Hesap Yönetimi Yardım

Bu sayfayı sizin için çevirmek üzere elimizden gelenin en iyisini yaptık. İngilizce sayfa da kullanılabilir.

Herkese Açık Olmayan Alan Adı Sahibi Verileri için Hukuki Yaptırım Makamı Talebi

Gizlilik nedeniyle, kayıt verilerinde yer alan kişisel bilgiler artık herkese açık WHOIS'imizde görüntülenmez. Bu politika, Hukuki Yaptırım Makamlarının herkese açık olmayan alan adı sahibi verilerine erişim talebinde bulunmasına yönelik genel yönergeleri belirler (“NPRD”).

Bu politika, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") veya diğer benzer gizlilik yasaları ile uyumlu olarak bir veri sahibinin temel çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini tehlikeye atmaz. Ayrıca bu politika, mahkeme celbi veya benzeri bir mahkeme emri gibi standart veri taleplerinin yerini tutmaz.

Önemli Hususlar

 • Talebin Geçerliliği : NPRD talebi, bir kolluk kuvveti veya devlet kurumu gibi doğrulanabilir bir Hukuki Yaptırım Kurumu tarafından gönderilmelidir.
 • Yasal Gerekçe : Hukuki Yaptırım Makamı, GDPR'nin 6. Maddesi ve 9. Maddesi ile uyumlu olarak NPRD'nin ifşa edilmesine yönelik yasal dayanakları veya benzer geçerli gizlilik yasalarını açık bir şekilde göstermelidir.
 • Amaç ve Oran : Hukuki Yaptırım Makamı, verilerin kişilere veya kişilere yönelik zorunlu bir tehdidi ele almak, mevcut cezai suçları araştırmak veya yasal işlemleri tatmin etmek için gerekli olduğunu göstermelidir. Talep ayrıca verilere erişimin veri sahibinin temel gizlilik hakkından ve standart yasal süreçten daha ağır bastığını da göstermelidir.
 • NPRD'nin Verilerinin İşlenmesi : Alındıktan sonra 30 gün içinde ya da belirtilen yasal dayanağa artık güvenemediğinizde NPRD'nin uygun şekilde imha edilmesinden siz sorumlu olacaksınız; hangisi daha erken ise.

NPRD için talep gönderme

 1. NPRD için bir talep göndermek istiyorsanız, lütfen talebinizi şu adrese gönderin: whoisrequest, godaddy.com .
 2. GoDaddy, aldıktan sonra bir araştırma başlatacak ve talebi aldıktan sonra 30 gün içinde yanıtlayacaktır.
  • Talepler yalnızca geçerli alan adı kayıtları için olmalıdır. Bu süreçle geçmiş veya arşivlenmiş NPRD sağlamıyoruz.
  • Talepler incelenmekte olan tam alan adını içermelidir. Bu süreçte kısmi eşleşme taleplerini yerine getirmiyoruz.
  • Talepler alan adı bazında incelenir ve yerine getirilir. Bu işlemi kullanan birden fazla ilgili alan adında veya NPRD'de arama sonuçları sağlamayız.
  • Aşağıdaki NPRD verileri dışında ek iletişim bilgileri sağlamayacağız: alan adı sahibinin adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.
 3. GoDaddy, kendi takdirine bağlı olarak, talebin yeterli yasal dayanak sağladığı ve orantılı olduğu sonucuna varırsa, imzalamanız için size bir WHOIS Erişim Sözleşmesi göndereceğiz ve imzalamanızın ardından talep edilen NPRD'ye sınırlı erişim sağlayacağız.
  • Talebin yeterli yasal dayanak sağlamadığı veya ilgili kişiyi orantısız bir şekilde etkilediği sonucuna varırsak talebinizi reddedeceğiz. Bu durumda veri talep etmenin en etkili yolu mahkeme celbi veya benzeri bir mahkeme emridir.

Daha fazla bilgi