GoDaddy

E-POSTA PAZARLAMA HİZMETLERİ

Son Güncelleme: 11 Ocak 2018

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN.

1. GENEL BAKIŞ

Bu E-posta Pazarlama Hizmeti Sözleşmesi (bu Sözleşme) GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ile aranızda yürürlüğe girmiş ve imzalanmış olup elektronik kabul tarihinde geçerli hale gelmiştir. Bu Sözleşme, E-posta Pazarlama Hizmetleri (“Hizmetler”) kullanımına ilişkin şartları ve koşulları belirler ve burada bahsedilen konuyla ilgili olarak GoDaddy ile aranızdaki sözleşmenin bütününü ifade eder. 

Bu sözleşmede referans alınan Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesini, burada açıkça belirtilen diğer tüm sözleşmeleri ve politikaları ve bu Sözleşmeyle elektronik olarak kabul ederek Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sizin için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğinizi onaylarsınız.

“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler GoDaddy anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri terimleri”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

Yalnızca kendi mutlak yetkimizle bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri ve Hizmetlere ilişkin tüm sınırları veya kısıtlamaları dilediğimiz zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebiliriz ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Bu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra Hizmetleri kullanımınız bu Sözleşmeyi ve Hizmetlere ilişkin kısıtlamaları son düzenlemelerle kabul ettiğinizi gösterir. Bu Sözleşmeye ve Hizmet sınırlamalarında yapılan son düzenlemelere tabi olmayı kabul etmiyorsanız Hizmetleri kullanmaya devam etmeyin. Size bu Sözleşmede yaptığımız değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebiliriz. Bu nedenle müşteri hesabı bilgilerinizi güncel tutmanız son derece önemlidir. Doğru olmayan e-posta adresi nedeniyle e-posta bildirimi alamamanız durumunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemekteyiz.

2. HİZMETLER

E-posta Pazarlama Hizmetleri, kurumsal web sitelerinin, küçük işletme web sitelerinin, topluluk sitelerinin ve bireysel sitelerin web sitesi ziyaretçilerini kaydetmesini ve ziyaretçi abonelik bilgilerini toplamasını ve saklamasını ve iletişim kişileri ile e-posta yazışmaları oluşturmasını ve yürütmesini sağlar.

Hesabınızdaki kişi sayısı GoDaddy tarafından ölçülür.

Tüm abonelik planları herhangi bir zamanda değişikliğe tabidir.

Aylık ücretler, hesabınız e-posta göndermek için kullanılmasa dahi alınabilir.

Çok sayıda HTML oluşturma aracının mevcut olması nedeniyle, GoDaddy tarafından, HTML mesajlarının tüm alıcıların e-posta programlarında düzgün bir şekilde görüntüleneceği yönünde hiçbir garanti verilmediği anlaşılmaktadır. GoDaddy, sunucularımız aracılığıyla gönderilen tüm e-posta mesajlarının e-posta standartlarına uyması için gerekli tüm önlemleri alır, ancak mesajların tüm e-posta platformlarında tutarlı görüneceği yönünde garanti veremeyiz. Örneğin, HTML e-posta mesajlarını oluşturmak için Microsoft Word kullanıyorsanız, Microsoft e-posta uygulaması kullanmayan alıcılarınızın mesajınızı okumada güçlü çekmesi beklenebilir. En iyi sonuçları elde etmek için, GoDaddy HTML oluşturmada W3C standartlarına uyan HTML düzenleyici araçlarının kullanımı önerir, ancak bu konuda garanti vermez.

3. İSTENMEYEN POSTA İLE MÜCADELE İLKESİ

Hizmetleri, istenmeyen e-posta iletilerinin (bazen "spam" adı verilir ve bundan sonra böyle anılacaktır) gönderilmesi için kullanamazsınız. Hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla gönderilen tüm mesajlar bu Sözleşmenin koşullarına uygun olacaktır ve işinizi, operasyonlarınızı ve faaliyetlerinizi düzenleyen, (1) ABD 2003 CAN-SPAM Yasası (“CAN-SPAM”), (2) Kanada İstenmeyen Posta Yasası (“CASL”), veya (3) istenmeyen e-postalar, spam, gizlilik, müstehcenlik ile ilgili diğer tüm yargı sistemi politikaları ve yasaları ya da hakaret, telif hakkı ve ticari marka ihlali, çocuklara yönelik koruyucu e-posta adresi kayıt defteri yasaları, reklamcılıkla ilgili yasalar, satış veya tanıtım çabaları veya uygulamaları, ürün veya hizmetlerinizin geri kazanılması, geri ödenmesi ve sağlanması ve yanlış, haksız ve aldatıcı uygulamalara ilişkin yasalar dahil olmak üzere tüm diğer ABD, eyalet, yerel ve uluslararası kanunlara uygun olarak yalnızca yasal amaçlarla kullanılacaktır.  CAN-SPAM veya CASL ile uyumluluk hakkında daha fazla bilgi edinmek için verilen bağlantılara tıklayın.  

İstenmeyen posta ilkesinden taviz vermeyiz. Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi aksine herhangi bir hüküm bulunsa dahi, yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir spam ilettiğini veya spam ya da diğer istenmeyen toplu e-posta etkinlikleriyle bağlantılı olduğunu düşündüğümüz herhangi bir hesabı, ürünü veya hizmeti, Hizmetleri kullanımınız dahil olmak üzere, derhal feshedebileceğimizi veya iptal edebileceğimizi kabul ve beyan edersiniz. İstenmeyen toplu e-postaların ve/veya diğer yetkisiz e-postaların, mesajların veya kampanyaların ağımıza girmesini, bunlardan yararlanmasını veya ağımızda kalmasını önlemek için her türlü önlem (yasal, teknik veya başka türlü) alma hakkımızı saklı tutarız.  Spam veya diğer istenmeyen toplu e-posta etkinliği ile bağlantılı olarak feshedilen veya iptal edilen hesaplar, ürünler veya hizmetler herhangi bir para iadesinden yararlanamaz.

Herhangi bir e-postaya eklediğiniz içerikler doğru olmalıdır ve Hizmetleri yalnızca açıkça tercih etmiş veya size e-posta göndermek için yasal izin vermiş müşterilere göndermek amacıyla kullanmanız gerekir. Kişi listenizdeki her bir alıcının e-posta almayı açıkça seçtiğine veya size bu izni verdiğine dair yazılı bir kanıtınız yoksa bu kişiler e-posta pazarlama kampanyasına eklenmemelidir. Her e-posta pazarlama kampanyası için her bir kişiye ilişkin onay doğrulaması sağlayabiliyor olmanız gerekir. 

Üçüncü taraf, satın alınan veya kiralanan posta listelerini kullanmanızı yasaklarız. (i) Yeni gruplara, mesaj panolarına, dağıtım listelerine veya talep edilmemiş e-posta adreslerine ya da (ii) hizmet seçimini kaldırmış, üyelikten çıkmış veya sizden ya da başka bir taraftan aldığı, sizin de komisyon sağlayacağınız söz konusu e-postaları almaya itiraz eden alıcılara e-posta gönderemezsiniz.  Hizmetlerin, alıcıya ileti göndermek için bu alıcıdan izniniz (bu kullanıma sizin için geçerli olan yasalar tarafından izin verildiğini varsayarak) olduğunu onaylamasını alıcıdan talep etmenizi sağlayan özellikleri kapsadığı müddetçe ve bu alıcı onay talebine olumlu yanıt vermediğinde, o alıcıya mesaj göndermeyeceğinizi kabul edersiniz. 

Kişi listelerinizi, müşteri ve kişi bilgilerinizi ve gerekli diğer bilgileri kopyalama ve/veya depolama hakkına sahip olduğumuzu ancak böyle bir zorunluluğumuz olmadığını onaylar ve kabul edersiniz. Bu bilgileri, Gizlilik Politikamızı ihlal eden hiçbir biçimde kullanmayacağız.

4. UYGUN MESAJLAŞMA İÇERİKLERİNİ KULLANMA

Başlık, konu satırı ve içerik dahil herhangi bir e-posta pazarlama kampanyasında kullandığınız bilgilerin hatalı, yanıltıcı veya yanlış yönlendirici olmadığını onaylar ve garanti edersiniz. Daha ayrıntılı olarak, (1) geçerli ve doğru bir fiziki adres ve yürürlükteki yasanın gerektirdiği diğer iletişim bilgilerini eklemeyi (ör. CASL uyarınca bir telefon numarası gibi ikincil iletişim), (2) her e-postada “kimden” ve “kime” adreslerinde Hizmetlerimizi kullanarak e-posta gönderen veya gönderilmesini sağlayan tek kişi olarak geçerli, doğru ve sahte olmayan bir kurum kimliğini yazmayı (3) gönderilen herhangi bir mesajın "konu" satırının, e-posta mesajının kendisinde yer alan hususla ilgili yanıltıcı ya da yanıltıcı olmamasını sağlamayı kabul edersiniz.   

Hizmetlerimizi kullanarak gönderilen her ticari e-posta iletisine, abonelerin posta listenizden kendilerini kaldırmalarına izin veren bir "abonelikten çık" bağlantısı dahil edilmelidir. Hizmetlerimizi kullanımınızda bu bağlantıyı kaldırmamayı veya devre dışı bırakmamayı kabul edersiniz.  On (10) iş günü içinde tüm vazgeçme isteklerini işleme almaktan sorumlusunuz ve buna uygun hareket etmeniz gerekir. Kullanılan seçim kaldırma yönteminin e-posta gönderildikten sonra en az altmış (60) gün içinde seçimi kaldırma isteklerini işleme koyması gerekir. Genel olarak, çıkış talebini yerine getirme şartı olarak ücret isteyemezsiniz, alıcının e-posta adresi dışında başka bir bilgi vermesini isteyemezsiniz veya alıcının yanıt e-posta göndermek ya da internet web sitesindeki bir sayfayı ziyaret etmek dışında başka bir adım yerine getirmesini isteyemezsiniz.

5. YASAKLANAN KULLANIMLAR

Hizmetleri önceden sağlanmış açık yazılı izinleri olmadan (veya reşit olmayan bir kişi söz konusu olduğunda ebeveyninin izni olmadan) başka bir kullanıcı ya da herhangi bir başka kişi hakkında herkese açık olmayan ya da kimliğini ortaya koyacak bilgiler, yasa dışı bilgi veya talep etme, toplama veya dağıtma hakkına sahip olmadığınız bilgileri isteme, toplama veya gönderme amaçlı kullanamayacağınızı onaylar ve kabul edersiniz. 

GoDaddy hizmetlerini kullanarak, pornografi, diğer cinsel içerikli materyaller, yasa dışı ürünler veya hizmetler, saadet zincirleri, zincir mektuplar, çok seviyeli pazarlama kampanyaları, iş ortağı ve ağ pazarlama materyalleri veya uygunsuz olduğunu düşündüğümüz diğer içeriklere bağlantılar içeren veya bu içerikleri gösteren e-posta kampanyaları gönderemezsiniz. GoDaddy.com, LLC’un hizmet sözleşmesini, hizmet seviyeniz için size izin verilenden daha çok sayıda ayrı e-posta adresleri göndermek amacıyla e-posta kişilerini sistematik olarak yükleme, gönderme, silme ve ardından geri koyma yoluyla suistimal edemezsiniz.

Ne yazık ki, bazı sektörler normalden daha yüksek suistimal oranlarına sahiptir ve bu da diğer GoDaddy kullanıcılarına e-posta ulaştırma oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm kullanıcılarımız için en yüksek e-posta ulaştırma oranlarına ulaşmak amacıyla, GoDaddy belirli sektörler ve gönderenler adına gönderim yapamamaktadır. Bu sektörlere aşağıdakiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

 • Eczacılık ürünleri
 • Evden çalışarak online ortamda para kazanın ve daha fazla müşteri elde edin
 • Online ticaret, günlük ticaret ipuçları ve borsa ile ilgili içerikler
 • Kumar hizmetleri, ürünleri veya ipuçları
 • Çok seviyeli pazarlama (MLM)
 • İş ortaklığı pazarlama
 • Kredi düzeltme ve borçlardan kurtulma olanakları
 • İpotek ve kredi içerikleri
 • Gıda, bitkisel ve vitamin takviyeleri
 • Brokerleri veya kiralama hizmetlerini listeleme
 • Başka bir marka gibi görünen sahte veya “çakma” ürünler

İçeriklerin bu yönergelere uygun olduğundan emin olmak, gönderenin sorumluluğundadır. GoDaddy, bu koşullara uyduğunuzdan ve sektör ile gönderim yaptığınız e-posta sağlayıcılarının kabul edilebilir standartları dahilinde işlem yaptığınızdan emin olmak için hesabınızı izleyebilir.

6. HAREKETSİZLİK

Hesabınızda 120 günden fazla oturum açmazsanız, hesabınız devre dışı bırakılır. Bir hesap devre dışı olarak sınıflandırıldığında (GoDaddy şirketinin takdirine bağlı olmak üzere) GoDaddy bu hesabı devre dışı olarak işaretler.

DEVRE DIŞI HESAPLARIN TEKRAR ETKİNLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN 30 GÜNÜNÜZ VARDIR, AKSİ TAKDİRDE HESAP VE ABONE KAYITLARI DAHİL TÜM VERİLERİ GoDaddy VERİ TABANINDAN KALICI OLARAK SİLİNEBİLİR.

7. TAZMİNAT VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

Bu Sözleşme ile değişiklik yapılanlar dışında, Hizmetleri kullanımınızın tüm Evrensel Hizmet Koşullarımıza ve özellikle GoDaddy Yükümlülük Sınırlaması ile ilgili bölümlere ve Hizmetleri kullanmanızdan doğan veya ilgili olan Tazminat sorumluluklarınıza tabi olduğunu açıkça kabul ve beyan edersiniz.