GoDaddy

ALAN ADI ARACILIK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme: 29 Aralık 2017

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN.

1. GENEL BAKIŞ

Bu Alan Adı Aracılık Hizmeti Sözleşmesi (bu "Sözleşme") siz ile GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır.  Bu Sözleşme, GoDaddy Alan Adı Aracılık hizmetlerini ("Alan Adı Aracılık Hizmetleri" veya "Hizmetler") kullanımınızla ilgili şartları ve koşulları belirler. 

Bu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmeniz, referans olarak buraya dahil edilen GoDaddy Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi ile birlikte bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul ve beyan ettiğinizi belirtir.

“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler GoDaddy anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri terimleri”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir.  Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

GoDaddy mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, GoDaddy web sitesinde (bu “Site”) yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur.  (i) Bu tür değişikliklerin veya düzenlemelerin GoDaddy tarafından bu Sitede yayınlanma yoluyla size bildirilebileceğini ve (ii) söz konusu değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılmasının ardından (bu sayfanın başındaki “Son Güncelleme” tarihiyle belirtildiği şekilde) bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanmanızın bu Sözleşmenin en son halini kabul ettiğinizi teşkil edeceğini kabul ve beyan edersiniz.  Bu Sözleşme'ye son güncelleme ile birlikte tabi olmayı kabul etmiyorsanız bu Site'yi veya bu Site'de bulunan Hizmetler'i kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin).  Ayrıca, GoDaddy size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir.  Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere hesap (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. GoDaddy, böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez.

2. HİZMETLERİN TANIMI

Hizmetler, şu anda kayıtlı alan adlarının satın alınmasını kolaylaştırmak için sağlanmıştır. GoDaddy, bir mekan ve işlem kolaylaştırma süreci sağlar ve tamamlanan her işlem için belirtilen bir komisyon alır. GoDaddy bir emanet aracısı değildir. Bu nedenle GoDaddy, alan adlarının çoğunun kalitesi, güvenliği veya yasal olma durumunu garanti etmez. Satıcı hiçbir ceza olmaksızın dilediği anda pazarlıktan çekilebilir ancak mutabık kalınan bir satış söz konusu olduğunda, yani pazarlama sürecinin tamamlandığının kabul ediliği durumlarda çekilemez.

Bu işlemlerde, GoDaddy, alan adlarını satın almanız ve satmanız için bir işlem kolaylaştırma görevine sahiptir. GoDaddy, paranızı işletme masrafları veya diğer kurumsal amaçlarla kullanmaz ve iflas ya da herhangi bir başka durumda parayı sahiplerine iade etmez. GoDaddy şirketinin banka olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti değil, ödeme işleme hizmeti olduğunu beyan edersiniz. Ayrıca GoDaddy şirketinin paranız için kayyum, mutemet veya emanetçi olarak görev almadığını da kabul edersiniz.

Alan adının GoDaddy üzerine kayıtlı olduğu tüm işlemlerde, Hizmet üzerinden satın alınan alan adları, Alan Adı Sahipliği Değişikliği tarihinden itibaren atmış (60) gün boyunca GoDaddy dışında başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer edilemez.

**Hizmetlerin Kullanılabilirliği **

Bu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına ve GoDaddy şirketinin her bir ilke ve prosedürüne tabi olmak kaydıyla , (a) Hizmetlerin belirli bölümlerini tüm Sözleşme süresi boyunca günde yirmi dört (24) saat, haftada yedi (7) gün bazında ve (b) Hizmetlerin diğer bölümlerini, alan adı satıcısının normal çalışma saatleri boyunca dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlamak için makul tüm çabayı sarf edecektir. Hizmetlere, zaman zaman aşağıdakiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir nedenle erişilemeyebileceğini ve Hizmetlerin bu nedenlerle çalışmayabileceğini kabul ve beyan edersiniz: (i) donanım arızaları; (ii) zaman zaman GoDaddy şirketinin uygulayabileceği düzenli bakım prosedürleri veya onarımlar ya da (iii) telekomünikasyonda veya dijital iletim bağlantılarında kesinti veya arıza, kötü amaçlı ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı ve diğer arızalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın GoDaddy şirketinin makul kontrolü dışında olan ve makul olarak tarafından öngörülemeyecek nedenler. Hizmetlerin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliği üzerinde GoDaddy şirketinin denetiminin olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

3. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

İşlemler sırasında GoDaddy tarafından istenen bilgi taleplerini ve formları eksiksiz olarak, doğru ve dürüst bir biçimde tamamlamayı kabul edersiniz. Kasıtlı veya kasıtsız olsun verdiğiniz yanlış veya yanıltıcı bilgi için GoDaddy şirketinin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

Verdiğiniz bilgilerin değişmesi halinde, GoDaddy tarafına beş (5) iş günü içinde bilgi vermeyi kabul edersiniz. Bu bilgilerin geçerli ve doğru olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, GoDaddy şirketine en başta ve sürekli olarak doğru ve güvenilir bilgileri sunmamanız, Sözleşmenin esasına ilişkin ihlalde bulunduğunuz anlamana gelmektedir. GoDaddy şirketinin sunduğunuz bilgilerin doğruluğunu araştırmak için yaptığı soruşturmalara beş (5) iş günü içinde cevap vermemeniz, her ne sebeple olursa olsun, Sözleşmenin esasına ilişkin ihlalde bulunduğunuz anlamına gelmektedir.

Hem Alıcı hem de Satıcı, alan adları için bir fiyat teklifini karşılıklı olarak kabul ettikten sonra işlemi tamamlamakla yükümlüdür. Hem Alıcı hem de Satıcı, alan adlarının aktarılmasını kolaylaştırmak için GoDaddy şirketini Belirlenen Temsilcisi olarak hareket etmek için özel olarak yetkilendirir ve yönlendirir.

Alan Adı Satın Alma

Alıcı olarak, Siz ve Satıcı anlaşmaya vardıktan hemen sonra, ancak hiçbir koşulda sizin ve satıcının fiyat üzerinde anlaşmasını takip eden beş (5) iş gününden geç olmamak üzere, GoDaddy tarafından belirlenen ve karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan bu fiyatı ve alıcının satıcı primini yatırmanız gerekir. Ödemeyi göndermenizin ardından GoDaddy bu parayı işlemin türüne bağlı olarak önceden belirlenmiş bir süreyle tutar ve GoDaddy ödemeyi Satıcıya aktarır. Başlangıçtaki işlem iptal edilmediği sürece Alıcı olarak bu parayı hiçbir zaman çekemez veya başka bir alıcıya gönderemezsiniz. Satıcının ödemeyi reddetmesi durumunda, sonra miktar Alıcıya geri verilecektir. Satıcının yukarıda belirtilen ortak kararlaştırılmış satış bedelini reddetmesi nedeniyle sözleşmenin ihlal edilmesinden GoDaddy şirketinin sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Satıcı ile satış fiyatı konusunda bir anlaşmaya varamadığınız durumlarda, GoDaddy alan adının satışı için GoDaddy tarafından tutulan miktarı ticari anlamda mümkün olan en kısa sürede size geri öder.

Alıcı, Hizmetleri kullanmak için ödediği başlangıç ücretini GoDaddy şirketinin hiçbir durumda Alıcıya geri ödemeyeceğini kabul eder ve onaylar.

4. GoDaddy ŞİRKETİNİN HAKLARI

Bu Sözleşme ile GoDaddy şirketinin saklı tuttuğu tüm ve diğer haklara ek olarak, GoDaddy şu eylemler için kendi takdirine bağlı olmak üzere hakkı olduğunu ifade eder:

 1. E-posta bildirimi yoluyla fiyatlandırmasını değiştirmek;
 2. İstenmeyen ticari e-posta gönderimi (ör. spam, "e-posta istemeyen" üyelere e-posta gönderimi); diğer bilgisayarlara veya ağlara yasadığı erişim (ör. korsanlık); internet virüslerini dağıtma veya diğer yıkıcı faaliyetler; ücretlerin ödenmemesi; üçüncü tarafları lekeleme, utandırma, zarar görmelerini sağlama, taciz etme, tehdit etme veya iftira atma amacıyla tasarlanmış faaliyetler; ABD ve/veya iş yaptığınız ülkenin yasaları uyarınca yasak olan etkinlikler; nefret suçu, terörizm ve çocuk pornografisi gibi başkalarının yasadışı davranışlarda bulunmasını desteklemek üzere tasarlanmış etkinlikler; ırk veya etkin köken olarak ya da itiraz edilebilir biçimde üçüncü bir tarafın gizliliğini tehlikeye atabilecek, haksız, zararlı, bayağı, müstehcen olan etkinlikler; üçüncü bir tarafın kimliğini taklit etmek üzere tasarlanmış etkinlikler; ve reşit olmayan kişilere herhangi bir şekilde zarar vermek üzere tasarlanmış etkinlikler ve GoDaddy tarafından, takdiri yalnızca kendine ait olmak üzere, müşterilerine, operasyonlarına veya şöhretine zarar vereceği belirlenen, yasal olan veya olmayan diğer etkinlikler için Hizmetlerinizi reddetmek, iptal etmek, feshetmek, askıya almak, kilitlemek veya erişimi değiştirmek;
 3. Hizmetleri kullanmanız GoDaddy ve bağlı kuruluşlarına veya iş ortaklarına karşı yasal bir işlemin veya bildirilmiş bir yasal işlemin konusu ise veya böyle bir işlemle sonuçlanırsa, bu yasal işlemin veya bildirilmiş yasal işlemin haksız olup olmadığı kararı verilmesine bakılmaksızın, Hizmetlerinizi reddetmek, iptal etmek, feshetmek, askıya almak, kilitlemek veya erişimi değiştirmek; ve
 4. Doksan (90) gün süreyle Hizmetlerinize erişmediyseniz veya giriş yapmadıysanız, Hizmetlerinize erişimi reddetmek, iptal etmek, sonlandırmak, askıya almak, kilitlemek veya değiştirmek.

GoDaddy Hizmetleri gözlemleme yükümlülüğünde değildir yalnız, bunu yapma hakkını kendinde bulundurur. GoDaddy listelerdeki tanımlamaları ve yorumları düzenleme hakkını saklı tutar. GoDaddy şirketinin web sitesinde bulunan alan adlarının satın alınması ve satışı ile ilgili bazı bilgileri kamuoyuna duyurup paylaşma hakkı olduğunu kabul eder ve onaylarsınız. Bunlar (a) satılan ve satın alınan alan adının ismi (b) satılan ve satın alınan alan adının indirimli fiyatı veya satış fiyatı ve (c) satış veya alış saati ile ilgili bilgileri içerir ancak bu bilgilerle kısıtlı değildir.

5. YASAL YOLLAR VE İPTAL HAKKI

Diğer yasal yollara bakmaksızın, eğer:

 1. Bu sözleşmeyi ve kapsam içinde adı geçen diğer belgeleri ihlal ederseniz;
 2. GoDaddy eylemlerinizin GoDaddy veya üyelerine karşı tehlike oluşturduğunu belirlerse; veya
 3. GoDaddy Hizmetleri kullanmanızın başkalarının telif haklarını ve yasal haklarını ihlal edip etmediğini belirlerse.

GoDaddy derhal:

 • Üyelerini eylemleriniz hakkında uyarabilir;
 • Hesaplarınızla ilgili askıda olan işlemlerinizi dondurabilir;
 • Fon kaynaklarını ve ödemeleri kısıtlayabilir;
 • Hesaplarınıza veya hesabınızın bir özelliğine erişimi kısıtlayabilir veya
 • Hesaplarınızı sınırsız olarak askıya alıp kapatabilir ve size Hizmetleri sunmayı reddedebilir.

Buna ek olarak, GoDaddy ödemelerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yüksek miktarda işlem gerçekleştiren ve şüpheli görünen hesapların ödemelerini normal dağıtım zaman aralığından farklı bir planda yerine getirme hakkını saklı tutar. GoDaddy, hesaplarınızı kapatırsa GoDaddy size bununla ilgili bildirimde bulunacak ve kısıtlama yapılmayan tüm miktarlar için ödemelerin tümünü gerçekleştirecektir.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. BAŞLIKLAR VE ÜST BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; AYRILABİLİRLİK

Bu Sözleşmenin başlıkları yalnızca kullanışlılık ve referans kolaylığı için sağlanmıştır ve tarafların sözleşmesini burada belirtilmeyen herhangi bir şekilde açıklamak veya yorumlamak için kullanılmayacaktır.  Bu Sözleşmedeki her bir hüküm ve sözleşme ayrı ve bağımsız bir hüküm veya sözleşme olarak tüm amaçlarla incelenecektir.  Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

7. TANIMLAR; ÇELİŞKİLER

Bu Sözleşmede tanımlanmayan ancak büyük harfle geçen terimler, Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinde atfedildiği anlamları taşıyacaktır.  Bu Sözleşme hükümleri ile Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.