Bizi arayın

Telefon numaraları ve saatler

Yardım Merkezi

Online yardım kaynaklarımızı keşfedin

YardımBlog

GoDaddy Yasal Sözleşmeler

 ve Politikalar

Bu sayfa, geçerli kurumsal politikaların yanı sıra, GoDaddy üzerinden erişilebilen ürün ve hizmetlere yönelik sözleşmelere giden bağlantılar içerir. Bu sayfada sunulan belgelerden herhangi birini görüntülemek için ilkeyi/sözleşmeyi tıklayın.

GoDaddy
Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi

29 Haziran 2018 Cuma

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.

1. GENEL BAKIŞ

Bu Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ile GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") arasında imzalanmıştır ve bu web sitesini (“Site) kullanmaya başladığınız tarihten ya da elektronik kabul tarihinizden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme, Siteyi ve bu Site üzerinden satın alınan veya erişilen ürün ve hizmetleri (ayrı ayrı ve birlikte “Hizmetler”) kullanımınızla ilgili genel şart ve koşulları belirler ve ilgili Hizmetler için geçerli olan özel şart ve koşullara ek olarak (onların yerine değil) uygulanır.

“Biz”, “bizi” veya “bizim” terimleri GoDaddy anlamına gelir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimleri bu Sözleşmeyi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir birey ya da tüzel kişiyi ifade eder.  Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

2. SÖZLEŞME, SİTE VEYA HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

GoDaddy mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Söz konusu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin son sürümünü kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanır. Bu Sözleşmenin son halini kabul etmiyorsanız bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, GoDaddy size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle müşteri hesabınızın (“Hesap”) bilgilerini güncel tutmanız önemlidir.  GoDaddy, söz konusu hatanın doğru olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda e-posta bildirimini alamamanıza ilişkin hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.  Ayrıca, GoDaddy bu Sözleşmenin şartlarını ihlal etmeniz durumunda Hizmetler kullanımınızı sonlandırabilir. GoDaddy bu Sitenin veya Hizmetlerin herhangi bir yönünü, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda, fiyatlar ve ücretler de dahil olmak üzere, değiştirme, düzenleme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

3. UYGUNLUK; YETKİ

Bu Site ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar çerçevesinde yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek bireyler (“Kullanıcılar”) tarafından kullanılabilir. Bu Site veya Hizmetleri kullanarak (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) ilgili yasalar uyarınca yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunuzu ve (iii) Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ilgili yargı bölgeleri yasaları çerçevesinde sunulan Hizmetleri satın almaya veya almaya yasaklı bir kişi olmadığınızı kabul ve beyan edersiniz.

Bu Sözleşme'yi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız, bu Sözleşme'de yer alan şartlar ve koşullar için bu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz; bu durumda "siz", "Kullanıcı" veya "müşteri" terimi bu tüzel kişi anlamına gelir. Bu Sözleşme'ye ilişkin elektronik kabulünüzden sonra GoDaddy söz konusu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu tutulacaksınız. GoDaddy, GoDaddy‘nin, GoDaddy doğru ve şirketinizin yetkili bir temsilcisinden geldiğinde inandığı talimat, bildirim, belge veya yazışmaya güvenmesi nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir kayıp veya hasardan yükümlü olmayacaktır. Bu talimatın, bildirimin, belgenin veya iletişimin gerçekliğine ilişkin makul düzeyde şüphe söz konusuysa, GoDaddy ek kimlik doğrulama işlemi yapmanızı gerektirme hakkını saklı tutar (ancak sorumluluk almaz).  Ayrıca işlemler için taraf olduğunuz, temsilciniz olarak işlem yapan herhangi birinin ve hesabınızı veya Hizmetleri kullanan herhangi birinin taraf olduğu bu Sözleşme şartlarına tabi olduğunuzu kabul edersiniz.

4. HESABINIZ

Bu Site'nin veya Hizmetler'in bazı özelliklerine erişmek için bir Hesap oluşturmanız gerekir. GoDaddy tarafına, Hesabınızı oluşturduğunuz tarihte ilettiğiniz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve Hesap Bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı beyan ve garanti edersiniz.  GoDaddy Hesap Bilgilerinizin yanlış gerçeği yansıtmayan, geçmiş tarihli veya eksik olduğunu düşünme nedenine sahipse, GoDaddy, takdir yetkisi kendine ait olmak üzere, Hesabınızı askıya alma veya feshetme hakkına sahiptir.  Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın hesabınızda gerçekleşen etkinliklerin sorumluluğu yalnızca size aittir ve müşteri numaranız/giriş bilgileriniz, şifreniz, Ödeme Yöntemleriniz (aşağıda açıklandığı şekilde) ve müşteri PIN kodunuz da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Hesap bilgilerinizin güvenliğini sağlamanız gerekir.  Güvenlik nedenleri ile GoDaddy Her bir Hesabınız için parolanızı ve müşteri kimliğinizi en az altı (6) ayda bir değiştirmenizi önerir.  Güvenlik ihlali veya Hesabınızın yetkisiz kullanımı durumunda GoDaddy tarafını derhal bilgilendirmelisiniz. GoDaddy, Hesabınızın yetkisiz kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu olmaz. Ancak sizin tarafınızdan veya yetkili ya da yetkisiz bir kişi tarafından kaynaklanıp kaynaklanmadığından bağımsız olarak Hesabınızın neden olduğu, GoDaddy veya diğerlerinin uğradığı kayıptan siz sorumlu tutulabilirsiniz.

5. GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

Şunları beyan ve kabul edersiniz:

i.          Gönderdiğiniz içerikler dahil olmak üzere bu Site ve Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin yanı sıra ilgili tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.

ii.          Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya önceden açıkça yazılı onayını almadan herhangi bir Kullanıcı veya başka bir kişi hakkında genel olmayan veya kişisel olarak tanımlanmasını sağlayacak bilgileri toplayamaz veya derleyemezsiniz (veya başkalarının toplamasına veya derlemesine izin veremezsiniz). 

iii.          Bu Siteyi veya Hizmetleri (GoDaddy tarafından takdir yetkisi kendinde olarak belirlenme şartıyla) aşağıdaki şekillerde kullanamazsınız:

  • Yasa dışı veya yasa dışı faaliyetlerin yapılmasını teşvik eden;
  • Çocuk pornografisinin veya çocuk istismarının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu türde faaliyette bulunma;
  • Terörü, insanlara, hayvanlara veya mülklere karşı şiddeti destekleyen, teşvik eden veya içeren;
  • Spam ya da izinsiz toplu e-posta ya da bilgisayar veya ağ korsanlığı veya saldırısı konularını teşvik eden veya bu faaliyetlerde bulunan;
  • Ryan Haight Online Eczacılık Tüketici Koruma Yasası 2008 veya benzer bir mevzuatı ihlal etme ya da geçerli reçete olmadan reçeteli ilaçların satışının veya dağıtımının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu tür faaliyette bulunma;
  • 2017'nin Çevrimiçi Seks Ticareti Yasası'nı veya benzer yasal düzenlemeleri ihlal etme veya fuhuş ve/veya seks kaçakçılığını teşvik etme veya kolaylaştırma;
  • Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;
  • Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal eden;
  • Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin çalışmasını etkileyen;
  • Herhangi bir yazılımın veya donanımın işlevini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak üzere tasarlanmış veya bunları yapabilecek özelliklere sahip virüs, solucan, hata, Truva atı veya benzeri kod, dosya veya program içeren veya bunları yükleyen veya
  • GoDaddy veya GoDaddy Hizmetleriyle ilgili olarak hatalı veya yanıltıcı ifadeler veya doğrulanmamış ya da karşılaştırmalı iddialar içeren.

iv.         GoDaddy tarafından açıkça yetki verilmediği sürece bu Site veya Hizmetleri kopyalayamaz veya herhangi bir ortamda dağıtamazsınız.

v.         Bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri veya ilgili teknolojileri değiştiremezsiniz.

vi.         GoDaddy İçeriklerine (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya Kullanıcı İçeriğine Sitenin kendisi veya GoDaddy tarafından belirlenebilecek olan yolların haricinde başka bir teknolojiyle veya yöntemle erişemezsiniz.

vii.        Gerektiğinde kullanabilmek için tüm Kullanıcı İçeriklerinizi yedeklemeyi kabul edersiniz. GoDaddyherhangi bir Hesabı veya Kullanıcı İçeriğini yedekleme garantisi vermez, siz de Kullanıcı İçeriğinizi kısmen veya tamamen kaybetme riskinizin olduğunu kabul edersiniz.

viii.         GoDaddy tarafından önceden açıkça izin verilmediği sürece ilgili herhangi bir GoDaddy teknolojisi de dahil olmak üzere Hizmetlerin ticari bir amaçla yeniden satışını yapmayacak veya Hizmetleri bu amaçla sağlamayacaksınız.

ix.         Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka türlü kurcalamamayı (GoDaddy İçeriğini veya Kullanıcı İçeriğini kullanmayı veya kopyalamayı engelleyen veya sınırlayan özellikler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sitenin ya da bu Sitede yer alan Hizmetlerin, GoDaddy İçeriğinin veya içindeki Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlamazsınız.

x.          İstendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edersiniz.

xi.         GoDaddy tarafının sizi belirli zamanlarda hesabınızla ilgili olarak arayabileceğini ve bu aramaların amaçları doğrultusunda, çağrı kaydına tabi olabileceğinizi ve aynı zamanda geçerli olan tüm yasalara ve buradaki kısıtlama ve yükümlülüklerimize tabi olmak üzere izin verilebilir olarak GoDaddy tarafına bu aramaları söz konusu aramayı kaydetmek için onayınızı alsın veya almasın kaydetmesi için onay verdiğinizi kabul edersiniz.  Ayrıca, GoDaddy‘nin bir taraf olduğu herhangi bir yasal kovuşturmada bu tür kayıtların kanıt olarak iletilebileceğini, yasalar tarafından izin verildiği ölçüde, kabul ve beyan edersinizAyrıca, telefonunuzu veya cep telefonu numaranızı sağlayarak, GoDaddy tarafından veya adına, otomatik arama sistemi tarafından başlatılan ve/veya yapay veya önceden kaydedilmiş bir ses kullanan pazarlama çağrılarını kabul etmektesiniz. Onay vermenizin GoDaddy’den ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız.  Cep telefonunuzun numarasını vererek, otomatik telefon arama sistemi tarafından GoDaddy’den veya adına gönderilebilen pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin GoDaddy‘den ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Mesaj ve veri fiyatları uygulanabilir.

 6. VERİLERİNİZİN KORUNMASI

GoDaddy, siz veya müşterileriniz ile ilgili kişisel olarak tanımlayıcı veya tanımlayabilir bilgilerin (“Verileriniz”) iletilmesi, toplanması ve/veya kullanılmasını içerebilecek belirli barındırılan Hizmetleri, bu Hizmetleri kullanımınız (“Dahil Hizmetler”) sırasında size sunar. Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, Verileriniz, Kullanıcı Verilerini içermez. Burada atıfta bulunulan ve Dahil Hizmetler için geçerli olan GoDaddy Veri İşleme Ek Sözleşmesi (“DPA”), Verilerinizin DPA'dan Dahil Hizmetlere aktarılması dahil, aktarımını sağlamak için sağlam mekanizmalara sahip olduğumuzun, ilgili veri gizliliği yasalarına uygun olarak yerine getirildiğini garanti altına almak için size bir sözleşme güvence sağlamayı amaçlar.

DPA'ya ve DPA'ya ekli Standart Sözleşme Maddelerinin amaçları için (uygulanabildiği zaman ve şekilde), siz (ve ilgili iştirakleriniz) Veri Denetleyicisi/Veri İhracatçısı olarak kabul edilirsiniz ve Dahil Hizmetleri yöneten hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz. Dahil Hizmetlerin satın alma süresi de DPA ve eklerinin (Standart Sözleşme Maddeleri ve ekleri de dahil olmak üzere) onaylanması ve kabul edilmesi olarak kabul edilecektir. DPA’yı yazdırmak, imzalamak veya fiziksel kopyasını iletmek için lütfen privacy@godaddy.com    adresine e-posta talebi gönderin

Bu Bölümde ve DPA'da tanımlanan Dahil Hizmetler, aşağıdaki Sözleşmelerin hüküm ve koşullarına tabi olan barındırılan hizmetleri içerir: (1) Alan Adı Kaydı, (2) E-posta Pazarlama Hizmetleri, (3) Web Sitesi Mimarı, (4) Hosting, (5) Online Muhasebe, (6) Online Mağaza/Hızlı Alışveriş Sepeti, (7) SmartLine ve (8) Web Sitesi Mimarı Hizmetleri.   

7. KULLANICI İÇERİKLERİ

GoDaddy ile barındırılan Hizmetler dahil bu Site veya Hizmetlerin bazı özellikleri, Kullanıcıların şunları görüntülemesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına veya yönetmesine olanak tanıyabilir: (a) forum gönderileri ile iletilen fikirler, görüşler,öneriler veya tavsiyeler, bir yarışma ile bağlantılı olarak iletilen içerikler, ürün yorumları veya önerileri veya bir sosyal medya etkinliğine dahil edilecek olan fotoğraflar (“Kullanıcı Gönderimleri”), veya (b) fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla edebi, sanatsal, müzikal veya diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte, “Kullanıcı İçerikleri”).  Hesabınız ile iletilen tüm içerikler Kullanıcı Gönderimleri olarak ele alınır. Bu Siteye veya Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, GoDaddy tarafına (i) Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğunuz ve bu içeriği dağıtma hakkına sahip olduğunuz veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya diğer hak sahibinden alınmış yazılı dağıtım haklarına, lisanslarına, onaylarına ve/veya izinlerine sahip olduğunuz için bu Site veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz. Herhangi bir veya tüm Kullanıcı İçeriğinizden veya Hesabınızdan gönderilen Kullanıcı İçeriğinden ve onun dağıtımına ilişkin sonuçlardan ve gereksinimlerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Kullanıcı Gönderimleri.  Kullanıcı Gönderimlerinin tamamen isteğe bağlı olduğunu, gizli bir ilişki oluşturmadığını veya GoDaddy‘nin Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya özel olarak ele almasını zorunlu kılmadığını, GoDaddy‘nin açık veya zımni olarak Kullanıcı Gönderimlerinizi geliştirme veya kullanma zorunluluğu olmadığını ve Kullanıcı Gönderimlerinizin kasıtlı veya kasıtsız kullanımının herhangi bir tazmine yol açmayacağını ve GoDaddy‘nin aynı veya benzer içerik üzerinde çalışıyor olabileceğini, söz konusu içerikleri başka kaynaklar biliyor olabileceğini veya başka bir eylemde bulunmuş olabileceğini veya bulunabileceğini beyan ve kabul edersiniz.

GoDaddy, bu Sitede yayınlanan Kullanıcı Gönderileri ile ilgili her türlü hakkın tek sahibidir (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) ve bu Sitede yayınlana Kullanıcı Gönderilerini size veya başka birine bilgi veya tazminat vermeden ticari veya ticari olmayan her türlü amaç için sınırsız bir şekilde kullanma ve yayma hakkına sahiptir.

Kullanıcı Gönderimleri Dışındaki Kullanıcı İçerikleri.  Bu Siteye veya Hizmetleri kullanarak Kullanıcı İçeriklerini gönderdiğinizde veya yayınladığınızda, GoDaddy tarafının bu İçeriklerin ve bu Sözleşmenin tasarladığı şekilde Kullanıcı İçeriklerinin dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Kullanıcı İçeriklerindeki ve diğer mülkiyet haklarını kullanmasına yetki verirsiniz.  Burada GoDaddy tarafına Kullanıcı İçeriğini bu Site, Hizmetler ve GoDaddy (ve GoDaddy iş ortakları) işletmeleri ile bu Sitenin farklı medya kanallarında farklı medya biçimlerinde tanıtılması, kısmen veya tamamen yeniden dağıtılması dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere bağlantılı olarak kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisansı verilebilir (birden fazla katman aracılığıyla) ve aktarılabilir bir lisansı herhangi bir ücret, beklenti, sizden veya üçüncü bir taraftan izin veya size ya da üçüncü bir tarafa bildirim gereksinimi olmadan verirsiniz. Ayrıca bu Sitenin her Kullanıcısına, bu Site üzerinden Kullanıcı İçeriğinize erişmek (“gizli” veya “parola korumalı” olarak belirlediğiniz Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere) ve Kullanıcı İçeriğinizi bu Sitenin işlevleri ve bu Sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, sergilemek ve gerçekleştirmek için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Kullanıcı İçeriğinizle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğini bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde iptal olur. Ancak, GoDaddy tarafının kaldırılan veya silinen Kullanıcı İçeriğinin kopyasını sunucularında tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlar ve kabul edersiniz. Kullanıcı İçeriklerinizde sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz.  Burada aksini belirten hükümleri geçersiz kılmadan, “gizli” veya “şifre korumalı” olarak belirlediğiniz veya bu Sitenin tanıtımı amacıyla GoDaddy (veya GoDaddy iş ortakları) işletmeleri tarafından belirlenen Kullanıcı içeriğini kullanamaz. GoDaddy tarafından barındırılan bir web siteniz veya başka içerikleriniz varsa, Kullanıcı İçeriklerindeki tüm mülkiyet veya lisanslı haklarınızı elinde tutarsınız.

8. WEB SİTESİNİN/HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu Sözleşmenin yanı sıra diğer politika ve prosedürlerimizin şart ve koşullarına bağlı olarak, bu Siteyi ve Hizmetleri günün yirmi dört (24) saati, haftanın yedi (7) günü sağlama girişiminde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı sarf edeceğiz. Bu Sitenin şu belirtilenler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere; birtakım nedenlerden dolayı zaman zaman erişilemez olabileceğini veya çalışmayacağını kabul ve beyan edersiniz: ekipman arızaları; dönemsel bakım veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar veya parça değişiklikleri veya telekomünikasyonun veya dijital aktarım bağlantılarının kesilmesi veya hatalı olması, saldırgan ağ atakları, ağ sıkışıklıkları veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen durumlar. Bu Sitenin veya Hizmetin sürekli veya kesintisiz olarak çalışmasının bizim kontrolümüzde olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülüğümüzün olmadığını kabul edersiniz.

9. ÜRÜN KREDİLERİ

Başka bir ürünün (“Satın Alınan Ürün”) satın alınması ile kullanılan veya diğer bir ürünün satın alınması ile ücretsiz gelen bir ürün kredisi (“Kredi”) almanız durumunda bu Kredi'nin yalnızca bir (1) yıl için geçerli olduğunu ve yalnızca geçerli bir satın alma işlemiyle kullanılabileceğini ve ürünü satın alma işleminin silinmesi, iptal edilmesi, transfer edilmesi veya yenilenmemesi halinde feshedilebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Kredi, Kredi'nin kullanılmaması durumunda Satın Alınan Ürünün satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıl sonra sona erecektir.  Kredinin kullanılması durumunda, ilk abonelik döneminden sonra, ürün iptal edilene kadar o tarihte geçerli olan yenileme fiyatı üzerinden otomatik olarak yenilenir. Ürünün otomatik yenilemesini iptal etmek isterseniz, Hesabınızı ziyaret ederek veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek iptal edebilirsiniz.  Satın alınan ürünün ücretsiz alan adı içermesi durumunda, satın alınan ürünü iptal ederseniz, alan adının liste fiyatı para iadesi tutarından çıkarılır. Liste fiyatı, GoDaddy’nin web sitesinde listelenen alan adı fiyatıdır ve hiçbir promosyon, indirim veya diğer fiyat değişikliğine tabi değildir. Kendi takdirimize bağlı olarak, diğer bir Satın Alınan Ürün ile ücretsiz verilen Kredi sorunları için, Kredinizi benzer bir ürünle değiştirebileceğimizi kabul ve beyan edersiniz. 

10. İÇERİK İZLEME; HESAP FESİH POLİTİKASI

GoDaddy genellikle Kullanıcı İçerikleri için önizleme yapmaz (GoDaddy ile barındırılan bir web siteye veya bu Siteye gönderilip gönderilmediğine bakılmaksınız).  Ancak, GoDaddy bunu yapma hakkını (fakat herhangi bir sorumluluk üstlenmez) ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir maddesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutar. GoDaddy, Bu Sözleşmeyi ihlal eden bir materyal gönderilmesi veya yayınlanması ya da bu Sözleşmenin başka bir şekilde ihlal edilmesi, (karar yetkisi GoDaddy tarafına ait olmak üzere) halinde, herhangi bir zamanda önceden bildirim yapılmadan Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü (GoDaddy tarafından barındırılan web sitesinde veya bu Sitede yayınlanan) kaldırabilir ve/veya bir Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimini durdurabilir. Ayrıca GoDaddy, GoDaddy Kullanıcının tekrar eden bir şekilde kötü kullanım sergilediğine inanma nedenine sahipse, Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişimini feshedebilir.  GoDaddy‘nin bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişiminizi feshetmesi halinde, GoDaddy, takdir yetkisi yalnızca kendisine ait olmak üzere, sunucularında tuttuğunuz tüm verileri ve dosyaları kaldırabilir ve imha edebilir.

11. SÜRESİ BİTEN HİZMETLER; KULLANIM SONU İLKESİ

GoDaddy herhangi bir neden olmaksızın, önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir zamanda Hizmetlerin sunulmasını veya sağlanmasını durdurma hakkına sahiptir. GoDaddy tüm Ürünlerinin kullanım süresini en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf etmektedir ancak sunduğumuz bir Hizmet'in süresi bitebilir veya Kullanım Sonu ("EOL") süresi gelebilir. Bu durumda, GoDaddy EOL tarihinden itibaren o ürünü veya hizmeti desteklemez.

Bildirim ve TaşımaSunduğumuz bir Hizmetin EOL süresine ulaşması durumunda, EOL tarihinden otuz veya daha fazla gün önce sizi bilgilendirmeye çalışacağız. EOL tarihinden önce yeni bir Hizmet'e geçerek Hizmeti değiştirmek veya belirtilen EOL tarihinden önce o Hizmet ile ilgili tüm işlemlerinizi sonlandırmak için gerekli tüm adımları atmak sizin sorumluluğunuzdadır. İki durumda da, GoDaddy tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, ya satın aldığınız sürenin geri kalanında geçiş yapmanız için size benzer bir Ürün sunar ya da GoDaddy tarafından belirlenen, eşit olarak dağıtılmış mağaza içi kredisi veya iadesi sağlar. GoDaddy size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, varsa, Hizmetin en güncel sürümüne sizi taşıyabilir. Bu geçişten kaynaklanabilecek her türlü kayıp ve zarar ile ilgili her türlü sorumluluğu almayı kabul edersiniz.

Yükümlülük OlmamasıGoDaddy sunabileceğimiz veya erişim verebileceğimiz her türlü Hizmetin değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

12. BETA HİZMETLER

Belirli aralıklarla GoDaddy yeni Hizmetleri ön sürüm olarak sunabilir (sınırlı önizleme hizmetleri veya mevcut Hizmetlere yeni özellikler olarak). Yeni Hizmetler, mevcut Hizmetlere eklenen yeni özellikler tek tek ve birlikte “Beta Hizmetler” olarak anılacaktır. Beta Hizmetleri kullanmayı seçerseniz, Beta Hizmetleri kullanımınız şu şart ve koşullara tabi olur: (i) Beta Hizmetlerin ön sürüm olduğunu ve düzgün çalışmayabileceğini kabul edersiniz; (ii) Beta Hizmetleri kullanmanız durumunda olağan dışı işlem hatalarına maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz; (iii) Beta Hizmetler olduğu gibi sunulur, bu nedenle bu hizmetleri canlı veya kritik öneme sahip ortamlarda kullanmanızı önermeyiz; (iv) GoDaddy, Beta Hizmetlerin herhangi bir bölümünü dilediği zaman değiştirme, düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar; (v) Beta Hizmetlerin ticari sürümleri sürekli olarak değişebilir ve Beta Hizmetleri kullanan veya bu hizmetlerle çalışan programlar, ticari sürümler veya sonraki sürümlerle çalışmayabilir; (vi) GoDaddy, Beta Hizmetleri desteklemek için ayrılan müşteri hizmetleri destek süresini kısıtlayabilir; (vii) Beta Hizmetler deneyiminizle ilgili olarak, yaşadığınız hataları veya sorunları tekrar oluşturabilmek için gerekli olan bilgiler dahil olmak üzere makul görüşlerinizi sunmayı kabul edersiniz. Görüşlerinizi ürün geliştirme amaçları dahil olmak üzere her türlü amaçla kullanabileceğimizi kabul edersiniz. İsteğimiz üzere basılı materyaller ve pazarlama materyalleri için kullanabileceğimiz yorumlarınızı bize iletmeniz gerekir. Görüşlerinizle veya Beta Hizmetleri kullanımınızla ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkının tek sahibi GoDaddy olacaktır; (viii) Beta Hizmetlerle ilgili deneyiminiz ve fikirleriniz dahil olmak üzere Beta Hizmetleri kullanımınızla ilgili tüm bilgilerin gizli olduğunu, üçüncü taraflarla paylaşılamayacağını ve GoDaddy için görüş sunmanın haricinde başka amaçlarla kullanılamayacağını kabul edersiniz; (ix) Beta Hizmetler “olduğu gibi”, “olduğu sürece” ve “tüm hatalarıyla” sunulur.  Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde GoDaddy hak, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme dolaylı garantileri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Beta Hizmetlerin kullanımıyla ilgili her türlü yasal, doğrudan veya dolaylı garantiyi reddeder.

13. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

Ödeme Yönteminizden bağlı kuruluşlarımızdan biri tarafından ödeme alınabileceğini kabul edersiniz. Satın alma sırasında ödemenizin Amerika Birleşik Devletleri'nde işlendiği belirtildiyse, işleminiz GoDaddy.com, LLC, tarafından,; ödemenizin Kanada'da işlendiği belirtildiyse, işleminiz GoDaddy Domains Canada, Inc. tarafından; ödemenizin İngiltere'de işlendiği belirtildiyse, işleminiz GoDaddy Europe, Ltd. tarafından; ödemenizin Hindistan'da işlendiği belirtildiyse, işleminiz GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd tarafından yerine getirilecektir. Satın alma işlemi sırasında, ödemenizin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işleme tabi tutulduğunu tespit ederseniz, işleminiz yerel ödeme hizmeti sağlayıcımızla bağlantılı olan ve açıklanan ülke içindeki bir kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir ve Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabidir.

(A) OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL GENEL ŞARTLAR

Sipariş Sırasında İstenen Ödeme; İade Edilemez. Hizmetleri sipariş ettiğinizde çıkan tüm tutarları ödemeyi kabul edersiniz.  Para İadesi Politikasında aksi belirtilmedikçe, tutarlar için para iadesi yapılmaz.

Fiyat Değişiklikleri. GoDaddy herhangi bir zaman fiyatlarını ve ücretlerini değiştirme hakkı olduğunu açıkça ifade eder ve bu değişiklikler bu Sitede online olarak yayınlanacaktır ve size ek bildirimde bulunmaksızın geçerli olacaktır.  Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur. 

Ödeme Türleri. Ürüne özel herhangi bir anlaşmada yasaklanmadığı sürece Hizmetler için aşağıdaki “Ödeme Yöntemleri”'nden herhangi birini kullanarak ödeme yapabilirsiniz: (i) geçerli bir kart, (ii) GoDaddy “Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetleri” (aşağıda açıklanan şekilde); (iii) uygun şekilde (ve aşağıda açıklanan şekilde) kişisel veya kurumsal çek hesabınızdan bir elektronik çek aracılığıyla; (iv) PayPal, (v) Uluslararası Ödeme Seçeneği (aşağıda açıklanan şekilde) veya (vi) varsa (ve aşağıda açıklanan şekilde) her biri bir “Ödeme Yöntemi” olan, mevcut kredi bakiyeleri.  “Ekspres Ödeme” özelliği, geçerli Hizmet için otomatik olarak sipariş verilir ve Hesabınızda kayıtlı olan birincil Ödeme Yöntemi ile ücretlendirme yapılır.  Siparişin onayı Hesabınız için kayıtlı olan e-posta adresine gönderilir.  Kayıtlı Ödeme Yönteminiz, Hesabınızda etkin Hizmetleriniz varsa geçerli tutulmalıdır. Ayrıca, ödemenizin işleme alınmasının, seçilen Ödeme Yöntemi türü, seçilen para birimi veya Ödeme Yönteminize yapılan değişiklikler veya güncellemeler de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle değişebileceğini kabul edersiniz.

Verilen Para İadeleri. Ödeme Yönteminize para iadesi yapıldığı durumlarda, GoDaddy tarafının para iadesi makbuzu düzenlemesini yalnızca GoDaddy tarafının ilk satış sırasında para tahsil edilen Ödeme Yöntemine para iadesi gönderdiğinin onayı olduğunu ve GoDaddy tarafının para iadesinin Ödeme Yönteminizin kullanılabilir bakiyesine ne zaman yansıtılacağı konusunda herhangi bir denetimi olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Ödeme Yönteminizle ilgili ödeme sağlayıcısının ve/veya bankanın para iadenizin gönderilmesiyle ilgili süreleri belirlediğini ve söz konusu iade gönderim sürelerinin beş (5) iş günü ile bir fatura dönemi hatta daha uzun süreler arasında değişiklik gösterebileceğini kabul edersiniz.

Ödeme Yönteminize para iadesi yapılması ve Ödeme Yönteminizle ilişkili ödeme sağlayıcınızın, ödeme işleyicinizin veya ödemeyi yapan bankanın para iadesine para iadesinin zamanı veya izin verilen para iadesi sayısı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir sınır getirmesi halinde halinde, GoDaddy karar yetkisi kendine ait olmak üzere para iadesini (i) mağaza kredisi şeklinde veya (ii) Hesabınızın kayıtlı posta adresine gönderilecek bir GoDaddy çeki, veya (iii) bazı yargı bölgelerinde, ödeme işleyicisi Ödeme Yöntemine iade yapamıyorsa, banka havalesi şeklinde yapma hakkını saklı tutar.  GoDaddy ayrıca Ödeme Yönteminin zorunlu kıldığı para iadelerinde sınırlama olmaması durumunda dahi para iadesi isteyen müşteriler için mağaza içi kredisi sunma hakkını saklı tutar. 

Aylık Faturalama Tarihi. Aylık olarak faturalandırılıyorsanız, aylık fatura tarihiniz, Hizmetleri satın aldığınız tarihe göre belirlenecektir. Bu tarih ayın 28'inden sonraysa, fatura tarihiniz her ayın 28'i olacaktır. 

Otomatik Yenileme Şartları. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, , otomatik yenileme hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak sorunlu, bekleyen sipariş veya bekleyen talimat formlarının basılı kopyalarını veya elektronik sürümlerini ve/veya imzalanmış herhangi bir onayı muhafaza etmez ve bu nedenle böyle bir belgeyi talep üzerine sağlayamayız.GoDaddy GoDaddy hesabınıza giriş yaparak otomatik yenileme ayarlarınızı istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Hizmetlerde kesinti veya kayıp yaşamamanız için, tüm Hizmetler otomatik yenilemeyle sunulur. Aşağıda açıklanan bu bölümdeki nedenler hariç, otomatik yenileme, son hizmet dönemine eşit olan yenileme süresinin (orijinal hizmet dönemi için yenilenebilecek alan adları hariç) sona erme tarihinde  uygulanabilir Hizmeti otomatik olarak yeniler. Örneğin,  son hizmet süreniz bir yıl ise, yenileme süreniz bir yıl olacaktır.  Ancak Ödeme Yöntemi dosyasındaki etkinlik yenilemesinin başarısız olması durumunda, GoDaddy işlemin başarıyla tamamlanması için gerekli oranda orijinal abonelik döneminden daha kısa bir süre için uygulanabilir hizmetin yenilenmesini deneyebilir. 

Otomatik yenileme seçeneğini devre dışı bırakmadığınız sürece, GoDaddy yenileme süresi geldiğinde otomatik olarak geçerli Hizmeti yeniler ve ödemeyi, ilk hizmet dönemin fiyatlarından daha yüksek veya aşağıda olabileceğini kabul ve beyan ettiğiniz o zaman geçerli olan GoDaddy fiyatları üzerinden GoDaddy hesabınızdaki Ödeme Yönteminden ödeme alır.  Sizin ve Hizmetleriniz için geçerli yenileme ayarlarını görmek için, bu Siteden Hesap yöneticinize giriş yapmanız ve burada bulunan adımları takip etmeniz yeterlidir.  Hiçbir Hizmetin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız,yenilemeyi iptal etmeyi seçebilirsiniz. Bu durumda, Hizmetlerinizi geçerli dönemin sona erme tarihinden önce manuel olarak yenilemediğiniz takdirde, Hizmetleriniz o tarihte sona erer (bu durumda Hizmetler tekrar otomatik yenilemeye ayarlanacaktır).  Diğer bir deyişle, ürününüzü iptal etmeyi seçerseniz ve Hizmetlerinizi sona ermeden önce manuel olarak yenilemezseniz, Hizmetlerinizde kesinti veya kayıp yaşayabilirsiniz ve GoDaddy bununla ilgili olarak size veya üçüncü bir tarafa karşı sorumlu olmaz.

Ayrıca, GoDaddy kredi kartı sağlayıcınız tarafından desteklenen (ve sonuç olarak bankanızın katılımına bağlı olan) “tekrar eden faturalandırma programları” veya “hesap güncelleme hizmetleri”ne katılabilir.  Mevcut Ödeme Yönteminizden ödeme alamazsak, kredi kartı sağlayıcınız (veya bankanız) kredi kartı numaranızdaki ve/veya geçerlilik tarihindeki güncellemeleri bize bildirebilir veya bize bildirimde bulunmadan bizim adımıza yeni kredi kartınızdan otomatik olarak çekim yapabilir.  Tekrar eden faturalandırma programları gereklilikleri ile doğrultulu olarak, kredi kartı numaranızdaki ve/veya geçerlilik tarihindeki bir değişiklik bize bildirilirse, GoDaddy sizin adınıza ödeme profilinizi otomatik olarak günceller. GoDaddy güncellenen kredi kartı bilgilerini isteyeceğimizi veya alacağımızı garanti etmez. (i) Ürünleri iptal etme ve (ii) ilişkili Ödeme Yöntemlerinizin güncel ve geçerli olmasını sağlama dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Hesap ayarlarınızın değiştirilmesine ve korunmasına ilişkin tek sorumluluğun size ait olduğunu beyan ve kabul edersiniz. Ayrıca bunu yapamamanızın Hizmetlerde kesintiye veya kayba neden olabileceğini ve GoDaddy'nin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı aynı konuyla ilgili olarak sorumlu tutulmayacağını beyan ve kabul edersiniz. 

Herhangi bir nedenden dolayı GoDaddy Ödeme Yönteminizden sunulan Hizmetler için ödemeniz gereken tutarın tamamını tahsil edemezse veya GoDaddy geri ibraz, iptal, ödeme itirazı bildirimi alır veya daha önceden Ödeme Yönteminizden tahsil ettiği bir ücret için ceza ödemek zorunda kalırsa, GoDaddy tarafının ödemeyi almak için adınıza kaydedilen veya yenilenen alan adlarının veya Hizmetlerin anında iptal edilmesi dahil olmak üzere tüm makul yasal yollara başvurabileceğini kabul edersiniz. GoDaddy aynı zamanda, şunlar için sizden “yönetim” ücretleri" alma hakkını saklı tutar: (i) GoDaddy‘nin normal Hizmetler kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler, (ii) GoDaddy‘nin Hizmetleri sunarken meydana gelebilecek ek zaman ve/veya masraflar, ve/veya (iii) GoDaddy tarafından yalnızca kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla, bu Sözleşmeye uymamanız. Tipik yönetim ve işlem ücreti senaryoları aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) ek kişisel zaman veya ilgi gerektiren müşteri hizmetleri sorunları; (ii) alan adlarınızla bağlantılı UDRP işlemleri ve/veya GoDaddy personeli tarafından ya da GoDaddy tarafından belirlenen harici firmaların verdiği muhasebe ve hukuk hizmetlerini gerektiren itirazlar; (iii) GoDaddy tarafından sizin, bankanızın veya Ödeme Yöntemi işleyicinizin neden olduğu geri ibrazlar veya diğer ödeme itirazlarının sonucu olarak ödenen Hizmet ücretleri dahil olmak üzere tüm masraf ve ücretlerin tazmin edilmesi. Bu yönetim ücretleri ve işlem ücretleri GoDaddy ile kayıtlı Ödeme Yönteminize faturalandırılır.

GoDaddy çeşitli para birimlerinde ürün seviyesinde fiyatlandırma sunabilir. İşlem, seçilen para biriminde işlenecek ve ödeme işlemi sırasında görüntülenen fiyatlandırma, ödeme için gönderilen gerçek miktar olacaktır.  Belirli Ödeme Yöntemleri için, Ödeme Yönteminizi sağlayan taraf size banka ekstrenizde görünen veya ayrı bir miktar olarak yayınlayacağınız son miktara eklenebilecek bir dış işlem ücreti veya başka bir ücret talep edebilir. Lütfen Ödeme Yönteminizi sağlayan taraf ile ayrıntıları görüşün. Bunlara ek ve seçilen para biriminden bağımsız olarak, bankanıza ve/veya fatura adresi bölümünde belirtilen ülkeye bağlı olarak Katma Değer Vergisi ("KDV"), Ürün ve Hizmet Vergisi ("GST") veya diğer yerel ücretler ve/veya vergiler alınabilir.

(B) PARA İADESİ POLİTİKASI

Para iadesinden yararlanılabilen Ürünler ve  Hizmetler burada (“Para İadesi Politikası”) açıklanmıştır. 

(C) GOOD AS GOLD ÖN ÖDEMELİ HİZMETLERİ

Hizmet Ayrıntıları Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetlerini kullanarak GoDaddy şirketine para transferi yaparak Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetler hesabınıza (“Good As Gold Hesabı”) para yükleyebilirsiniz.  Ardından Good As Gold Hesabınızı kullanarak dilediğiniz Hizmeti satın alabilirsiniz.  Good As Gold Hesabınıza banka havalesi ile para aktarabilirsiniz.

Good As Gold Hesabınıza aktarılan paraların GoDaddy tarafından tutulacağını ve size herhangi bir faiz verilmeyeceğini ve ödenmeyeceğini kabul edersiniz. Faizin oluşması durumunda GoDaddy tarafının söz konusu tutarı tahsil edip Good As Gold Ön Ödemeli hizmetler işlevini destekleme masraflarını karşılamak için kullanacağını kabul edersiniz.

Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetler kullanarak yaptığınız tüm işlemlerin ABD doları cinsinden gerçekleşeceğini kabul edersiniz.

Good As Gold Hesabınıza ilk seferde en az $1000.00 ABD doları veya eşdeğerinde para yatırılması gerekir.

Tüm ödemelerin alışverişin tam tutarını karşılaması gerekir.    

Banka Transferi Ayrıntıları. Good As Gold Hesabınıza para yatırmak için farklı para birimlerinde havale yapabilirsiniz ancak Wild West Domains banka hesabının para birimi ABD Dolarıdır. Yabancı para birimlerinde yapılan havaleler otomatik olarak ABD Doları cinsindendir. Lütfen döviz kuru ücretlerinin alınabileceğini unutmayın. :

Good As Gold Hesabınızla ilgili gelen ve giden tüm havale ücretleri sizin sorumluluğunuzdadır. ABD dışından yapılan havalelerden bankanız, aracı bankalar veya GoDaddy bankası kesinti yapabilir, bu da GoDaddy bankasına ulaşan ve Good As Gold Hesabınıza yatırılan paranın daha az olmasına neden olabilir. Burada açıkça GoDaddy tarafına şu yetkileri verirsiniz:(i) Good As Gold Hesabınızdan GoDaddy tarafının paranızı almak için kestiği tutar kadar kesinti yapmak ve/veya (ii) Good As Gold Hesabınızın iptal edilmesi durumunda yirmi dolar ($20,00) hizmet ücreti (“Hizmet Ücreti”) tahsil etmek. Tüm ücretler herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ve bu değişiklikler çevrimiçi ortamda yayınlanacaktır ve size başka bildirim yapılmasına gerek olmadan derhal geçerli olacaktır.

Good As Gold Hesabınızdaki kalan kaynakları dilediğiniz zaman  Hesabınızdan veya alışveriş sepetinizden doğrulayabilirsiniz. Good As Gold Hesabınızı feshetmeye karar verirseniz (veya GoDaddy, Good As Gold Hesabınızı Good As Gold Hizmet Sözleşmesi şartlarından birini ihlal etmeniz nedeniyle feshederse), Good As Gold Hesabınızdaki bakiye, Hizmet Ücretleri tahsil edildikten sonra iade edilir.

Good As Gold Hesabınıza dilediğiniz zaman para ekleyebilirsiniz.

Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetlerini Kullanımınız. Good As Gold Hesabınızdaki parayı yalnızca GoDaddy satın alma süreciyle GoDaddy web sitesinde kullanabilirsiniz. Alışverişin yapılabilmesi için, Good As Gold hesabınızda, alışverişin yapılacağı zamanda alışveriş tutarının tamamına ek olarak burada veya diğer ilgili sözleşmelerde belirtilen ücretleri karşılayacak tutarın bulunması gerekir.

(D) ÇEKLE ÖDEME (ELEKTRONİK ÖDEME)

GoDaddy çekle ödeme seçeneğini (“Çekle Ödeme”) kullanarak GoDaddy Hizmetlerini elektronik bir çek aracılığıyla (gerektiği şekilde kişisel veya kurumsal çek hesabınızdan) satın alabilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak üçüncü taraf çek hizmetleri sağlayıcısı Certegy Check Services, Inc.'nin (“Çek Hizmetleri Sağlayıcısı”) ("Certegy") satın alma tutarınızın tamamını iadesi olmayacak şekilde Çek Hesabınızdan çekmesine izin vermeyi kabul edersiniz. Çek Hizmetleri Sağlayıcısı, elektronik para havalesi (“EFT”) veya banka poliçesi oluşturacak, bu da Çek Hesabınızdan ödeme için bankanıza veya finans kuruluşunuza gösterilecektir. Çek Hesabı ABD'deki bir finans kuruluşunda olmalıdır ve ödeme ABD Doları olarak ödenmelidir.

Mevduat Hesabınızın güncel ve müsait olması sizin sorumluluğunuzdadır. (i) Çek Hizmetleri Sağlayıcısının veya GoDaddy'nin herhangi bir nedenden dolayı bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu (Mevduat Hesabınızın mevcut olmaması veya içinde yeterli para bulunmaması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve (ii) böyle bir durumda Çek Hizmetleri Sağlayıcısı veya GoDaddy tarafının bu olay nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğunun bulunmayacağını kabul edersiniz. Çek Hizmetleri Sağlayıcısının sağlanan Hizmetler için borçlu olunun miktarın tamamını çekememesi durumunda, Çek Hizmetleri Sağlayıcısı ve GoDaddy tarafının ödemeyi (ve geçerli tüm ücretleri) almak için mevcut tüm yasal çözümlerden yararlanabileceğini kabul edersiniz.  GoDaddy Çek Hizmetleri Sağlayıcısının eylemlerinden sorumlu değildir. EFT veya banka ödeme emrinin ödenmeden geri dönmesi halinde, her bir ABD Eyaleti için geçerli yasaların izin verdiği ücretlerle ile uyumlu olarak hizmet bedeli ödersiniz. Çek Hizmetleri Sağlayıcısını açıklayan ve yukarıda atıfta bulunulan hizmet ücretlerini özetleyen bir yardım makalesi burada bulunabilir. Bu ücretler, Mevduat Hesabınızdan EFT veya banka ödeme emri ile tahsil edilebilir. Tüm ücretler ABD Doları olarak ödenmelidir.

GoDaddy ve Çek Hizmetleri Sağlayıcısı  ile Complete Payment Recovery Services, Inc. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcıları, e-posta, standart posta, SMS, MMS, kısa mesaj, hizmetlerle ilgili gönderiler ve bilinmeyen ya da daha sonra geliştirilen diğer tüm makul yöntemler gibi bildirimler dahil size bildirimler gönderebilir. Bu bildirimler, hizmetlere yetkisiz bir şekilde erişmeniz durumunda hizmet şartlarını ihlal ederseniz alınmayabilir. Bu hizmet şartlarını kabul etmeniz, hizmetlere yetkili bir şekilde erişmeniz durumunda alınacak tüm ve her türlü bildirimleri almış olduğunuzu kabul eden sözleşmenizi oluşturur. Bu bildirimlerin herhangi bir nedenle alınmaması, GoDaddy ve Çek Hizmetleri Sağlayıcısına olan ödeme veya diğer yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Ayrıca, GoDaddy ve hizmet sağlayıcılarını, Çek Hizmetleri Sağlayıcısı ve Complete Payment Recovery Services, Inc., ve bağlı kuruluşları dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla, cep telefonu numaralarınızdan birini veya herhangi bir e-posta adresinizi kullanarak otomatik tuşlama araçları, önceden kaydedilmiş mesajlar veya diğer yöntemlerle iletişim kurmaları için yetkilendirirsiniz. Ayrıca, sağladığınız e-posta adreslerinin paylaşılmadığını, başkalarının erişimine açık olmadığını ve iş ile ilgili e-posta adresleri olmadığını onaylarsınız.

(E) ULUSLARARASI ÖDEME SEÇENEKLERİ

GoDaddy eşitli Uluslararası Ödeme Sağlayıcıları (“IPP”) aracılığıyla çeşitli alternatif ödeme seçenekleri sunar. Bir IPP seçmeniz durumunda IPP müşteri hizmeti sözleşmelerini GoDaddy üzerindeki işlemlerinizi tamamlamadan önce kabul ettiğinizi beyan edersiniz.  Aynı zamanda, IPP'nin seçtiğiniz hesaptan veya ödeme yönteminden (topluca, “Ödeme Kaynakları”) satın alma işleminizin tamamını tahsil etmesine izin vermeyi de kabul edersiniz. Buna ek olarak seçtiğiniz IPP'nin gerekli olması halinde "Döviz Kuru Dönüştürme Ücreti" ve IPP ile olan sözleşmenizden doğan diğer ücret veya ödemeleri (hepsi birlikte "IPP Ücretleri") Ödeme Kaynaklarınızdan tahsil etmesini kabul edersiniz. IPP Ücretlerinin IPP tarafından herhangi bir zamanda size veya GoDaddy tarafına bilgi verilmeden değiştirilebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

Ödeme Kaynaklarınızın güncel ve müsait olması sizin sorumluluğunuzdadır. (i) IPP'nin veya GoDaddy‘nin herhangi bir nedenden dolayı bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu ve (ii) böyle bir durumda IPP veya GoDaddy tarafının size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğunun bulunmayacağını kabul edersiniz. GoDaddy tarafından GoDaddy tarafına IPP'nin ilgili ödeme işleyicisi tarafından ödeme onayı ulaşana kadar satın alınan Hizmetlerin yerine getirilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmayacağını kabul edersiniz. Siparişi vermenizle IPP'nin ödemeyi ilgili ödeme işleyicisi üzerinden onaylaması arasında birkaç saatlik veya birkaç günlük gecikme olabileceğini kabul edersiniz. GoDaddy, siparişin verildiği tarihten itibaren otuz (30) iş gününde IPP'nin ilgili ödeme işleyicisi üzerinden ödeme onayı almazsa siparişiniz iptal edilebilir ve bu durumda satın alma işlemini tekrarlamanız gerekir. Bekleme durumundaki bir işlemin ödemesini iptal etmek isterseniz GoDaddy hesabınız üzerinden siparişi iptal edebilirsiniz. Daha önceden iptal edilen siparişler için alınan ödemeler, mümkün olduğu durumlarda ödemenin yapıldığı Ödeme Yöntemine iade edilir.

GoDaddy IPP'den (ilgili ödeme işleyicisi aracılığıyla) ödeme onayı aldığında, (i) Hizmetler (alan adları dahil olmak üzere) satıştan kalktıysa veya (ii) sistemimizde bekleme durumundaki bir sipariş iptal edildiyse veya (iii) ödeme onayı, beklemedeki siparişin tutarıyla eşleşmiyorsa ve sonuç olarak alışveriş tutarınızdan az veya fazla tahsilat yapıldıysa, GoDaddy otomatik olarak Ödeme Kaynağınıza kısmi para iadesi (fazla ödeme yapılması halinde) veya tam para iadesi (az ödeme yapılması halinde) yapabilir. IPP (veya ilgili ödeme işlemcisi) herhangi bir türden para iadesi sınırlamaları getirdiğinde, GoDaddy, ödeme işlemcisi Ödeme Yöntemine geri ödeme yapamadığında, mağaza içi kredi bakiyesine veya banka havalesi olarak para iadesi yapma hakkını saklı tutar.  Tam bir para iadesi alırsanız, satın alma işlemine tekrar başlamalısınız. IPP'nin geri ödenen bir işlemle ilişkili IPP Ücretlerini iade etmeme hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz. Aynı şekilde, GoDaddy tarafından verilen tüm para iadeleri, aksi belirtilmedikçe IPP Ücretleri neti olur.

GoDaddy Almanya’da bulunan müşterileri için ödeme yöntemi olarak SEPA otomatik ödemesini (“SEPA”) önerir. Ödeme yöntemi olarak SEPA’yı seçerseniz, ödeme hizmet sağlayıcımız olan GoDaddy ve Adyen’in hesabınızdan çekim yapması için bankanıza talimat vermesine yetki vermiş olursunuz. Bu şartları kabul ederek, GoDaddy şirketinin bu Sözleşme uyarınca ortaya çıkan tüm geçerli ödemelerin tümünü tahsil etmesini zorunlu kılıyorsunuz. Yetkilendirme işlemi aynı zamanda GoDaddy şirketinden yaptığınız satın alımlar için sizin tarafınızdan kullanılan tüm yeni banka hesapları için de geçerli olacaktır.  Otomatik ödeme tahsilatının tarihini makul bir tarihte size bildireceğiz (“ön bildirim”). Bu ön bildirim, ödemenin alınmasından en az bir (1) iş günü önce tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Otomatik ödemelerin yapılabilmesi için hesabınızda yeterli miktarda para olmasından sorumlusunuz. Ayrıca, herhangi bir nedenle, finans kurumunuzun GoDaddy şirketine yapılacak ödemeleri yapmaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarara karşı GoDaddy şirketini tazmin etmeyi kabul edersiniz.

(F) MAĞAZA İÇİ KREDİ BAKİYELERİ

Hesabınızda mağaza içi kredi bakiyesi olması durumunda: (1) Hesabınızdaki geçerli kredi bakiyesini ileri tarihli satın alımlar için uygulayabilirsiniz; ve (2) GoDaddy‘nin, mevcut kredi bakiyenizi, ödenmemiş yönetim ücretlerine, ters ibrazlara veya Hesabınızla ilgili diğer ücretlere uygulamasına yetki verirsiniz. Varsayılan Ödeme Yönteminizin herhangi bir Hizmet yenilemesiyle ilgili otomatik ödeme sırasında başarısız olması durumunda GoDaddy işlemin tamamını karşılayacak kadar para olması halinde kullanılabilir mağaza kredisi bakiyesinden tahsilat yapabilir. Hesabınızda bulunan mağaza kredisi tutarından bağımsız olarak, GoDaddy varsayılan Ödeme Yöntemleriniz veya mağaza kredileriniz kullanılarak para tahsilatı yapılamaması durumunda ürünlerin kaybedilmesinden sorumlu değildir. Mağaza içi kredileri satın alma veya yenileme tarihinde alışveriş sepetinde seçilen para birimine bağlı olarak uygulanacaktır. Birden fazla mağaza krediniz varsa, krediler ilk olarak en eski mağaza kredisi kullanılmak üzere düzenlenme tarihine göre işlenir. Satın alma veya yenileme işlemini tamamlamak için ek para gerekli olması halinde, seçili olmayan para biriminde olan krediler, (i) işlemi tamamlamak için yeterli para toplanana veya (ii) hesabınızda bakiye kalmayana kadar günlük GoDaddy döviz kurları üzerinden en eskiden en yeniye doğru dönüştürülür. Dönüştürme sırasında GoDaddy tarafının ek yönetim ücretleri tahsil edebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

Kullanılabilir mağaza kredisi bakiyenizi doğrulamak için dilediğiniz zaman GoDaddy web sitesindeki Hesabınızdan işlem yapabilirsiniz. Mağaza kredisi bakiyelerinin transfer edilemeyeceğini, yalnızca alındığı Hesap ile birlikte kullanılabileceğini ve geçerlilik sürelerinin bitebileceğini kabul edersiniz. Hediye mağaza içi kredileri, verildiği tarihten itibaren 2 yıl sonra sona erer. Hesabınızın GoDaddy tarafından feshedilmesi durumunda kalan kullanılabilir mağaza kredisi bakiyesinin silineceğini kabul edersiniz. 

Mağaza kredisi bakiyenizde bulunan paranın GoDaddy tarafından bloke edileceğini ve adınıza faiz işlemeyeceğini ve faiz ödemesi yapılmayacağını da kabul edersiniz. Faizin oluşması durumunda GoDaddy tarafının söz konusu tutarı tahsil edip mağaza kredisi bakiyesi işlevini destekleme masraflarını karşılamak için kullanacağını kabul edersiniz.

(G) SÜRESİ DOLMUŞ ALAN ADI ALIŞVERİŞLERİ

Hesabınızdan satın aldığınız süresi dolmuş alan adları için açık artırmanın tamamlandığı saatten itibaren kırk sekiz (48) saat içinde kazanan teklif tutarına ek olarak bir (1) yıllık yenileme veya transfer ücreti (alan adı eski kayıt döneminin sonundan itibaren) artı gerekliyse ICANN ücretini ödemekten sorumlu olduğunuzu veya açık artırmanın kapanışının ardından üçüncü günde hesapla ilişkili geçerli ödeme yönteminden bu ücretin alınacağını kabul edersiniz. Ödeme alamazsak, alan adını satın alma hakkınızı kaybedebilirsiniz.

14. SAKLI TUTULAN EK HAKLAR

GoDaddy, şunlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle (takdir yetkisi yalnızca GoDaddy tarafına ait olmak üzere) herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya transfer etme hakkı dahil olmak üzere): (i) GoDaddy tarafından Hizmet sunma veya verme sırasında yapılan hataları düzeltmek için (alan adı kaydı dahil), (ii) herhangi bir alan adı kaydının veya alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü veya kararlılığını korumak ve yapılan hataları düzeltmek için, (iii) dolandırıcılık ve kötüye kullanım tespit etme ve önleme çabalarımıza destek olmak için, (iv) siz ve/veya alan adınız veya web sitenize karşı çıkartılan mahkeme emirlerine ve ilgili yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara uymak için, (v) mahkeme emirleri dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak için, (vi) itiraz çözüm işlemlerine uymak için, (vii) sonuçta haklı veya haksız olduğuna bakılmaksızın herhangi bir yasal işleme veya yasal işlem tehdidine karşı savunma yapmak için, (viii) GoDaddy, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, aracıları ve GoDaddy iş ortakları (GoDaddy tarafını dava ettiğiniz veya dava etmekle tehdit ettiğiniz durumlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile ilgili sivil veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için ya da (ix) web sitenizdeki içerikler veya Hesabınız ya da alan adlarınız ile ilişkili çok miktarda şikayeti yanıtlamak.

GoDaddy tüm Hesapları aşırı alan ve bant genişliği kullanımı açısından inceleme ve izin verilen düzeyleri aşan Hesapları iptal etme veya ek ücret alma haklarını açıkça saklı tutar.

GoDaddy; size haber vermeden, takdir GoDaddy tarafına ait olmak üzere, GoDaddy ve/veya GoDaddy çalışanlardan birini taciz veya tehdit etmeniz durumunda tüm Hizmetleri feshetme hakkını saklı tutar.

GoDaddy İçerikler. Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, metin, yazılım, komut dosyaları, kaynak kod, API, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar ve interaktif özellikler ile ticari markalar, hizmet markaları ve içindeki logolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitenin ve Hizmetlerin içeriğinin (“GoDaddy İçerikleri”) sahibi veya lisans sahibi süresiz olarak GoDaddy şirketidir ve bu içerik ABD ve diğer ülkelerde telif hakkı, ticari marka ve/veya patent koruması ile ABD ve diğer ülke yasaları çerçevesinde diğer fikri mülkiyet hakları kapsamındadır. GoDaddyGoDaddy İçeriği size “olduğu gibi”, “olduğu sürece” ve “tüm hatalarıyla”, bilginiz, kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanmanız için sunulur ve içerik, GoDaddy'nin önceden açık yazılı izni olmadan indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde herhangi bir amaç için kötüye kullanılamaz. Bu Sözleşme ile hiçbir telif hakkı, ticari marka, patent veya başka mülkiyet hakkı veya lisansı verilmemektedir. GoDaddy, GoDaddy İçeriği, bu Site ve Hizmetlerde açık şekilde verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu Sözleşme, söz konusu hakların sahipliğini transfer etmez.

15.SPAM GÖNDERİLMEMESİ; MAKTU TAZMİNAT

Spam Yasağı. Spam gönderilmesine izin vermiyoruz. Web sunucularımızın gelen ve giden trafiğini spam iletilere karşı sürekli olarak izleyerek spam iletileri kaydetmek için bir spam şikayet merkezinde topluyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi spam ileti gönderme amacıyla kullandığından şüphe ettiğimiz müşterilerimizi tam bir denetimden geçiriyoruz. Spam sorunu olduğuna karar verirsek, durumu çözmek için gerekli işlemleri yapıyoruz. 

Spam'ı, reklam veya başka amaçlar doğrultusunda bu tür içeriği alma konusunda önceden uygun onayın alınmadığı alıcılara gönderilen e-posta veya faks olan İzinsiz Ticari E-posta (UCE), İzinsiz Toplu E-posta (UBE) veya İzinsiz Faks (Faks) olarak kabul ediyoruz. Aşağıdakiler buna dahildir ancak sınırlandırılamaz:

        i.      E-posta Mesajları

       ii.      Newsgroup gönderileri

      iii.      Windows sistem mesajları

      iv.      Açılır iletiler (veya reklam yazılımı" ya da "casus yazılımı" mesajları)

       v.      Anlık mesajlar (AOL, MSN, Yahoo veya diğer anlık mesajlaşma programları kullanılarak)

      vi.      Online sohbet odası reklamları

     vii.      Konuk Defteri veya Web Sitesi Forum gönderileri

    viii.      Faks ile Gönderilen Talepler

      ix.      Kısa Mesaj/SMS Mesajları

Sunucularımızın ve hizmetlerimizin yukarıda açıklanan amaçlarla kullanımına izin vermemekteyiz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmak için yalnızca 2003 Can-Spam Yasası'nı ve Telefon Tüketici Koruma Yasası'nı içeren tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere uymanız değil aynı zamanda bu spam ile mücadele politikasına da uymanız gerekir. Reklamlar ve/veya toplu e-postalar ya da fakslar yalnızca, ileti almaya "abone olmuş" alıcılara gönderilebilir. Bunlar; geçerli bir dönüş adresini ve yanıt adresini, gönderenin fiziksel adresini ve e-postanın veya faksın altbilgisinde bir abonelikten çıkma yöntemi içermelidir. Talebimiz üzerine, bir e-posta adresi veya faks numarası için aboneliğin kesin kanıtını sağlamanız gerekebilir.

Söz konusu hesap, ürün veya hizmetlerin spam için veya spamle bağlantılı olarak kullanıldığını tespit etmemiz halinde her türlü hesap, web sitesi hosting hizmeti, alan adı kaydı, e-posta kutusu veya diğer ilgili ürün veya hizmetleri yönlendirebilir, askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Böyle bir durumda, bizim seçimimize bağlı olarak, spam göndermeyi bırakacağınızı ve/veya sizin adınıza spam gönderilmiş olduğunu belirten bir e-posta ile bize yanıt vermenizi ve site, e-posta kutuları ve/veya hizmetlerin yeniden etkinleştirilmesi için iade edilemez bir yeniden etkinleştirme ücreti isteyebiliriz. 

Tüm müşterilerin ve ürün ve hizmetlerimizin oluşturduğu e-postaları alan kullanıcıların, spam olduğundan şüphelendikleri iletileri bildirmesini tavsiye ediyoruz. Suspected abuse can be reported by email or through our Spam Abuse Complaint Center on the Web.  Web: report abuse.   

Maktu Tazminat.  Takdir yetkisi bize ait olmak üzere, spam veya istenmeyen toplu e-posta gönderdiğine veya bunlarla bir bağlantısı bulunduğuna inandığımız Hesapları anında silebileceğimizi kabul edersiniz. Buna ek olarak, gerçek zararların makul bir çerçevede hesaplanamaması durumunda, Hesabınızdan gönderilen veya başka bir bağlantısı bulunan her bir spam ileti veya istenmeyen toplu e-posta için bize $1,00 tutarında maktu tazminat ödemeyi kabul edersiniz.

16. TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKI TALEPLERİ

GoDaddy telif hakkı mülkiyetinin korunmasını desteklemektedir.  (i)Geçerli kayıtlı ticari marka veya hizmet markası haklarına sahip olduğunuz bir markayla ilgili ihlal talebi veya (ii) gerçek bir telif hakkına sahip olduğunuz bir materyalle ilgili telif hakkı talebi göndermek istiyorsanız, burada atıfta bulunulan ve görülebilen GoDaddy Ticari Marka ve/veya Telif Hakkı İhlali Politikası'na başvurun.

17. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR

Bu Site ve bu Site'de bulunan Hizmetler GoDaddy tarafından sahip olunmayan veya denetlenmeyen üçüncü taraf web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. GoDaddy, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, koşul ve şartları, gizlilik politikaları veya uygulamaları için sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, GoDaddy üçüncü taraf web sitelerinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu Site'yi veya bu Site'de bulunan Hizmetleri kullanarak GoDaddy tarafını herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan her türlü yükümlülükten açıkça masun tutarsınız. Bu doğrultuda, GoDaddy bu Site'den veya bu Site'de bulunan Hizmetler'den ayrıldığınızda ziyaret etmiş olabileceğiniz diğer her bir web sitesinin koşul ve şartları, gizlilik politikalarını ve diğer geçerli belgelerini incelemeyi unutmayın.

18. BEYAN VE GARANTİ REDDİ

BU SİTEYİ VE BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT OLDUĞU SÜRECE” VE “TÜM HATALARIYLA” SAĞLANDIĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. GoDaddy, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI ÜRÜN KULLANILABİLİRLİĞİ, SATILABİLİRLİĞİ, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUPU VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINA YÖNELİK İMA EDİLEN TÜM GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YASAL, AÇIK VE ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. GoDaddy, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VE ARACILARI ŞU KONULAR HAKKINDA HERHANGİ BİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ VE/VEYA (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER VE GoDaddy BU DURUMLAR İÇİN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

AYRICA GoDaddy YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA ARACILARI (ÇAĞRI MERKEZİ VEYA MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN SUNULAN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİLERİN VEYA TAVSİYELERİN (I) YASAL VEYA FİNANSAL TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMADIĞINI VEYA (II) BU SİTE VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERLE İLGİLİ BİR GARANTİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞINI VE KULLANICILARIN BU BİLGİLERE VEYA TAVSİYELERE GÜVENMEMESİ GEREKTİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.

YUKARIDA BELİRTİLEN BEYAN VE GARANTİ REDDİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE bu Sözleşmenin feshedilmesi veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın sona ermesi durumunda da geçerli olmaya devam edecektir.

19. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR DURUMDA GoDaddy, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI, ŞU DURUMLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARAR NEDENİYLE SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER, (IV) HER TÜRLÜ KİŞİSEL YARALANMA VEYA MADDİ ZARAR, (V) HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF DAVRANIŞLARI, (VI) SUNUCULARIMIZA VE/VEYA SUNUCULARIMIZDA DEPOLANAN HER TÜRLÜ İÇERİK, KİŞİSEL BİLGİ, FİNANSAL BİLGİ VEYA DİĞER BİLGİLERE ERİŞİM VEYA BUNLARIN KULLANIMI, (VII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YAŞANABİLECEK HİZMET KESİNTİSİ, (VIII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, HATA, TRUVA ATI VEYA BENZERİ, (IX) AŞAĞILAYICI, TACİZKAR, ZARARLI, KÜÇÜKLER VEYA KORUMA KAPSAMINDAKİ SINIFLAR İÇİN ZARARLI, PORNOGRAFİK, X SINIFI, MÜSTEHCEN VEYA DİĞER TÜRLÜ İTİRAZA KONU OLABİLECEK HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ VEYA İÇERİK VE/VEYA (X) GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA EŞDEĞERİ İDDİA TABANLI OLUP OLDUĞUNA VE GoDaddy TARAFININ SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN BU SİTENİN VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR VEYA HASAR.

EK OLARAK, bu site veya bu Sitede yer alan Hizmetlerle ilgili olarak yapılacak işlemlerin, işlemin kaynağı olan durumun ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl içinde başlatılması gerektiğini, aksi takdirde bu işlemlerin kalıcı olarak men edileceğini ÖZELLİKLE KABUL EDERSİNİZ.

AYRICA, hiçbir durumda GoDaddy şirketinin toplam sorumluluğunun 10,000.00 ABD Dolarını aşmayacağını BEYAN ve kabul edersiniz.

YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE bu Sözleşmenin feshedilmesi veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın sona ermesi durumunda da geçerli olmaya devam edecektir.

20. TAZMİNAT

GoDaddy tarafını ve yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını,  aracılarını  ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları her türlü hak talebi, talep, masraf, gider, kayıp, yükümlülük veya zarardan (makul avukat ücretleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak GoDaddy tarafının maruz kaldığı şu durumlara karşı korumayı, savunmayı, tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul edersiniz: (i) bu Siteyi veya bu Sitede yer alan hizmetleri kullanımınız ve bunlara erişiminiz; (ii) bu Sözleşmenin hükümlerini veya burada yer alan politika veya sözleşmeleri ihlal etmeniz ve/veya (iii) fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf haklarını ihlal etmeniz.  Bu bölümdeki tazminat yükümlülükleri, bu Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi ya da bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın sona ermesini ya da feshedilmesini takiben devam edecektir.

21. YEREL YASALARA UYGUNLUK

GoDaddy bu Sitede veya bu Sitede yer alan Hizmetlerde mevcut olan içeriğin her ülke veya yargı bölgesi için uygun olduğunu ve bu Site veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimin yasa dışı olduğu ülkelerden veya yargı bölgelerinden erişimin yasak olduğunu beyan etmez veya bu yönde bir garanti vermez. Bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişen kullanıcılar, tüm yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun hareket etmekten sorumludur. 

22. ANLAŞMAZLIKLAR, BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM VE GRUP DAVALARI VE GRUP TAHKİMLERİ FERAGATNAMESİ

LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLE OKUYUN.  BİREYSEL TAHKİM YOLUYLA ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMENİZİ GEREKTİREN HÜKÜMLERDEN VAZGEÇMEK İSTİYORSANIZ, AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERİ TAKİP EDİN.

(A) Anlaşmazlıklar. Bu Bölümdeki şartlar, yukarıda başvuru olarak verilen ve burada bulunan Tektip Alan Adı Anlaşmazlığı Çözümü Politikası ile yönetilen anlaşmazlıklar hariç, siz ile GoDaddy arasındaki tüm Anlaşmazlıklar için geçerli olacaktır.  Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, “Anlaşmazlık” haksız fiil, kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme veya diğer hukuki veya yasal temellere dayanılarak, herhangi bir GoDaddy Hizmet veya Ürünü, GoDaddy’nin web siteleri, bu Şartlar veya siz ile GoDaddy‘yi içeren her türlü işlemden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak siz ile GoDaddy arasındaki her türlü anlaşmazlık, hak iddiası veya eylem anlamına gelecektir ve yasalar çerçevesinde izin verilen en geniş anlam verilecek şekilde yorumlanacaktır. SİZ VE GoDaddy BU ŞARTLARDA TANIMLANDIĞI HALİYLE “ANLAŞMAZLIĞIN” SİZ VEYA GoDaddy TARAFINDAN (i) TİCARET SIRRINI KÖTÜYE KULLANMA, (ii) PATENT İHLALİ, (iii) TELİF HAKKI İHLALİ VEYA SUİİSTİMALİ VE (iv) TİCARİ MARKA İHLALİ YA DA KÖTÜYE KULLANIMI İÇİN HERHANGİ BİR HAK İDDİASI VEYA DAVASINI İÇERMEYECEKTİR. Ayrıca, bu Şartlar'da aksine bir hüküm bulunsa dahi, bir hak talebinin bu dört istisnadan birine girip girmediğine hakemin değil bir mahkemenin karar verebileceğini kabul edersiniz.

(B) Bağlayıcı Tahkim. Siz ve GoDaddy şunları kabul edersiniz: (i) bu Şartların hükümleri uyarınca taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıkları tahkim etme; (ii) bu Şartlar devletler arası ticareti takip eder; (iii) Federal Tahkim Kanunu (9 U.S.C. §1, sonra gelen sayfalar.) bu Bölümün yorumlanmasını ve uygulanmasını yönetir; ve (iv) bu Bölüm, bu Şartların feshedilmesinden sonra geçerli olacaktır. TAHKİM, BİR DAVA GÖRÜŞMESİNDE HAKLARINIZI BİR HAKEM VEYA JÜRİYE FERAGAT ETTİĞİNİZ VE TEMYİZDE BULUNMA NEDENLERİNİZİN KISITLI OLDUĞU ANLAMINA GELİR. Hakem, size, bu Anlaşmanın 15. Bölümünde belirtilen Sorumlulukların Sınırlanması ile sınırlandırıldığı şekilde, uygun yargılama yetkisine sahip bir mahkeme ile aynı zararı tazmin edebilir ve yalnızca, çözüm arayışında olan tarafın lehine olmak üzere, bu tarafın münferit iddiası tarafından garanti edilen çözümü sağlamak için gerekli ölçüde bildirimsel veya tedbirli bir telafi sağlayabilir. Buna ek olarak, bazı durumlarda hakemlik masrafları davanın maliyetini aşabilir ve keşif hakkı hakemlikte mahkemeye göre daha sınırlı olabilir. Hakem kararını taraflar üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından kesin ve uygulanabilir olacaktır.

(C) Asliye Mahkemeleri. Yukarıdaki maddelerin aksine bir hüküm bulunsa bile, mahkemenin yetkisi dahilinde ve yalnızca mahkemede bekleyen yasal işlemleriniz varsa, eyaletinizin veya belediyenizin asliye mahkemelerinde bireysel bir işlem yapmanız mümkündür.

(D) Anlaşmazlık Bildirimi. Bir Anlaşmazlık olması durumunda, siz veya GoDaddy öncelikle diğer tarafa bildirimi veren tarafın adını, adresini ve iletişim bilgilerini ve Anlaşmazlığa yol açan olaylar ile talep edilen çözümü belirten yazılı bir Anlaşmazlık bildirimi (“Anlaşmazlık Bildirimi”) göndermelidir. GoDaddy için gönderilen Anlaşmazlık Bildirimi şu adrese iletilmelidir: GoDaddy , 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (“GoDaddy Bildirim Adresi”). Anlaşmazlık Bildirimi, onaylanmış bir postayla, dosyamızda bulunan en son adresinize veya kayıtlarımızda bulunan adresinize gönderilecektir.  GoDaddy ve sizin Anlaşma Bildirimini almanızı takip eden altmış (60) gün içinde Anlaşmazlığı çözmek için bir mutabakata varmamanız durumunda, siz veya GoDaddy bu Bölüm uyarınca tahkim işlemine başlayabilir. Anlaşmazlık Bildiriminin iletilmesi ve alınmasının ardından, her iki taraf, hakem kararına başvurmadan önce Anlaşmazlığı çözmek için iyi niyetle hareket etmeyi kabul eder.

(E) GRUP DAVALARI VE GRUP TAHKİMLERİ FERAGATNAMESİ. SİZ VE GoDaddy , HER BİR TARAFIN FEDERAL VEYA EYALET GRUP DAVALARI VEYA GRUP TAHKİMLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SÖZDE GRUP VEYA TEMSİLCİ DAVASINDA DAVACI VEYA GRUP ÜYESİ OLARAK DEĞİL, BİREYSEL KAPASİTEDE DİĞER TARAFA İHTİLAF SUNABİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.  SİZ VEYA GoDaddy GRUP DAVASI OLARAK, ÖZEL AVUKAT GENEL DAVASI OLARAK VEYA İKİ TARAFTAN BİRİNİN TEMSİLCİ OLARAK GÖREV ALMAYI TEKLİF EDECEĞİ HERHANGİ BİR DAVADA ANLAŞMAZLIĞIN GÖRÜLMESİNİ TEKLİF EDEMEZSİNİZ.  TÜM TARAFLARIN, ETKİLENEN TÜM TAHKİMLER VEYA DAVALARA YÖNELİK ÖNCEDEN YAZILI ONAYI ALINMAKSIZIN, HİÇBİR TAHKİM VEYA DİĞER DAVALAR BAŞKA BİR TAHKİM VEYA DAVA İLE BİRLEŞTİRİLEMEZ.

(F) Tahkim Prosedürü. Taraflardan birinin tahkim başlatmayı seçmesi durumunda, tahkim, Amerikan Tahkim Derneği tarafından ("AAA") yönetilir ve bu Şartlarda belirtilen kurallar ile paralel olarak AAA Tüketici Tahkim Kuralları ("AAA Kuralları") uyarınca yönetilir, ancak tarafların, tahkimin yalnızca bireysel taleplerin çözümü ile sınırlı olacağını kabul ettiğinden, AAA birden fazla tazmin talebi sahibi veya grup tahkimini yönetemez.  AAA Kurallarını www.adr.org adresinde bulabilir veya 1-800-778-7879 numaralı telefonu arayarak edinebilirsiniz. AAA Kuralları ile bu Şartlar'da belirtilen kurallar arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, bu Şartlar'da belirtilen kurallar geçerli olacaktır. Tahkim sırasında, federal, eyalet veya yerel yasalar uyarınca, bu Sözleşmenin 15. Bölümü'nde belirtilen Sorumlulukların Sınırlandırılması ile sınırlı olarak, mevcut olan tüm çözümleri arayabilirsiniz. Tüm Uyuşmazlıklar tek bir tarafsız hakem tarafından çözümlenir ve her iki taraf da hakemin seçilmesine katılmak için makul bir şansa sahiptir. Hakem, bu Şartlara tabidir. Herhangi bir federal, eyalet veya yerel mahkeme veya kurum değil, hakem, bu Şartların yorumlanması, uygulanabilirliği, geçerliliği veya oluşumu ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan tüm anlaşmazlıkları çözmek için münhasır yetkiye sahiptir; bunlara bu Şartların tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu veya geçersiz kılınabileceği herhangi bir hak talebi de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.  Hakem, hakemlik sözleşmesinin varlığı, kapsamı veya geçerliliği veya herhangi bir hak talebi veya karşı davanın keyfiliği konusunda herhangi bir itiraz da dahil olmak üzere, kendi yargı yetkisi üzerinde münhasır yetkiye sahip olacaktır.  Hakeme sunulan bu geniş yetkiye rağmen, bir mahkeme, bir iddianın veya davanın nedeninin, (i) ticaret gizliliğini kötüye kullanma, (ii) patent ihlali, (iii) telif hakkı ihlali veya kötüye kullanım veya (iv) ticari marka ihlali olduğuna karar verebilir; bu durumlar yukarıda belirtildiği gibi “Anlaşmazlıklar” tanımı dışındadır. Hakem, kanunen veya eşit bir mahkemede mevcut olan herhangi bir çözümü verecek yetkiye sahip olacaktır. Hakem kararı taraflar üzerinde bağlayıcıdır ve yetkili mahkemelerin herhangi bir mahkemesinde yargı yolu olarak girilebilir. Tahkim duruşmalarına telefon ile katılmayı seçebilirsiniz. Telefonla yapılmayan tahkim duruşmaları, birincil ikamet yerinizden (veya küçük bir işletmeyseniz ana işyeri) makul bir şekilde erişilebilecek bir yerde veya isteğe bağlı olarak Arizona'nın Maricopa İlçesinde gerçekleştirilecektir.

(G) Tahkim Sürecinin Başlatılması. Siz veya GoDaddy bir Anlaşmazlık için tahkim yoluna gitmeye karar verirseniz, şu prosedürü onaylıyoruz:

i.   Tahkim Talebi Yazma. Talep, Anlaşmazlığın açıklamasını ve tazmin edilmesi istenen hasar miktarını içermelidir. Tahkim Talebi kopyasını http://www.adr.org adresinde bulabilirsiniz (“Tahkim Talebi: Müşteri Tahkim Kuralları”).

ii.  Tahkim Talebinin bir kopyasını American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043 adresindeki AAA’ya posta ile gönderin. 

iii. Tahkim Talebinin bir kopyasını, diğer tarafa Anlaşmazlık Bildiriminin gönderildiği aynı adresine veya tarafların mutabık kaldığı başka bir adrese gönderin.

(H) Duruşma Formatı. Tüm duruşma formatlarında, hakem (eğer varsa) bir miktarın esas alındığı önemli bulguları ve sonuçlarını açıklayan yazılı bir karar yayınlar. Tahkim sırasında, GoDaddy veya sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir uzlaşma miktarı teklifi, hakem GoDaddy veya sizin yükümlüğü olduğu miktarı belirleyene kadar hakeme ifşa edilmeyecektir. Anlaşmazlık ile ilgili ayrıcalıksız bilgilerin keşfedilmesi veya alıp verilmesine tahkim sırasında izin verilebilir.

(I) Tahkim Ücretleri ve Ödemeler.

i. 75.000 ABD Doları veya daha az miktarı içeren anlaşmazlıklar. GoDaddy dosyalama ücretlerinizi derhal geri ödeyecek ve AAA ile hakemlerin ücretlerini ve masraflarını ödeyecektir. GoDaddy'nin hakemin tayin edilmesinden önceki son yazılı çözüm teklifini (“GoDaddy’nin son yazılı teklifi”) reddederseniz, anlaşmazlığınız bir hakemin kararına kadar giderse ve hakem size GoDaddy'nin son yazılı teklifinden daha fazla miktar için karar verirse, GoDaddy: (i) miktarın daha fazlasını veya 1000 Dolar öder; (ii) varsa, makul avukat ücretinin iki katını öder; ve (iii) avukatınızın hakemlik iddianızı araştırmak, hazırlamak ve takip etmek için makul bir şekilde tahakkuk eden masraflarını (bilirkişilik masrafları ve maliyetleri de dahil olmak üzere) karşılar. Hakem, siz ve GoDaddy mutabık kalana kadar ücret, maliyet ve harcama miktarını belirleyecektir.

ii. 75.000 ABD Dolarından fazla miktarı içeren anlaşmazlıklar. AAA kuralları, dosyalama ücretlerinin ödemesini ve AAA ile hakemlerin ücretlerinin ve masraflarının ödemesini yönetecektir.

iii. Herhangi bir miktarı içeren anlaşmazlıklar. Sizin başlattığınız her tahkim için, GoDaddy yalnızca hakem tahkimin önemsiz olduğuna karar verirse veya uygun olmayan bir öneride bulunursa, AAA veya hakem ücretlerinin ve masraflarının veya dava ücretlerinizin ödenmesini isteyecektir. GoDaddy‘nin başlattığı her tahkim için, GoDaddy tüm dava, AAA ve hakem ücretleri ile masraflarını ödeyecektir.  GoDaddy hiçbir tahkimde avukat ücretlerinin veya maliyetlerinin ödenmesini istemeyecektir.  Anlaşmaya varılmayan miktarın belirlenmesinde ücretler ve harcamalar dahil değildir.

(J) Hak İddiaları veya Anlaşmazlıklar Bir Yıl İçinde Davaya Götürülmelidir.  Kanunların izin verdiği ölçüde, bu Bölümün geçerli olduğu herhangi bir talep veya uyuşmazlık küçük talepler veya tahkim halinde bir yıl içinde davaya götürülmelidir. Bir yıllık süreç, hak iddiası veya Anlaşmazlık Bildirimi davaya götürülebildiğinde başlar.  Bir yıl içinde davaya götürülmediğinde, hak iddiası veya anlaşmazlık men edilebilir.

(K) 30 Günlük Çıkış Dönemi. BU ANLAŞMAZLIKLAR BÖLÜMÜNDEKİ TAHKİM HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAK İSTEMİYORSANIZ, BU ŞARTLARI KABUL ETMENİZİ TAKİP EDEN 30 GÜN İÇİNDE (GEÇERLİ YASALAR UYARINCA DAHA FAZLA SÜRE GEREKMİYORSA) LEGALOPTOUT@GODADDY.COM ADRESİNE E-POSTA GÖNDEREREK GoDaddy‘YE BİLDİRİMDE BULUNMALISINIZ. E-postada (a) adınızı, (b) soyadınızı, (c) adresinizi, (d) telefon numaranızı ve (e) hesap numaralarınızı yazmalı ve şunu belirtmelisiniz: “GoDaddy’nin Evrensel Hizmet Koşullarında bulunan tahkim hükmünden vazgeçmek istiyorum.” Yukarıdaki şekilde bilgilerinizi sağlayarak, GoDaddy’nin Evrensel Hizmet Koşullarında bulunan tahkim sözleşmesinden çıkmış olursunuz. Sözleşmeden çıkış talebiniz yalnızca Evrensel Hizmet Koşullarını kabul etmenizi takip eden otuz (30) gün içinde yapılırsa geçerli olur. Yukarıda belirtilen prosedüre uygun olarak sözleşmeden vazgeçmeniz durumunda, yürürlükteki yönetmelik ve hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkabileceği mahkemeler ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, burada yer alan diğer koşullar geçerli olmaya devam edecektir.

(L) Bu Bölümde Yapılan Değişiklikler. Bu Şartlardaki herhangi bir hüküm dikkate alınmaksızın, siz ve GoDaddy, GoDaddy'nin bu Şartlar'da uyuşmazlık çözüm prosedürü ve toplu dava feragati hükümlerinde (GoDaddy'nin adresindeki bir değişiklik dışında) herhangi bir değişiklik yapması durumunda, GoDaddy'nin size bildirimde bulunacağını kabul etmiş sayılırsınız ve bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde bu değişikliklerden vazgeçebilirsiniz.  Gelecekte yapılacak değişiklikleri olumlu şekilde reddetmiş olursanız, yürürlükte olan herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, mevcut Şartlar'da belirtildiği şekilde bu Bölümün diline uygun olarak herhangi bir Anlaşmazlığa hakemin karar vereceğinizi kabul edersiniz.  Gelecekte herhangi bir değişiklik yapılmasını olumlu şekilde reddetmezseniz, gelecekteki herhangi bir değişikliğe onay vermiş sayılırsınız.

(M) Ayrılabilirlik. Bu Bölüm'ün herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, o hüküm, bu Şartların kalanının tam olarak yürürlüğe girmesi ve uygulanması ile birlikte ayrılır. Yukarıdaki maddeler, grup veya temsilci davasına karşı tahkim için geçerli değildir; grup veya temsilci davalarına karşı yasaklamanın uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu Bölümün tamamı geçersiz sayılır. Bu Bölüm'ün koşulları, bu Şartların sona erdirilmesinden sonra da geçerli olacaktır.

(N) Diğer Anlaşmazlıklar için Özel Mekan. GoDaddy ve siz, bu Bölümdeki uyuşmazlık çözümleme prosedürü ve grup davası feragat hükümlerinden hariç tutulan herhangi bir anlaşmazlığın (küçük talep mahkemelerinde açılan bireysel davalar dışında) yalnızca Arizona Maricopa İlçesi Yüksek Mahkemesinde veya Birleşik Devletler'de Arizona Bölge Mahkemesinde görüleceğini kabul edersiniz ve her iki taraf da bu anlaşmazlıklara karşı mahkemelerin münhasır yargı yetkisinin geri alınamaz ve koşulsuz olduğunu kabul ve beyan eder.  Ayrıca, herhangi bir işlem veya davada jürinin yargılama hakkından feragat etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

23. SAHİPSİZ MÜLKLER; BOŞ DURMA ÜCRETLERİ

Bir müşterinin herhangi bir nedenle üç (3) yıl veya daha fazla süreyle ödenmemiş bir bakiyesi (bir kredi alacaklı bakiyesi) varsa ve (i) GoDaddy, bu müşteriye ödeme düzenleyemezse veya (ii) GoDaddy söz konusu müşteriye kağıt çek şeklinde ödeme düzenlediyse ancak çek hiçbir zaman paraya çevrilmemişse GoDaddy hizmetinin, eyalet yasaları uyarınca söz konusu hesap bakiyesini Arizona Eyaleti'ne teslim edeceğini bilgilerinize sunarız. Yukarıda yer alan (i) veya (ii) durumlarından birinde, GoDaddy‘nin böyle bir müşteri ile bağlantılı toplam açık hesap bakiyesi ile eşit veya 25 ABD Doları’ndan az olacak şekilde kullanmama ücretini tutabilir.    

24. VARİSLER VE ATAMALAR

Bu Sözleşme burada adı geçen iki tarafın ve ilgili varislerinin, haleflerinin ve atamalarının faydası için bağlayıcı ve yürürlükte olacaktır.

25. ÜÇÜNCÜ TARAF LEHTARLAR OLMAMASI

Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

26. ABD İHRACAT YASALARI

Bu Site ve bu Sitede yer alan Hizmetler, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (“OFAC”), Dışişleri Bakanlığı ve diğer Birleşik Devletler yetkili kurumları tarafından belirlenen ihracat yasalarına, kısıtlamalarına, düzenlemelerine ve idari işlerine (hepsi birlikte ABD İhracat Yasaları”) tabidir.  Kullanıcılar bu Sitede yer alan Hizmetleri, ABD İhracat Yasaları kontrolü altındaki verileri toplamak, depolamak veya iletmek için kullanamaz.  Kullanıcılar bu Sitede yer alan Hizmetleri, ABD İhracat Yasalarını ihlal edecek şekilde ihraç veya yeniden ihraç edemez veya ihracına veya yeniden ihracına izin veremez.  Bu Sitede yer alan Hizmetlerin hiçbiri indirilemez veya şu taraflara ihraç veya yeniden ihraç edilemez: (i) ABD'nin ticaret ambargosu uyguladığı ülkeler (veya bu ülke vatandaşları ya da mukimleri) ya da (ii) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Düzenlenmiş Kişiler veya ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Kişiler Listesi veya ABD İhracat Yasaları çerçevesinde diğer yasaklı kişiler listelerinde yer alan kişiler.  Bu Siteyi ve bu Sitede yer alan Hizmetleri kullanarak yukarıda belirtilen şartları kabul eder ve kısıtlı ülkelerden birinin vatandaşı ya da mukimi olmadığınızı veya bu ülkelerde ikamet etmediğinizi veya bu ülkelerin denetimi altında olmadığınızı beyan edersiniz. Ayrıca tüm ABD ABD İhracat Yasalarına ("boykot karşıtı", "varsayılan ihracat" ve "varsayılan yeniden ihracat" düzenlemeleri dahil olmak üzere) uymayı kabul edersiniz.  Bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere başka ülke veya yargı bölgelerinden erişiyorsanız, bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve geçerli yerel yasalara uymak ve bu yasaların ABD ABD İhracat Yasalarıyla çelişmediğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.  Bu yasalar ABD İhracat Yasalarıyla çelişiyorsa, bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişemezsiniz.  Bu bölümdeki zorunluluklar, bu Sözleşmenin ya da bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri kullanımınızın feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda geçerliliğini sürdürecektir.

27. BAŞLIKLAR VE ÜST BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; AYRILABİLİRLİK

Bu Sözleşmedeki başlıklar ve altbaşlıklar, yalnızca okuma ve atıf yapma konusunda kolaylık sağlamak amacıyla eklenmiş olup, hiçbir şekilde tarafların mutabakatını burada belirtilenden başka şekilde yorumlamak üzere kullanılamaz.  Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

28. İNGİLİZCE DİLİ DENETİMLERİ

Yukarıda tanımlanan ve burada referans olarak verilen tüm geçerli ürün sözleşmeleri ve politikalar ile birlikte bu Sözleşme (topluca “Sözleşme”) İngilizce dilinde yürütülür. Size herhangi bir çevirinin sağlanması durumunda, bu çeviriler yalnızca kullanım rahatlığı amacını taşımaktadır ve İngilizce ile çeviri versiyonları arasında bir uyuşmazlık olması durumunda yasaların izin verdiği ölçüde İngilizce versiyon hüküm kılar ve kontrol eder.  Çevrilmiş versiyonunun size sağlanması gerektiği ve yasalar önünde bağlayıcı olduğu düşünüldüğü durumlarda (i) her iki dildeki versiyonlar eşit geçerliliğe sahip olacaktır, (ii) her iki taraf, iki dil versiyonunu incelediğini ve iki versiyonun da aynı içerik açısından aynı olduğunu onaylar ve (iii) iki versiyon arasında uyumsuzluk olması durumunda, Tarafların niyetleri tamamen incelendikten sonra çevrilmiş sürüm hüküm kılınabilir. 

29. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız olursa lütfen aşağıdaki adreslerden bize e-posta veya normal posta aracılığıyla ulaşın:

GoDaddy Hukuk Departmanı
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. YALNIZCA ALMAN MÜŞTERİLER İÇİN EK KOŞULLAR

(A) KURUMSAL MÜŞTERİLER İÇİN HUKUK SEÇİMİ

GoDaddy ile ticari sözleşme iş ortağı (Alman Medeni Kanunu bölüm 14 altında “Girişimci”) arasındaki tüm sözleşmeli anlaşmalar ABD, Arizona eyaleti yasalarına uygun olarak, kanun hükümleri ihtilafı hariç ve Uluslararası Mal Satışı Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca münhasıran yönetilir ve yorumlanır.

(B) İPTAL ETME HAKKI BİLDİRİMİ

_____________İPTAL HAKKI İÇİN YASAL BİLDİRİM BAŞLANGICI_____________

TÜKETİCİLERİN (BKZ. BÖLÜM 13) HERHANGİ BİR NEDEN BELİRTMEDEN 14 GÜN İÇİNDE BU SÖZLEŞMEDEN GERİ ÇEKİLME HAKLARI VARDIR. İPTAL DÖNEMİ, SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN ON DÖRT GÜNDÜR. GERİ ÇEKİLME HAKKINIZI KULLANMAK İÇİN BİLGİ VERMENİZ GEREKMEKTEDİR:

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

E-POSTA: HQ@GODADDY.COM

 
TELEFON:  089 21 094 807

AÇIK BİR İFADE İLE (ÖR. BU SÖZLEŞMEDEN GERİ ÇEKİLME KARARINIZI AÇIKLAYAN VE POSTA, FAKS VEYA E-POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BİR YAZI. EKTE BULUNAN ŞABLONU KULLANABİLİRSİNİZ, ANCAK BU GEREKLİ DEĞİLDİR.

GERİ ÇEKİLME DÖNEMİNİN UYGULANMASI İÇİN, GERİ ÇEKİLME DÖNEMİ SONA ERMEDEN ÖNCE REDDETME HAKKINI UYGULAMAK İÇİN BİLDİRİM GÖNDERMENİZ YETERLİ OLACAKTIR.

(C) FESİH SONUÇLARI

BU SÖZLEŞMEDEN GERİ ÇEKİLMENİZ DURUMUNDA, BU SÖZLEŞMENİN İPTALİ İÇİN BİLDİRİMİNİZİN BİZE ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN ON DÖRT GÜN İÇİNDE, TESLİMAT MASRAFLARI DAHİL (EN UYGUN STANDART TESLİMAT YERİNE FARKLI BİR TESLİMAT YÖNTEMİ SEÇİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN EK MASRAFLAR HARİÇ), SİZDEN ALDIĞIMIZ TÜM ÖDEMELERİ SİZE TAZMİN EDECEĞİZ. BU GERİ ÖDEME İÇİN, AKSİ TARAFINIZCA BELİRTİLMEDİKÇE, ASIL İŞLEM İÇİN KULLANDIĞINIZ ÖDEME YÖNTEMİNİ KULLANACAĞIZ. BU GERİ ÖDEME İÇİN SİZDEN HİÇBİR ÖDEME ALINMAYACAKTIR.

(D) HİZMETLER

GERİ ÇEKİLME DÖNEMİNDEN ÖNCE HİZMETLERİMİZDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYI BAŞLATMAMIZI İSTEDİYSENİZ, SÖZLEŞMEDE SAĞLANAN TOPLAM HİZMET HACMİNE KARŞILIK OLARAK BU SÖZLEŞME İLE İLİŞKİLİ SONLANDIRMA TARİHİNDE SİZE HALİ HAZIRDA SAĞLANAN HİZMETLERLE ORANTILI VE MAKUL BİR MİKTARDA ÜCRET İSTEME HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ.

(E) İPTAL ETME HAKKINIZI UYGULANMASI İÇİN ŞABLON:

(SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETMEK İSTİYORSANIZ LÜTFEN BU FORMU DOLDURUP GÖNDERİN.)

• TO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• BU SÖZLEŞMEDE BEN / BİZ (*) AŞAĞIDAKİ HİZMETİN (*) SAĞLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK BENİM / BİZİM (*) TARAFIMDAN NETİCELENDİRİLEN SÖZLEŞMEYİ HÜKÜMSÜZ KILMAKTAYIM

• SİPARİŞ TARİHİ (*) / ALIM TARİHİ (*)

• TÜKETİCİLERİN ADI

• TÜKETİCİLERİN ADRESİ

• TÜKETİCİLERİN İMZASI (YALNIZCA KAĞIT ÜZERİNDE BİLDİRİLDİĞİNDE)

• TARİH

 (*) GEÇERLİ DEĞİLSE SİLİN

_____________İPTAL HAKKI İÇİN YASAL BİLDİRİM SONU_____________

(F) MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Bu Sözleşme uyarınca GoDaddy hizmetleri ve ürünleri için sunulan müşteri hizmetleri, GoDaddy Deutschland GmbH tarafından verilir ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Telefon: 089 21 094 807 (8:00 ila 20:00, Pzt-Cm)

E-posta: HQ@GoDaddy.com

31. YALNIZCA HİNDİSTAN'DA OTURANLAR İÇİN

Şunları açıkça kabul edersiniz: (i) GoDaddy (veya hizmet sağlayıcısı) şikayetinizi veya anlaşmazlığınızı çözmek için sizinle telefon yoluyla iletişim kurabilir; ve (ii) ", bu şikayeti, anlaşmazlığı ya da sorunu çözmek için GoDaddy şu bilgileri kullanabilir ve hizmet sağlayıcısına ifşa edebilir: arama kayıtları, müşteri adı, telefon numaraları ve iletişim tercihleri, GoDaddy ile olan ilişkinizin süresi, kullanılan ürünler ve şikayetinizin, anlaşmazlığın veya hizmet sorununun özellikleri.

 


29.06.2018
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC