GoDaddy

SERTİFİKA HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme: 4.03.2020

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN

 1. GENEL BAKIŞ
 2. Bu Sertifika Hizmetleri Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") ile aranızda yürürlüğe girmiş ve imzalanmış olup elektronik kabul tarihinde geçerli hale gelmiştir. Bu Sözleşme, sunduğumuz çeşitli SSL ve kod imzalama sertifikası hizmetlerini (“Hizmetler”) kullanımınızın şart ve koşullarını belirtir. Bu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmeniz, referans olarak tüm (i) Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi, (ii) Sertifika Hizmetleri Havuzu ile belirtilen tüm ilgili sözleşmeler, beyannameler, uygulamalar ve formlar ve (iii) web güvenliğinde veya GoDaddy web sitesinin açılış sayfasında (“Site”) size sunulan tüm plan kısıtlamaları, ürün sorumluluk retleri veya diğer kısıtlamaları içeren bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, onayladığınızı ve şartlarına bağlı kalacağınızı belirtir.

  “Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler GoDaddy anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimleri iste bu Sözleşme'yi kabul eden, ve/veya Hizmetler'i kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelecektir. Bu Sözleşme'deki hükümler aksini belirtmedikçe bu Sözleşme'deki hiçbir hususun, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya menfaati tanıdığı kabul edilemez.

  (i) GoDaddy hizmetinin kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşmeyi ve bu Sözleşmeye dahil edilen tüm politikaları veya sözleşmeleri dilediği zaman değiştirebileceğini veya ve bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olacağını ve (ii) bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri, söz konusu değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılmasından sonra kullanmanızın (bu sayfanın üst tarafındaki “Son Revizyon” tarihi ile belirtildiği şekilde) bu Sözleşmeyi son revizyonuyla birlikte kabul ettiğiniz anlamına geleceğini kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme'ye son güncelleme ile birlikte tabi olmayı kabul etmiyorsanız bu Site'yi veya bu Site'de bulunan Hizmetler'i kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, GoDaddy size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere müşteri hesabı (“Müşteri Hesabı”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. GoDaddy böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez.

 3. HİZMETLERİN TANIMI
 4. SSL ve kod imzalama sertifikaları hizmetleri gibi çeşitli “web güvenliği” hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetlerin her biri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır ve burada referans olarak verilen ve dahil olan ve özel şart ve koşulları içeren ayrı sözleşmelerin yanı sıra, genel olarak hizmetleri yöneten çeşitli uygulama ve politika beyannameleri ile yönetilmektedir. Tüm Hizmetler Sertifika İlkesi ve Sertifika Uygulaması Beyannamesi ile yönetilmektedir. Geçerli olduğu ölçüde, Hizmetler SSL Sertifikası Hizmetinden Yararlanan Taraf Sözleşmesi şart ve koşullarına da tabi olabilir.

  SSL Sertifikaları. Bizden veya bağlı şirketlerimizden satın aldığınız tüm SSL sertifikaları, SSL Sertifikası Hizmet Aboneliği Sözleşmesine tabidir ve burada belirtilen özel amaçlar doğrultusunda kullanılır. Genişletilmiş bir doğrulama sertifikası söz konusu ise, bu, Genişletilmiş Doğrulama Sertifikası Hizmet Aboneliği Sözleşmesi koşullarına tabidir. Premium (EV) sertifikaları için, sicil numarası, kuruluş veya kayıt kurumu ve diğer ilgili bilgiler gibi işletme hakkındaki bilgileri sağlamanız gereken ayrıntılı bir başvuru ile başlayan kapsamlı bir güvenlik incelemesi süreci bulunmaktadır.

  SSL Sertifikalarının Süresi. Temmuz 2017 tarihinde CAB Forum tarafından kullanıma sunulan yeni bir düzenlemeye göre, 1 Mart 2018 tarihinde veya sonrasında düzenlenen tüm SSL sertifikaları en fazla 27 ay boyunca geçerli olacaktır. Bu nedenle, SSL sertifikasının etkin bir aboneliği bulunması kaydıyla, 2 yıldan eski olmayan sertifikaları otomatik yeniden doğrulayacak ve düzenleyeceğiz.

  Hosting ürünlerimizi kullanan abone müşterilerimiz için her iki yılda bir yeni sertifikayı otomatik olarak doğrulayacak, düzenleyecek ve yükleyeceğiz.

  Üçüncü taraf hosting ürünleri kullanan müşterilerin, yeni sertifikayı otomatik olarak doğrulamamızın ve düzenlememizin ardından söz konusu sertifikayı yeniden yüklemesi gerekir. Ürün panosu ve e-posta aracılığıyla müşterilerimizi ne zaman işlem yapmaları gerektiği konusunda bilgilendireceğiz.

  Kod İmzalama Sertifikaları. Bizden veya bağlı şirketlerimizden satın aldığınız tüm Kod İmzalama sertifikaları, Kod İmzalama Sertifikası Hizmet Aboneliği Sözleşmesine tabidir ve burada belirtilen özel amaçlar doğrultusunda kullanılır. Kod İmzalama Sertifikasını satın aldıktan sonra, talep edilen Sertifikaya (Sertifikalara) dahil edilecek olan Açık Anahtara karşılık gelen Özel Anahtarınızın (ve şifre, simge vb. ilişkilendirilmiş etkinleştirme verileri veya cihazlarının) bir tek sizin kontrolünüzde olması, gizli tutulması ve her zaman düzgün şekilde korunması için gerekli tüm makul önlemleri almanız ve Gizlilik Anahtarının, en azından, bir imza oturumu başlayana kadar kod imzalama işlevini barındıran cihazdan fiziksel olarak ayrı bir USB belirteci üzerine depolandığından emin olmanız gerekir. Kodu imzalayan bilgisayardan bir sertifika imzalama isteği (CSR) sağlayın. Sertifikayı, kodu imzalamak için kullanacağınız bilgisayar ve hesabı (genellikle Yönetici) kullanarak istediğinizden emin olun. Sertifika istediğinizde, bilgisayar üzerinde, indirdiğiniz kod imzalama sertifikasıyla ilişkilendirmeniz gereken özel bir anahtar oluşturulur. Sertifikanın kullanımına bağlı olarak CSR'yi otomatik olarak oluşturabilir veya CSR oluşturmak için OpenSSL gibi bir araç kullanabilirsiniz. İsteğinizi gönderdikten sonra verdiğiniz şirket bilgilerini doğrularız. Kayıt Yetkilisi (RA) gerekirse sizinle iletişime geçip ek bilgi isteyebilir. Doğrulama sürecini hesabınızdan takip edebilirsiniz. Kod İmzalama Sertifikası düzenlendikten sonra sertifikanın yanı sıra ilgili ara sertifikaları indirmeniz ve yüklemeniz için bir e-posta göndereceğiz.

 5. BAŞVURU SAHİBİ TEMSİLCİSİ
 6. Bu sözleşmenin tüm şart ve koşullarına tabi ve bağlı olduğunuzu ve olacağınızı onaylamanız ve kabul etmeniz koşuluyla, bir temsilciye şu hususlarda yetki verebilirsiniz: (1) sizin adınıza bir sertifika talebi imzalama, gönderme ve onaylama yetkisi, (2) sizin adınıza Abonelik Sözleşmeleri imzalama ve gönderme yetkisi ve/veya (3) sizin adınıza Kullanım Koşulları’nı kabul etme yetkisi.

 7. BAŞLIKLAR VE ÜST BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; AYRILABİLİRLİK
 8. Bu Sözleşmenin başlıkları yalnızca kullanışlılık ve referans kolaylığı için sağlanmıştır ve tarafların sözleşmesini burada belirtilmeyen herhangi bir şekilde açıklamak veya yorumlamak için kullanılmayacaktır. Bu Sözleşmedeki her bir hüküm ve sözleşme ayrı ve bağımsız bir hüküm veya sözleşme olarak tüm amaçlarla incelenecektir. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

 9. TANIMLAR; ÇELİŞKİLER
 10. Bu Sözleşmede tanımlanmayan ancak büyük harfle geçen terimler, Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinde onlara atfedilen anlamları taşıyacaktır. Bu Sözleşme hükümleri ile Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.