koşulları

Uygunluk

Yalnızca GoDaddy Payments tarafından belirlenen iyi durumda bir GoDaddy Payments müşterisiyseniz, aşağıda açıklanan tavsiye programı (" Program ") için uygunsunuzdur.

Geçerli Yönlendirmeler

Arkadaşlarınızın, aile üyelerinizin veya iş arkadaşlarınızın uygun işletmelerini (“ Olasılıklar ”) GoDaddy Payments müşterilerine dönüştürerek Yönlendirme Ödülleri (aşağıda tanımlandığı şekilde) kazanabilirsiniz. Potansiyel Müşterinin bu Program hüküm ve koşulları (" Koşullar ") kapsamında " Geçerli Yönlendirme " olarak nitelenmesi için aşağıdaki kriterlerin her birinin karşılanması gerekir:

  1. Potansiyel müşteriyi, sizin için oluşturduğumuz benzersiz QR kodu / takip bağlantısı aracılığıyla ÖDEMELERE yönlendirmeniz ve Potansiyel müşterinin Demo Talebinde Bulun formunu doldurmasını sağlamanız gerekir.
  2. Beklenti, mevcut bir GoDaddy Payments müşterisi olmamalıdır.
  3. Potansiyel Müşterinin GoDaddy Payments için onay alması ve işlem yapmaya başlaması gerekir.
  4. Potansiyel Müşteri’nin şu anda yıllık ödeme işleme hacminin GoDaddy Payments’ın şahsi karar verme yetkisiyle onaylandığı ve belirlendiği üzere minimum 100.000 ABD doları olması gerekir.

Yukarıdaki koşulların tümü karşılanmazsa, Beklenti Geçerli Yönlendirme olmayacaktır. 

Yönlendirme Ödülleri

Her Geçerli Yönlendirme için, GoDaddy Payments ile bir anlaşma imzalanırsa ve ödemeleri GoDaddy Payments kullanarak işleme alırsa, GoDaddy size (" Yönlendiren ") ve potansiyel müşteriye sanal hediye kartıyla bir kerelik Yüz Dolar tutarında bir ödeme yapar. (" Yönlendirme Ödülü "). Birden fazla tavsiye kaynağı olsa bile, Geçerli Yönlendirme başına yalnızca bir Yönlendirme Ödülü ödenecektir ve GoDaddy, kendi takdirine bağlı olarak Yönlendirme Ödülünü tahsis edebilir.

Yönlendirme Ödülünün ödemesi, GoDaddy Ödeme hizmeti için Geçerli Yönlendirme’den GoDaddy’nin ödemesini aldığı takvim ayının sonundan itibaren otuz (30) gün içinde GoDaddy Ödemeleri tarafından bireysel Yönlendirene veya tüzel kişiye Yönlendiriciye yapılır.  

Yönlendirme Ödülü ödemeleri hariçtir ve bu Koşullar kapsamında size ödenmesi gereken Yönlendirme Ödüllerinin ödenmesinden doğan tüm vergileri, ücretleri, harçları ve diğer resmi ücretleri ödersiniz (GoDaddy'nin gelirinden doğan vergiler hariç).

Fesih

GoDaddy, dilediği zaman size yazılı bildirimde bulunarak bu Koşulları veya Programı feshedebilir ya da tamamen kendi takdirine bağlı olarak Programdaki katılımcı sayısını sınırlayabilir. GoDaddy, herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sizi Programdan çıkarabilir. GoDaddy'nin ödeme yükümlülükleri, fesih veya sona ermeden sonra kalmaz; GoDaddy’nin, GoDaddy ile bir sözleşme imzalayan, GoDaddy Ödeme Hizmetlerini başlatan ve bu Koşulların feshedildiği tarihten itibaren 60 gün içinde GoDaddy Ödeme Hizmetlerini kullanarak ödeme yapan herhangi bir Geçerli Yönlendirme için size borçlu olunan tüm ödemeleri size ödemesi şartıyla.