Açık Artırmalar Fiyat Teklifi/Satın Alma/Teklif Sözleşmesi

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN. 1. GENEL BAKIŞ

Bu GoDaddy Açık Artırmaları Fiyat Teklifi, Teklif ve Satın Alma Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ve GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme, GoDaddy Fiyat Teklifi, Teklif ve Satın Alma hizmetleri (“Açık Artırmalar”) kullanımınıza yönelik şartları ve koşulları belirler. 

Bu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmeniz, referans olarak buraya dahil edilen GoDaddy Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi ile birlikte bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul ve beyan ettiğinizi belirtir.

“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi ifadeler GoDaddy anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri terimleri”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir.  Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

GoDaddy mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, GoDaddy web sitesinde (bu “Site”) yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. (i) Bu tür değişikliklerin veya düzenlemelerin GoDaddy tarafından bu Sitede yayınlanma yoluyla size bildirilebileceğini ve (ii) söz konusu değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılmasının ardından (bu sayfanın başındaki “Son Güncelleme” tarihiyle belirtildiği şekilde) bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanmanızın bu Sözleşmenin en son halini kabul ettiğinizi teşkil edeceğini kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme'ye son güncelleme ile birlikte tabi olmayı kabul etmiyorsanız bu Site'yi veya bu Site'de bulunan Hizmetler'i kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, GoDaddy size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir.  Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere hesap (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. GoDaddy, böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez.

2. Kayıtlar ve genel ücretler

Tüm ve her bir fiyat teklifinin bağlayıcı bir sözleşme olduğunu ve (a) alan adı kayıt yenileme ücretinin (kayıt dönemi alan adının önceki kayıt döneminin bitişinden itibaren başlar) ile (b) zorunlu İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (“ICANN”) ücretinin geçerli olduğu şekilde başarılı olan fiyat tekliflerine ekleneceğini anlar ve kabul edersiniz. Geçerli alan adı kayıt ücretleri listesi burada ("Alan Adı Fiyatlandırması" üst bağlantısını seçerek) ve geçerli ICANN ücretleri listesi burada bulunabilir.  Açık artırmanın kapanmasını takip eden kırk sekiz (48) saat içinde ödeme yapmak ile sorumlusunuz, aksi takdirde GoDaddyAçık Artırmalar üyeliğinizi satın almak için kullandığınız ödeme yöntemi veya hesabınız ile bağlantılı geçerli bir ödeme yönteminden açık artırmanın kapanmasını takip eden üçüncü gün ödeme alınır. Kazanan fiyat teklif miktarı artı bir (1) yıllık yenileme ücreti (bir önceki kayıt süresinin sonundan itibaren olmak üzere) artı var ise ICANN ücreti listelemenin kapanması üzerinde dosyanızda bulunan geçerli bir ödeme yönteminden alınır.  Alan adı açık artırmanın kapanmasından sonraki bir hafta içinde size transfer edilir; orijinal alan adı sahibinin alan adını talep etmesi durumunda ise tam para iadesi alırsınız.

Alan adı satış işleminin alıcı ve satıcının işlemi ihlal etmesi ve tamamlamaması sebebi ile başarısız olması durumunda GoDaddy sorumlu değildir ve hiçbir yükümlülüğü kabul etmemektedir.  Alıcı işlem sona erene kadar alan adı kaydında bir hak elde etmemektedir.

3. FİYAT TEKLİFLERİ

Alıcı olarak alan adını sabit fiyat, Şimdi Satın Al yöntemi ile veya en yüksek teklifi verip ve minimum teklif miktarını ve rezerve etme fiyatı karşılayarak almanız durumunda satın alma işlemini tamamlamak zorunluluğundasınız. Sabit fiyat açık artırmalarında verilen fiyat teklifleri, teklifin verilmesini takip eden yedi gün içinde sona erer. Herhangi bir sebep ile satış işlemini tamamlamazsanız (Alıcının alan adını sabit fiyat, Şimdi Satın Al yöntemi ile alması veya minimum teklif ve rezerve fiyat şartlarını yerine getirmesi veya bu fiyatları aşması durumunda), (i) GoDaddy size ücretlendirmede bulunma ve (ii) Hizmetlere katılımınızı sonlandırma (takdir yetkisi GoDaddy'ye ait olmak üzere) hakkını saklı tutar. Alan adlarını "Teklif/Karşı Teklif" kategorisinde listeleyen Satıcılar bir teklif yapıldığında "Açık Arttırmaya Çıkar" özelliğini kullanabilir ve alan adlarını Açık Arttırma listesine dahil edebilirler. Satıcı bu özelliği sizin teklifiniz vasıtası ile kullanırsa sizin teklifiniz o listedeki ilk teklif olarak görünür. Daha yüksek bir teklif yapılmaz ise o alan adının alıcısı olarak siz kabul edileceksiniz. Teklifiniz “Açık Arttırmaya Katıl” bölümü için “kabul edilmezse”, size bildirimde bulunulacak ve o alan adı için Açık Arttırma sitesinde teklif verme imkanı verilecektir.

Kazanan fiyat teklifinizin beş bin ABD Doları (30.506,41 TL) veya daha üzeri olması durumunda, işleminizin üçüncü bir yeddi emin hizmeti olan Escrow.com tarafından gerçekleştirilebilir. Bu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ederek,sözleşme kapsamı içine alınarak burada adı geçen Escrow.com'un Genel Emanet Yönergesini okumuş, anlamış, kabul etmiş ve sözleşmeyle bağlanmış olursunuz. Ayrıca, GoDaddy tarafından kişisel bilgilerinizin yalnızca işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla Escrow.com'a ifşa edilebileceğini kabul ve beyan edersiniz.

Açık artırma satış fiyatı veya beş bin doların altındaki bir Alan Adı Satın Alma Hizmeti işlemiyle (30.506,41 TL) bir işlem gerçekleştirirseniz, işleminizin GoDaddy “İşlem Güvencesi” işlemi tarafından gerçekleştirileceğini beyan ve kabul edersiniz. GoDaddy, bir anlaşmazlık olması veya ödemenin hileli olduğu şüphesi olması dışında, Alıcıdan ödeme aldıktan sonra yaklaşık 20 gün içinde, satın alma fiyatının ödenmesini, geçerli komisyon ve ücretlerin ödemesini havale edecektir. GoDaddy “İşlem Güvencesi” sürecini kullanarak, GoDaddy tarafının işlemi tamamlamak için sizin adınıza görevleri yerine getirmesine yetki vermiş olursunuz. GoDaddy paranızı işletme masrafları veya diğer kurumsal amaçlarla kullanmaz ve iflas ya da herhangi bir başka durumda parayı sahiplerine iade etmeyecektir. GoDaddy tarafının bir banka olmadığını ve “İşlem Güvencesi”nin bankacılık değil ödeme işleme hizmeti olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca GoDaddy şirketinin paranız için bir kayyum, mutemet veya emanetçi olmadığını da kabul eder ve onaylarsınız.

Takdiri yalnızca bize bağlı olmak üzere, fiyatların açık artırmanın son anlarında verilmesi durumunda potansiyel alıcıların açık artırma bitiminden önce fiyat vermesine olanak tanımak amacıyla, açık artırmaların süresini uzatabileceğimizi kabul eder ve onaylarsınız. 

4. BAŞLIKLAR VE ÜST BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; AYRILABİLİRLİK

Bu Sözleşme'nin başlıkları yalnızca kullanışlılık ve referans kolaylığı için sağlanmıştır ve tarafların sözleşmesini burada belirtilmeyen herhangi bir şekilde açıklamak veya yorumlamak için kullanılmayacaktır. Bu Sözleşmedeki her bir hüküm ve sözleşme ayrı ve bağımsız bir hüküm veya sözleşme olarak tüm amaçlarla incelenecektir. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

5. TANIMLAR; ÇELİŞKİLER

İşbu Sözleşme tanımlanmayan ancak büyük harfle geçen terimler, Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinde atfedildiği anlamları taşıyacaktır. Bu Sözleşme hükümleri ile Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.