GoDaddy

BAYİ SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme: 5 Eylül 2018

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN.

1. GENEL BAKIŞ

Bu Bayi Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) siz ile GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme, bazı GoDaddy ürünlerinin ve hizmetlerinin (“Hizmetler”) kendi müşterilerinize satılması amacıyla GoDaddy Bayi programlarını (“Bayi Programları”) kullanımınızın şartlarını ve koşullarını ortaya koymaktadır ve konuyla ilgili olarak sizinle GoDaddy arasındaki anlaşmanın tamamını temsil eder.
Bu sözleşmede referans alınan Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesini, burada açıkça belirtilen diğer tüm sözleşmeleri ve politikaları ve bu Sözleşmeyle elektronik olarak kabul ederek Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sizin için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğinizi onaylarsınız.

“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler GoDaddy anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “Bayi”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

Yalnızca kendi mutlak yetkimizle bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri ve Bayi Programlarına veya Hizmetlere ilişkin tüm sınırları veya kısıtlamaları dilediğimiz zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebiliriz ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, bu Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Bu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra Bayi Programlarını kullanımınız en son yenilenen haliyle Sözleşmeyi ve Bayi Programı sınırlamalarını kabul etmiş olduğunuz anlamına gelecektir. En son yenilenen Sözleşmenin ve Bayi Programı sınırlamalarının bağlayıcı olduğunu kabul etmezseniz Bayi Programlarını kullanmaya devem etmeyin. Size bu Sözleşmede yaptığımız değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebiliriz. Bu nedenle müşteri hesabı bilgilerinizi güncel tutmanız son derece önemlidir. Doğru olmayan e-posta adresi nedeniyle e-posta bildirimi alamamanız durumunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Bir Delaware limited şirketi olan Wild West Domains, LLC, (“Wild West Domains”), bu Sözleşme kapsamında sunulan alan adı kaydı Hizmetleri için, alan adı kayıt kuruluşu olarak görev yapacaktır. Wild West Domains, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurulu (“ICANN”) tarafından onaylanmış bir alan adı kayıt kuruluşudur. Bir ICANN onaylı alan adı kayıt kuruluşu olarak Wild West Domains şirketinin ICANN ile yaptığı bir sözleşmeye tabi olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Wild West Domains şirketinin, bu Sözleşmeyi ICANN ile arasındaki sözleşmenin yanı sıra ICANN ve/veya söz konusu üst düzey alan adı için veya ülke kodu üst düzey alan adı için geçerli kayıt tarafından sağlanan şartlar ve koşullara uyacak şekilde değiştirebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Yukarıdaki maddeleri geçersiz kılmaksızın, diğer bağlı ICANN onaylı kayıt şirketlerimizden birinin belirli durumlarda (ör. ICANN tarafından belirtildiği gibi; herhangi bir belirli üst düzey alan adının Kaydı ile ilişkimiz gibi) Kaydın Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak hizmet edebileceğini ve tanımlanabileceğini beyan ve kabul edersiniz.

2. HİZMETLERİN TANIMI

Temel ve Pro Bayi Programları. Temel ve Pro Bayi Programları, size Hizmetlerinizi satabileceğiniz kullanıma hazır Bayi sitesi sağlar. Tekrar satış için uygun olan Hizmetler satışa sunduğumuz tüm Hizmetleri içermeyebilir. Bayi Programı çeşitli Hizmetler içinden seçim yapmanızı ve kendi müşterilerinize satmanızı sağlar. Profesyonel Bayi Programı, Temel Bayi Programı ile yeniden satılacak aynı Hizmetleri seçmenizi sağlar ancak ayrıca müşterileriniz tarafından kaydedilen alan adlarını paraya dönüştürmenize olanak tanır. Bayi sitenizde zaman zaman değişiklik yapabileceğimizi kabul edersiniz.

Süper Bayi Programı. Süper Bayi Programı size kendi Alt Bayilerinize (sizden Temel veya Profesyonel Bayi Programı satın alan müşteriler) Temel ve Pro Bayi Programlarını yeniden satmanın yanı sıra bir Pro Bayinin yeniden satabilmesi için Hizmetleri yeniden satabileceğiniz kullanıma hazır Profesyonel Bayi sitesi sağlar

API Bayisi Programı. Uygulama Programlama Arayüzü (“API”) Bayi Programı (“API Bayi Programı”) kendi web sitenizi kullanarak müşterilere alan adı kayıtları ve e-posta hizmetleri satmanıza olanak tanır. Size kullanıma hazır bir Bayi sitesi sağlamayız.

3. LİSANS

Bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olarak Hizmetleri yeniden satmaya yönelik özel olmayan ve devredilemez bir izin veririz. Tüm Bayi Programları yıllık lisans ücretine tabidir. Yeniden satmayı seçtiğiniz Hizmetler bu sitenin Yasal sayfasında bulunan ve buradan erişilebilecek ilişkili Hizmet sözleşmelerine tabidir.

4. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ; SINIRLANDIRMALAR VE KISITLAMALAR

Verilerin Korunması. Bu Sözleşme'nin sonuna eklenmiş olan ve burada yer alan Veri İşleme Ek Maddesi ile ekleri ve Ek Maddeleri ("DPA") hüküm ve koşullarına tabi olarak, sınırlı amaçlar ve kullanımlar için müşteri verilerine erişim hakkı tarafınıza verilebilir. Müşteri verilerine erişim ve kullanım, yalnızca DPA'nın hüküm ve koşullarına sıkı sıkıya bağlı kalmanız durumunda mümkündür ve bu koşullara uymamanız veya ihlal etmeniz, bu Sözleşmenin derhal ve Bayi Programına katılmanızın sonlandırılması için gerekçe arz edecektir.

Fiyatlar ve Ücretler. Bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olarak tüm fiyat ve ücretlerin kendi takdirimize bağlı olarak ve zaman zaman değişikliğe tabi olduğunu onaylarsınız.

Para İadesi Garantisi. Bayi Programını satın aldığınız tarihten sonraki otuz (30) gün içinde herhangi bir nedenle Bayi hesabını iptal etmek isterseniz yalnızca yıllık lisans ücretinin tam iadesine hak kazanırsınız. Siz ve müşterileriniz satın alınan Hizmetlere yönelik para iadesine hak kazanmaz ve varsa Komisyon Ödemelerini alamazsınız.

Müşteri Bildirimleri. Müşteri bildirimi gerektiren, hizmete yönelik revizyon, değişiklik, iptal veya başka bir malzeme değişikliği olması durumunda müşterilerinizi konu ile ilgili bilgilendirerek bize yardımcı olursunuz.

Gizlilik. Gizli Bilgilerimizin kullanımı, beyan edilmesi veya yeniden üretilmesi gibi durumları önlemek için makul düzeyde dikkat ve itina göstereceğinizi kabul edersiniz. “Gizli Bilgiler” Bayi Kontrol Merkezinizde bulunan müşteri, sipariş, alan adı, Hizmete özel veya pazarlama bilgileri ya da diğer herkese açık olmayan bilgileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir. Gizli Bilgiler, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi ihlal etmeden belirlenen ya da herkese açık hale gelen, bu Sözleşme kapsamında beyan edilmeden önce tarafınızdan öğrendiğiniz, bizden kaynaklı olmadan ya da gizliliğe yönelik başka bir yükümlülüğü ihlal etmeden öğrendiğiniz veya tarafınızdan bağımsız olarak geliştirilen bilgileri kapsamaz. Bu yükümlülük Bayi Programınızı feshetmenizden sonraki üç (3) yıl devam eder.

Etik Standartlar. Müşterilerin hizmet satın almasının karşılığında rüşvet veya hediye teklif etmek yasaklanmıştır ve Bayi Programınızın iptal edilmesine neden olur.

Yanlış Beyanlar. Hizmetlerden herhangi birinin fiyatı, kalitesi, değeri, dahil olması, teslim edilebilirliği veya kullanılabilirliği hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Bu şartlara uymamanız halinde hesabınızı askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutarız.

Alan Adı Kayıt Kuruluşunun Kimliği. Herhangi bir sorgulama olması durumunda sorguyu yapan tarafa Wild West Alan Adlarının, Bayi siteniz üzerinden kaydedilen alan adları için kayıtlı alan adı kayıt kuruluşu olduğunu bildirmeniz gerekir. Hiç kimseye kayıtlı alan adı kayıt kuruluşu veya ICANN tarafından onaylanmış alan adı kayıt kuruluşu olduğunuza dair bir izlenim verecek hiçbir şey yapamazsınız. Pazarlama malzemelerinizde veya Bayi sitenizde ICANN Onaylı logoyu kullanamayacağınızı onaylar ve kabul edersiniz.

Transfer Edilemez. Bayi hesabınız devredilemez ve ayrı ya da var olan bir site veya işletmenin satışı ile bağlantılı olarak satılamaz.

Feshetme. Kendi takdirimize bağlı olarak, çok sayıda ters ibraz ve/veya para iadesi almamız durumunda kazanılan Komisyonlar beklemeye alınabilir ve ödenmeyebilir. Bu Sözleşmenin şartlarını ihlal ettiğinizi belirlersek Sözleşmeyi feshedebiliriz ve kazandığınız tüm Komisyonları kaybedersiniz. Bizimle başka bayi hesapları açmışsanız onlar da iptal edilir ve Size komisyon ödenmez.

Proxy Kayıtları. ICANN onaylı olmayan bir proxy sağlayıcısından ve özel kayıt hizmetlerinden kasten kayıt kabuk etmezsiniz ve Proxy Onay Programındaki tüm ICANN Özelliklerine ve İlkelerine uyarsınız.

ICANN ve Kayıt Kuralları ve Düzenlemeleri. ICANN tarafından istenen tüm yenileme bildirimlerini göndereceğimizi onaylar ve kabul edersiniz. Web sitenizde, kayıtlı alan adı kayıt kuruluşunun yenileme bildirimleri göndereceğini gösterirsiniz. Tüm kayıt ve yenileme ücretlerini web sitenizde görüntülemeniz gerekir (ve talebimiz üzerine söz konusu sayfaya bağlantı sağlamalısınız). Gerekli tüm kayıt verilerini ICANN uyum biçiminde sağlamanız gerekir. ICANN tarafından istenen yenileme talimatlarını görüntülemek için DNS gönderisi son tarihine müdahale edeceğimizi onaylar ve kabul edersiniz. Tüm alan adı kayıt sorumlusu doğrulama işlemlerinden biz sorumlu oluruz. Doğrulama yapamazsak alan adı kendi takdirimize bağlı olarak askıya alınma veya fesih işlemlerine tabi olabilir.

Tüm uygun ICANN ve Kayıt ilke ve prosedürleri ile uyumlu olmaktan sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz.

Denetim Hakları. Bu Sözleşmenin şart ve koşullarına uyup uymadığınızı görmek için web sitenizi ve istek kaydı ve belgelerinizi denetleyebileceğimizi onaylar ve kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymamanız halinde hesabınızı askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutarız.

5. FİKRİ MÜLKİYET

Yalnızca bu Sözleşmenin kapsamındaki amaç için API ile ilişkili tescilli bilgi içeren veya bu bilgilerden oluşan tüm program, belge ve bilgileri kullanırsınız. API'yi dağıtamaz, ayıramaz veya ters mühendislik yapamaz ve başkalarının yapmasına neden olamazsınız.

Tarafımızdan açıkça yetki verilmediği sürece GoDaddy veya ana firmasının ya da iş ortaklarının sahip olduğu telif hakkı, ticari marka, hizmet markaları veya diğer fikri mülkiyetleri kullanmaz, GoDaddy veya ana firmasının ya da iş ortaklarının sahip olduğu bir ticari markanın tam olarak veya kafa karıştırıcı şekilde benzeri için kaydolmaz ve veya ana firmasının ya da iş ortaklarının sahip olduğu ticari marka şartlarını içeren herhangi bir internet alan adına kaydolamaz veya sürdüremezsiniz (ya da kafa karıştırıcı şekilde benzer alan adları). GoDaddy veya ana firmasının ya da iş ortaklarının sahip olduğu fikri mülkiyetleri tarafımızdan açıkça yetki verilmediği sürece reklamlarınızda kullanamazsınız. Ayrıca web sitesi URL'miz dahil GoDaddy veya ana firmasının ya da iş ortaklarının sahip olduğu ticari markaları çevrimiçi reklam kampanyalarında anahtar kelime olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

Temel ve Pro Bayiler için aşağıda sağlanan sınırlı ticari marka lisansı dışında size herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka, hizmet markası veya başka bir mülk hakkı verilmez veya bu Sözleşme uyarınca söz konusu haklar verilmez.

6. TEMEL/PRO BAYİ PROGRAMLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Tanımlar.

 • "Ücret Kataloğu" Bayi Programınız kapsamında, kendi maliyetiniz ve her bir Hizmete yönelik minimum satış fiyatı üzerinden mevcut Hizmetlerin yeniden satışına yönelik listedir. Ücret Kataloğu, Bayi Kontrol Merkezinde bulunur
 • Bayi Kontrol Merkezi sitemizdeki hesabınızda, Hizmetlere yönelik Fiyat Kataloğumuza erişebileceğiniz, yeniden satmak istediğiniz Hizmetleri seçebileceğiniz, Pazarlama Hizmetleri seçimi yapabileceğiniz ve Bayi Programınızı kontrol edip yönetebileceğiniz güvenli bir yerdir.


Hizmet Fiyatlandırması. Hizmetlerimizi Fiyat Kataloğumuza göre sağlarız. Yeniden sattığınız ve tarafımızdan sağlanan minimum satış fiyatına tabi Hizmetler için kendi ücretlerinizi belirleyebilirsiniz.

Birden Fazla Para Birimi Üzerinden Fiyatlandırma. Bayi siteniz için birden fazla para birimi üzerinden fiyatlandırma seçeneğini belirleyebilirsiniz. Birden fazla para birimi üzerinden fiyatlandırma seçeneği ABD doları dışında bir para birimiyle satın alma işlemi yapmayı tercih edebilecek müşterilere de hizmet vermenizi sağlar. Birden fazla para birimi üzerinden fiyatlandırmayı seçerek (1) çeşitli para birimlerinde Hizmet fiyatlandırması sağlayabilirken gerçekleştirilen işlemin yalnızca ABD Doları ve bu Sitede görüntülenen sayıda para birimi seçeneği üzerinden desteklendiğini (2) Bayi Kontrol Merkezinde bulunan Fiyat Kataloğunda listelenen ücretlerin (taban satın alma ücreti, minimum satış fiyatı ve önerilen satış fiyatı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçek zamanlı olarak güncellenmediğini kabul edersiniz. Buna göre, kur ve diğer değişkenlere bağlı olarak, ABD dışındaki bir para birimi cinsinden müşterilere satış yapılması Doları dışındaki bir para biriminde satış yapmak Komisyon Ödemelerinizi azaltabilir ve/veya Komisyon Ödemelerinizin eksi bakiyeye düşmesine neden olabilir.

Dolandırıcılık İşlemleri. Bizi sizin adınıza tarafımızdan gerçekleştirilen işlemlerin yapısal olarak dolandırıcılıkla ilgili olmamasını sağlayarak bizi zarardan uzak tutmayı ve korumayı kabul edersiniz. Dolandırıcılıkla ilgili bu işlemler alan adı kaydına yönelik yanlış temsil durumları veya havale işlemi ya da çalınan veya kötüye kullanılan kredi kartlarından kaynaklanabilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Müşterilerinizden Ücret Alma. Bize bayi siteniz aracılığıyla satın aldıkları Hizmetlerin tarafınızdan belirlenen dolar karşılıklarını müşterilerinizden alma izni verirsiniz. Müşteri beş (5) günlük bir süreçte alan adı kaydını iptal ederse müşterinizden küçük bir ücret alabiliriz ve alan adı ücretini iade ederiz. Alan adı kaydını bu süre içinde dolandırıcılık nedeniyle iptal edersek müşterinizden ücret almayız.

İşlem Ücretleri. Her müşteri siparişi için bize 0,25 ABD $ artı toplam sipariş maliyetinin [@T[localization:]@ kadarını ödersiniz (topluca “İşlem Ücretleri”). İşlem Ücretleri zaman zaman değişikliğe tabi tutulur ve Hizmetlere yönelik müşteri siparişi ücreti iade edildiğinde para iadesine tabi değildir.

Hosting. Temel veya Profesyonel Bayi siteniz tarafımızdan barındırılır ve Hosting Sözleşmemizin şart ve koşullarına tabidir. Tüm Temel ve Profesyonel Bayi siteleri securepaynet.net alan adıyla oluşturulur.

Müşteri Hizmetleri. Varsayılan olarak yeniden sattığınız Hizmetler için size ve müşterilerinize yoluyla müşteri desteği hizmeti sağlarız ancak tercih etmeniz halinde Bayi Kontrol Merkezi alanındaki Hesap Ayarlarında müşterileriniz için müşteri hizmetleri sağlama seçeneğini kaldırabilirsiniz.

Komisyon Ödemesi.Komisyon Ödemeleri” aylık olarak yapılır ve bir önceki ayda kazanılan komisyonları temsil eder. Bayi siteniz tarafından satılan her bir Hizmet için komisyonunuz satış ücretiniz ve maliyetiniz arasındaki fark alınıp İşlem Ücreti ve/veya uygulanan ters ibrazlar düşülerek hesaplanır.

Ödeme tarihi Komisyon Ödemesinin size gönderildiği tarihtir. Komisyon Ödemeleri PayPal®, Good As Gold programımız, çek veya doğrudan mevduat yoluyla ödenebilir (yalnızca ABD'deki Bayiler için geçerlidir). Hangi ödeme yönteminin kullanıldığına bakılmaksızın ödeme tarihi Cumartesi gününe denk gelirse ödeme tarihi önceki iş günü olur. Ödeme tarihi Pazar gününe veya tatile denk gelirse ödeme tarihi bir sonraki iş günü olur.

 • PayPal: PayPal'ı kullanmayı tercih ederseniz aylık ödemenizi ayın yirmi beşinci (25.) günü alırsınız. Lütfen, ülkenizin burada bulunabilecek PayPal hesap gereksinimlerini araştırıp PayPal hesabınızın üçüncü şahıslardan ödeme alabilmesini sağlayın. Komisyon Ödemenizden düşürülmemesi için PayPal tarafından alınan ücretleri öderiz.
 • Good As Gold: Good As Gold'u kullanmayı tercih ederseniz aylık ödemenizi ayın yirmi beşinci (25.) günü alırsınız. Bu hesaplara ödeme yapılmadan önce minimum Beş Dolarlık (5 ABD $) ödeme gereklidir.
 • Çek: Ödemeyi kağıt çek ile yapmayı seçerseniz veya başka bir ödeme yöntemi seçemezseniz Komisyon Ödemelerini kağıt çek ile alırsınız. Kağıt çek geçerli olmadan önce Yüz Dolarlık (100 ABD $) minimum ödeme gerekir.
   ABD’de Bulunan Bayilere Çekle Ödeme. Çekler, ABD'de bulunan Bayilere ayın son gününde aylık olarak postalanır. Her Komisyon Ödemesi çeki basıldığında Yirmi Beş Dolarlık (25 ABD $) çek işleme ücreti alınacağını onaylar ve kabul edersiniz.
   ABD Dışındaki Bayilere Çekle Ödeme Çekler, ABD dışındaki Bayilere çeyreğin son gününde gönderilecektir. Çeyrek ödeme tarihleri 28 Şubat, 31 Mayıs, 31 Ağustos ve 30 Kasım'dır. ABD dışındaki Satıcılardan çek işleme ücreti alınmaz.
 • Doğrudan Mevduat (yalnızca ABD’de bulunan Bayiler için geçerlidir): Yukarıdaki Komisyon Ödeme Yöntemlerine ek olarak Birleşik Devletler'de bulunan Bayiler doğrudan mevduat ile Komisyon Ödemesi almayı tercih edebilir. Doğrudan mevduat yönteminden yararlanmayı tercih ederseniz, web sitemizin Hesabım bölümündeki Alacaklı Kurulum alanına, geçerli bir ABD banka hesap numarası ile doğrudan mevduat bilgilerini sağlamanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu anlarsınız. Geçerli bir doğrudan mevduat hesabı sağlamamanız halinde, çekilecek Komisyon Ücretlerinin geçerli doğrudan mevduat talimatları gereğince beklemeye alınmasına neden olabilir. Web sitemizdeki hesabınızdan “Hesabım” altındaki “Hesap Ayarları” sayfasında bulunan “Alacaklı Hesapları” bağlantısına tıklayarak doğrudan mevduat hesabının nasıl oluşturulacağına dair talimatları bulabilirsiniz.
  Belirlediğiniz doğrudan mevduat hesabına, Komisyon Ödemeleri için giriş başlatma ve kredi yatırma (artı tutar) iznini vermiş olursunuz. Komisyon Ödemeleri, dolandırıcılık veya ters ibraz olması durumunda, herhangi bir siparişe yönelik para iadesinde yetkili banka tarafından çekilebilir veya alıkonulabilir. Ayın yirmi beşinci (25.) gününde aylık ödemenizi alırsınız.
  Tarafınızdan veya doğrudan mevduat hesabı sahibi tarafından bize sağlanan yetki, biz ya da mevduat kuruluşu sizden veya doğrudan mevduat hesabı sahibinden yetkinin geri alındığına dair yazılı bildirim alana ya da Bayi hesabınızın feshine kadar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

Ters İbrazlar. Müşterinizin bir Hizmeti satın alımına ilişkin bir kredi kartı ters ibraz durumu oluşması halinde kredi kartı ödeme tutarınızı Komisyon Ödemenizden düşeriz. Ters ibraz tutarı yüksekse, tarafımızdan belirtildiği üzere Komisyon Ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren doksan (90) gün içinde aylık Komisyon Ödemenizin yüzden yirmisini (%20) geri çekme hakkını saklı tutarız.

Pazarlama Hizmetleri. Biz (ve ilgili şirketlerimiz) Hizmetleri müşterilerinize kendi markamızla pazarlamayız ancak biz (ve ilgili şirketlerimiz) Hizmetleri müşterilerinize sizin markanızla pazarlayabilir. Zaman zaman size çeşitli pazarlama hizmetleri sunabiliriz. Pazarlama hizmetleri indirim, promosyon, tele pazarlama hizmetleri, e-posta pazarlama hizmetleri ve/veya çevrimiçi reklam hizmetlerini içerir (tek tek ve toplu olarak “Pazarlama Hizmetleri”). Pazarlama Hizmetleri ürün ve hizmetleri müşterilerinize daha etkili bir biçimde pazarlamanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Pazarlama Hizmetleri isteğe bağlı şekilde sunulur. (1) Pazarlama Hizmetlerinin yalnızca kolaylık sağlama amaçlı olduğunu ve onay veya garanti sunmadığımızı, (2) Pazarlama Hizmetlerine yönelik herhangi bir unsuru herhangi bir zamanda değiştirme, düzenleme veya iptal etme hakkını saklı tuttuğumuzu, (3) Pazarlama Hizmetlerini seçerseniz (veya seçimini kaldırırsanız) değişikliğin uygulanmasının on (10) iş gününe kadar sürebileceğini, (4) tüm Pazarlama Hizmetlerinin tarafımızca seçileceğini ve Pazarlama Hizmetlerinin özelleştirilmesine izin verilmeyeceğini ve (5) özellikle indirimler ve promosyonlar olmak üzere bazı Pazarlama Hizmetlerine katıldığınızda Komisyon Ödemenizin düşebileceğini ve/veya eksi Komisyon Ödemesi bakiyesiyle sonuçlanabileceğini onaylar ve kabul edersiniz.

Ticari Marka Lisansı Yönergeleri. Bu bölümde sağlanan sınırlı özelliklere göre size ürünlerimizin yeniden satışıyla ilişkili web sitenizde şu ticari marka ve ürün adlarının (“Markalar”) yeniden üretilmesine ve görüntülenmesine yönelik devredilemez bir izin veririz: Express E-posta Pazarlama®, Hızlı Alışveriş Sepeti® ve Online File Folder®. Ayrıca doğru telif hakkı dizesini eklemeniz ve sözleşme e belgeleri değiştirmeniz koşuluyla, sunulan hizmetlerle ilişkili, Bayi Kontrol Merkezinde sağlanan telif hakkına sahip yasal sözleşmeleri belgeleri yeniden üretme ve görüntülemeye yönelik devredilemez bir lisans veririz. Aşağıdaki gibi, bizim ve iş ortaklarımız tarafından kullanılan ve sahip olunan Markaları belirtmeniz gerekir: "Üçüncü taraf markaları kendi ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır." Bekleyen bir ticari markaya (™) tescilli ticari marka (®) yönelik bir değişiklik dahil ancak bununla sınırlı kalmayacak şekilde değişiklikleri düzenli olarak izlemek için Bayi Kontrol Merkezine göz atmanız gerekir. Kullandığınız ve bu durumdan etkilenen Markalara derhal revizyon yapmalısınız.

Hizmetlerin yukarıdaki adlar ile açıkça belirtilmesi gerekir ve bu adlar Hizmetlerimizi doğru bir şekilde açıklamak veya referans sağlamak için kullanılmalıdır. İşaretlerin tam olarak bu bölümde görüntülenen şekilde ya da Bayi Kontrol Merkezinde izin verilen haliyle yeniden üretilmesi ve uygun ® veya ™ sembollerini içermesi gerekir. İşaretlerin her görüntüsü adınızdan veya başka bir metinden belirgin şekilde uzakta olması gerekir, böylece size ait olduklarına veya bizimle ilişkiniz dışında onlarla ilişkili olduğunuza dair bir görünüm olmaz. Bu genel yönergelere ek olarak size daha fazla özellik sağlayabiliriz. Siz bu yönergelere uymakla yükümlüsünüz. Bizimle bayi olarak ilişkiniz dışında, işaretleri bizimle iş ortaklığı, sponsorluk veya onay ilişkisi olduğunu ima eden bir şekilde görüntülemeniz yasaktır. İşaretleri veya iş ortaklarımızdan birinin sahip olduğunu herhangi bir işareti kullanımınızın ticari marka ihlali ya da kötüye kullanımı oluşturduğuna, kendi takdirimize bağlı olarak, karar vermemiz halinde, sorun çözülene kadar Komisyon Ödemelerinizi geri çekebilir ve/veya hesabınızı derhal iptal edebiliriz. Size tarafımızdan açıkça sağlanmamış tüm hakları saklı tutarız. İşaretleri bu bölüme uygun olarak kullanıp kullanmadığınızı denetleyebiliriz ve İşaretleri kullanımınızı kendi takdirimize bağlı olarak kısıtlama hakkını saklı tutarız. İşaretleri bu bölümde veya Bayi Kontrol Merkezinde açıkça sağlanan amaçlar dışında herhangi bir amaçla kullanmadan önce yazılı izin almanız gerekir.

Sosyal Medya. Size bayi sitenizden sosyal medya sayfalarına bağlantı sağlama hakkı verilebilir. Bayi Sitenizden bağlantısını verdiğiniz veya Siteye bağladığınız sosyal medya sayfalarına sahip olduğunuzu veya bu hakka sahip olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca Google düğmesini kullanırsanız Google Düğmeleri İlkesine bağlı olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz.

Özel Alan Adları. Bayi Programınız sizin için kayıtlı alan adınızı Bayi sitenize bağlamanızı sağlayan özel bir alan adı içerebilir. Özel alan adı özelliği Programınızın bir parçası olarak veya eklenti olarak sunularak dahil edilebilir ve tüm Bayiler için geçerli değildir.

Alan Adı Gelirleri. Profesyonel Bayi Programımıza·alan adı gelirleri dahildir. Alan adı gelirleri, alan adı sahiplerinin alan adlarında oluşan trafik üzerinden gelir oluşturmalarını teşvik eden bir hizmettir. Değişikliğe tabi olan ve Bayi Kontrol Merkezinde belirtilen eşiğin üzerindeki Bayi siteniz aracılığıyla kaydedilen alan adlarının gelirinden oluşturulan kaynak yüzdesi size ödenir. Gelire yönelik ödemeniz Komisyon Ödemeniz ile bağlantılı olarak yapılır. Alan adı gelir teklifini herhangi bir zamanda değiştirme, düzenleme ve iptal etme hakkını açıkça saklı tuttuğumuzu onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca alan adı gelir teklifini kullanımınızın buraya referans olara eklenen Cash Parking Sözleşmesi'nde bulunan şart ve koşullara tabi onlarla uyumlu olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Listeleme öncesi alan adlarını görüntüleme hakkına sahibiz ve takdiri yalnızca bize ait olmak üzere şu durumlar dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir alan adını hariç tutabiliriz: a) bu Sözleşmenin veya Evrensel Hizmet Koşullarının ihlali; veya b) üçüncü taraf bir fikri mülkiyet hakkının ihlali veya potansiyel olarak ihlal edilmesi.

Yasal Sözleşmeler, Politikalar ve ICANN Gereksinimleri. Bayi sitenizde; Genel Hizmet Koşulları Sözleşmesi, Hizmet düzeyi sözleşmeleri, Gizlilik Politikası, ICANN Alan Adı Sahibi Hak ve Sorumlulukları ve diğer yasal sözleşmeler ve ilkeler görüntülenir. Müşterinizin bunlardan bazılarını satın alma işlemini tamamlamadan önce kabul etmesi gerekir. Bayi sitenize dahil edilen yasal sözleşmeleri değiştirmeyeceğinizi veya kaldırmayacağınızı ya da değiştirme veya kaldırma girişiminde bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Her bir kayıtla bağlantılı olarak tarafınızdan sunulan ve kullanılabilir hale getirilen özel ya da proxy kayıt hizmetinin müşterisi tarafından sağlanan kimlik ve iletişim bilgilerinin tarafımızdan depolanmasını ya da bize emanet edilmesini sağlarsınız veya alternatif olarak müşteriye söz konusu özel veya proxy hizmetinin kullanımına yönelik seçimlerin yapıldığı tarihte verilerinin emanet olarak üçüncü bir tarafa verilmeyeceğine dair bariz bir bildirim gösterirsiniz. Emanet olarak üçüncü taraf kullanıldığında, bu sözleşmeyi ihlal ettiğiniz takdirde emanet sözleşmeniz söz konusu verilerin en düşük düzeyde bize beyan edilmesini sağlar.

Dönem ve Fesih. Sizden bildirim almamamız durumunda Bayi Programına erişimi otomatik olarak ve süre sınırsız devam ettirir ve yıllık lisanslama ücretine yönelik o tarihteki ücretlerimizi kayıtlı Ödeme Yönteminiz üzerinden alırız. Bayi Programını feshetmek istemeniz halinde bize bildirimde bulunmaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Satın alınan Hizmetler için size veya müşterilerinize para iadesi yapılmayacaktır. Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir tarihte ve nedenle Bayi Programına erişiminizi ve kullanımınızı bildirim sağlamadan askıya alma hakkını saklı tutarız. Feshetme işleminin ardından müşterilerinizin Hizmetlerine yönelik bizim veya ilgili tarafın yükümlülüğü ortadan kalkar. Satın alınan Hizmetler için size veya müşterilerinize para iadesi yapılmaz.

Beyanlar ve Garantiler. Bayi sitenizi oluşturmak için tarafınızdan sağlanan tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve tam olduğunu onaylar ve garantilersiniz. Ayrıca sitenizin, URL'nizin veya diğer markalarınızın iyi niyetle kullanıldığını ve üçüncü bir tarafın tescilli markası, ticari markası veya ticari adına yönelik yasal hakları ihlal etme ya da onlarla çatışma ile ilgili bir bilgiye sahip olmadığınızı onaylar ve garantilersiniz. Bu Sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir beyan ve garanti sağlamadığımızı ve Bayi Programınız ile bağlantılı olarak kullandığınız alan adı kaydı veya kullanımının olası bir itiraz veya sorun yaşatmayacağına dair özel bir garanti sağlamadığımızı onaylarsınız.

7. HİNDİSTAN’DA BULUNAN BAYİLER ÖZEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Hindistan'da ikamet eden Bayilere yönelik olarak bu Sözleşmenin en üst kısmındaki “Son Güncelleme” tarihinden sonraki Temel Bayi Programı satın almaları için aşağıdaki şart ve koşullar geçerli olur.

Temel Bayi Programı hem tanıtım fiyatı üzerinden (“Tanıtım Fiyatı”) ve hem de standart fiyat (“Standart Fiyat”) üzerinden sunulur. Tanıtım Ücretinden yararlanmak gelir ölçütü (“Gelir Ölçütü”) sağlanmasına bağlıdır. Geçerli Tanıtım Fiyatı, Standart Fiyat ve Gelir Ölçütü; bu Siteye yönelik, Bayinin giriş sayfasında veya Bayinin giriş sayfasında bağlantısı verilmiş feragatnamelerde görüntülenir.

Temel Bayi Programı satın aldığınızda, Tanıtım Fiyatı ödersiniz. Satın alım tarihinizden sonraki altı (6) ayda içindeki incelemede Gelir Ölçütüne ulaşmışsanız Temel Bayi Programınızın kalan altı (6) ayında Tanırım Fiyatı devam eder. Satın alım tarihinizden sonraki altı (6) ayda içindeki incelemede Gelir Ölçütüne ulaşmamışsanız Temel Bayi Programınızın kalan altı (6) ayında Standart Fiyatlandırmaya geçersiniz ve kayıtlı Ödeme Yönteminiz üzerinden Tanıtım Fiyatı ile Standart Fiyat arasındaki farkı ödersiniz. Daha sonraki tarihlerde Gelir Ölçütüne ulaşmış olsanız bile kayıtlı Ödeme Yönteminizden alınan ücretler iade edilmez.

Tanıtım Fiyatını, Standart Fiyatlandırmayı ve Kaynak Ölçütünü herhangi bir zamanda değiştirme ve bunlar üzerinde düzenleme yapma hakkını açıkça saklı tutarız. Söz konusu değişiklikler ve düzenlemeler bu Sitede çevrimiçi olarak yayımlanır ve size önceden bildirim verilmeden hemen yürürlüğe sokulabilir. Tanıtım Fiyatı, Standart Fiyatlandırma ve Kaynak Ölçüte yönelik değişiklik ya da düzenlemeler Temel Bayi Programınız yenileneceği zaman geçerli olur.

Bayinin bu Siteye yönelik giriş sayfasında sağlananlar veya Bayinin giriş sayfasına bağlanmış feragatler dışında tüm Temel Bayi Programları yalnızca Hindistan'da bulunan Bayiler için olacak şekilde on iki (12) aylık olarak sunulmalıdır. Temel Bayi Programının kullanımını on iki (12) aydan sonra iptal etme ve Standart Fiyata devam etme hakkını saklı tutarız.

8. SÜPER BAYİ PROGRAMINA ÖZEL HÜKÜMLER

Pro Bayi Şartları dahil edilmiştir. Temel ve Pro Bayi Programlarına Özel Hükümlerde belirtilen tüm şart ve koşullar Süper Bayi Programı için de geçerlidir, bu nedenle bu referans ile bu Bölüme eklenmiştir.

Alt Bayiler; Fesih. Alt Bayinizin davranış ve ihmallerinden siz sorumlu olursunuz. Alt Bayinize eğitim ve/veya teknik destek sağlarsanız, bunlar makul düzeyde olmalıdır. Alt Bayinin hesabı, Alt Bayi tarafından, sizin veya bizim tarafımızdan iptal edilirse Alt Bayinin müşterilerinin başka bir Bayi ya da Alt Bayi hesabına geçilmesini sağlamaktan siz sorumlu olursunuz.

Komisyon Ödemeleri. Temel/Pro Bayi bölümünde listelenen Komisyon Ödemesine ek olarak Alt Bayinizin sattığı Hizmetlerin yanı sıra sattığınız her bir Bayi Programı için Komisyon Ödemesi kazanırsınız. Yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak, her iki gelir kaynağıyla ilişkili maliyetleri değiştirme hakkını saklı tutarız.

Alan Adı Gelirleri. Kendi Pro Bayi Programınız aracılığıyla oluşturduğunuz alan adı gelir kaynağına ek olarak değişikliğe tabi olan ve Bayi Kontrol Merkezinde belirtilen eşiğin üzerindeki Alt Bayi siteleriniz aracılığıyla satın alınan alan adlarının gelirinden oluşturulan kaynak yüzdesi size ödenir. Gelire yönelik ödemeniz Komisyon Ödemeniz ile bağlantılı olarak yapılır. Alan adı gelir teklifini herhangi bir zamanda değiştirme, düzenleme ve iptal etme hakkını açıkça saklı tuttuğumuzu onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca alan adı gelir teklifini kullanımınızın buraya referans olara eklenen Cash Parking Sözleşmesi'nde bulunan şart ve koşullara tabi onlarla uyumlu olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Listeleme öncesi alan adlarını görüntüleme hakkına sahibiz ve takdiri yalnızca bize ait olmak üzere şu durumlar dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir alan adını hariç tutabiliriz: a) bu Sözleşmenin veya Evrensel Hizmet Koşullarının ihlali; veya b) üçüncü taraf bir fikri mülkiyet hakkının ihlali veya potansiyel olarak ihlal edilmesi.

9. API BAYİSİ PROGRAMINA ÖZEL HÜKÜMLER

Marka Çalışması. Wild West Alan Adını ve logosunu kullanarak yeniden sattığınız Hizmetler ile kendi ad ve logonuzun ortak marka hakkına sahip olma yetkisi veririz ancak bunu, buradaki Fikri Mülkiyet bölümünün şart ve koşulları ile bağlantılı olarak yaparsınız.

Ön Ödemeli Hesap. API Bayi Programını işletmek için bir ön ödeme hesabı (“Ön Ödemeli Hesap”) gerekmektedir ve satın alınacak Hizmetlerin maliyetini karşılamak için bize yeterli miktarda para aktararak önceden ayarlanması gerekir. Bayi İletişim Ağınızdaki ana sayfanızda bulunan “Hesabınıza Havale” bağlantısına tıklayarak Ön Ödemeli Hesap açma talimatlarını bulabilirsiniz.

Burada bize, tarafınıza Hizmet talebi geldiğinde Ön Ödemeli Hesaba borç kaydı (eksi bakiye) başlatma ve gerçekleştirme izni vermiş olursunuz. Geçerli bir Ön Ödemeli Hesap açamaz ve sürdüremezseniz, bizden Hizmet satın almanız engellenir. Herhangi bir nedenle, Hizmetlere yönelik taleplerinizi işleme koymak için Ön Ödemeli Hesabınızdan yeterli tutarda para çekemezsek ve bildirimlerimize yanıt vermezseniz, talep edilen işlemler gerçekleştirilmez. Söz konusu işlemleri karşılamak için Ön Ödemeli Hesabınızda yeterli tutarda para tutmadığınız takdirde, gerçekleştirilmeyen işlemlerden sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz. Herhangi bir durumda Ön Ödemeli Hesabınızda yeterli tutarda para tutmazsanız, ek ücretler uygulanabilir. Müşteriniz beş (5) günlük süreçte alan adı kaydını iptal ederse sizden küçük bir ücret alabiliriz ve alan adı ücreti için para iadesi yaparız. Alan adı kaydını bu süre içinde dolandırıcılık nedeniyle iptal edersek sizden ücret almayız.

API Bayisi hesabınızı iptal etmeye karar verirseniz, Ön Ödemeli Hesabınızı iptal etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bayi hesabınızın iptalinden sonra dahi, bu hesabı kapatmaya dair bize yazılı bir bildirimde bulunana kadar Ön Ödemeli Hesabınız açık kalır.

Yasal Sözleşmeler, Politikalar ve ICANN Gereksinimleri. Müşteriler ve diğer kişiler ile yaptığımız anlaşmalarda Gizlilik Politikası'ne bağlı kalmayı ve Bayi sitenizin ana sayfasında bizimkilere benzer gereksinimlere sahip Gizlilik Politikası yayımlayacağınızı kabul edersiniz. Zaman zaman sağlayabileceğimiz yasal sözleşme ve politikaların yanı sıra ICANN Alan Adı Sahibi Hak ve Sorumlulukları, ICANN Alan Adı Kayıt Kuruluşu Transfer Çatışması Çözüm Politikasını da görüntülersiniz. Ayrıca size sağladığımız Alan Adı Kaydı ve Müşteri Hizmetleri Sözleşmesini Sitenizde yayımlamayı ve müşterilerinizin (alan adı kaydı sırasında) onay verip kabul etmesini sağlamayı onaylayıp kabul edersiniz.

Alan adı kaydı ve kullanımının İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (“ICANN”) tarafından sağlanan kurallar ve sözleşmeler ile kısmi olarak yönetildiğini onaylar ve kabul edersiniz. Bu kurallara alan adı kayıt kuruluşlarının üç yıl boyunca belirli kayıt ve işlem bilgilerini tutmasına ve ICANN tarafından başlatılan denetimlerle ilişkili olarak talep üzerine ICANN'e söz konusu bilgileri sağlamasına yönelik gereksinimleri içerir. Bu ICANN gereksinimlerini karşılamak için (a) kayıt başvuruları, onaylar, değişiklikler, aktarımlar veya fesihler ve kayıt sözleşmeleri dahil Kullanıcı ile ilişkili yazışmalardan oluşan tüm yazılı iletişimleri elektronik, kağıt veya mikrofilm biçimde, (b) alan adı kayıtlarıyla bağlantılı tüm ödeme ve para iadelerinin tarih ve tutarları dahil tüm Kullanıcı hesaplarının kayıtlarını elektronik biçimde tutacağınızı kabul edersiniz. Tarafımızca talep edildikten sonra bu Bölümde belirtilen bilgileri bize iki (2) iş günü içinde sağlarsınız veya aksi halde alan adlarının kaydından doğan uyum, düzenleme sorunları veya yasal sorunlar ile ilgili olarak bizimle iş birliği yapın.

Her bir kayıtla bağlantılı olarak tarafınızdan sunulan ve kullanılabilir hale getirilen özel ya da proxy kayıt hizmetinin müşterisi tarafından sağlanan kimlik ve iletişim bilgilerinin tarafımızdan depolanmasını ya da bize emanet edilmesini sağlarsınız veya alternatif olarak müşteriye söz konusu özel veya proxy hizmetinin kullanımına yönelik seçimlerin yapıldığı tarihte verilerinin emanet olarak üçüncü bir tarafa verilmeyeceğine dair bariz bir bildirim gösterirsiniz. Emanet olarak üçüncü taraf kullanıldığında, bu sözleşmeyi ihlal ettiğiniz takdirde emanet sözleşmeniz söz konusu verilerin en düşük düzeyde bize beyan edilmesini sağlar.

Dönem ve Fesih. Sizden bildirim almamamız durumunda Bayi Programına erişimi otomatik olarak ve süre sınırsız devam ettirir ve yıllık lisanslama ücretine yönelik o tarihteki ücretlerimizi kayıtlı Ödeme Yönteminiz üzerinden alırız. Bayi Programını feshetmek istemeniz halinde bize bildirimde bulunmaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Satın alınan Hizmetler için size veya müşterilerinize para iadesi yapılmayacaktır. Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir tarihte ve nedenle Bayi Programına erişiminizi ve kullanımınızı bildirim sağlamadan askıya alma hakkını saklı tutarız. Fesihten sonra müşterilerinizin ve Hizmetlerinizin tümünü bize geçirmiş olursunuz ve geçişi müşterilerinizin Hizmetlerinde kesinti olmadan sağlayabilmemiz için talep ettiğimiz Kayıtlı Ad Sahibi ve daha önceki yazışmalar dahil tüm müşteri bilgilerini zamanında sağlamayı onaylar ve kabul edersiniz. Satın alınan Hizmetler için size veya müşterilerinize para iadesi yapılmaz.

Bildirimler. Size bizden gelen tüm bildirimleri (bu Sözleşmenin ihlaline yönelik bildirimler hariç) Sitenizde yayımlayabileceğinizi ve yayımladıktan sonra on beş (15) gün içinde iletilmiş olarak farz edileceğini kabul etmiş olursunuz. İhlale yönelik bildirimler Bayinin bizde kayıtlı e-posta adresine gönderilir veya Bayinin bizde kayıtlı posta adresine birinci sınıf posta hizmeti ile postalanır. Bayi tarafından bize sağlanan bildirimler Sitemizde veya birinci sınıf postada sağlanan müşteri hizmetleri adresine yapılmalı veya e-posta yoluyla gönderilmelidir: GoDaddy.com, LLC, ATTN: Reseller Department, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260. Tüm durumlarda gönderim tarihinden beş (5) gün sonra iletim gerçekleşmiş sayılır.

10. ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VE HİZMETLERİ.

Üçüncü taraf ürün ve hizmetleri satmaya hak kazanabilirsiniz. SiteLock ürününü satmayı seçerseniz burada referans olarak sağlanan ve burada bulunan şartlara bağlı kalacağınızı onaylar ve kabul edersiniz.

11. BAŞLIKLAR VE ÜST BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; AYRILABİLİRLİK

Bu Sözleşme'nin başlıkları yalnızca kullanışlılık ve referans kolaylığı için sağlanmıştır ve tarafların sözleşmesini burada belirtilmeyen herhangi bir şekilde açıklamak veya yorumlamak için kullanılmayacaktır. Bu Sözleşmedeki her bir hüküm ve sözleşme ayrı ve bağımsız bir hüküm veya sözleşme olarak tüm amaçlarla incelenecektir. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

12. TANIMLAR; ÇELİŞKİLER

Bu Sözleşme'de tanımlanmayan ancak büyük harfle geçen terimler, Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinde atfedildiği anlamları taşıyacaktır. Bu Sözleşme hükümleri ile Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesinin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

***********************
BAYİ SÖZLEŞMESİ
VERİ İŞLEME EK SÖZLEŞMESİ

Bu Bayi Verileri İşleme Ek Sözleşmesi (“DPA”) GoDaddy ürünlerini ve hizmetlerini (“Hizmetler”) GoDaddy Bayi Programı aracılığıyla satma amacı ile GoDaddy.com (Sözleşme kapsamında ise bağlı kuruluşları dahildir) (“GoDaddy”) ile siz (“Bayi”) arasında imzalanan Sözleşmenin parçasını oluşturur ve GoDaddy adına Bayi tarafından tüm Kişisel Bilgilerin işlenmesi ile ilgili olarak geçerlidir. Bayi, kendisi adına ve yürürlükteki Veri Koruma Kanun ve Yönetmelikleri uyarınca, yetkilendirilmiş bağlı kuruluşlarının adına ve kendi adına bu DPA'yı imzalar. Burada tanımlanmayan tüm büyük harfli terimler Anlaşmada belirtilen anlama gelecektir. “Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler GoDaddy anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “Bayi”, bu Sözleşmeyi kabul eden kişi veya kuruluş anlamına gelir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir. Bu DPA, elektronik kabulünüzün tarihinden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Bu DPA, aşağıda açıklandığı gibi geçerli olan iki (2) ayrı bölümden oluşur:

  1. Veri Gizliliği ve Güvenlik SLA’sı. Veri Gizliliği ve Güvenlik SLA’sının Uygulanması. Bayi Programına katılımlarının niteliği ve kapsamı dahilinde PII'ye (“bu belgede tanımlandığı” gibi) erişimi olan ve bu bilgileri işleyen tüm Bayiler için geçerlidir.
  2. Standart Sözleşme Maddeleri (ve Ekler 1 ve 2). Standart Sözleşme Maddelerinin Uygulanması. Standart Sözleşme Maddeleri, Avrupa Komisyonu tarafından tanınmayan herhangi bir ülkeye, kişisel veriler için (GDPR'de açıklandığı gibi) yeterli düzeyde koruma sağlayarak, doğrudan ya da ileriye yönelik transfer şeklinde, AEA dışında aktarılan Müşteri Verileri için geçerli olacaktır. Standart Sözleşme Maddeleri, AEA'nın dışında doğrudan ya da ileriye yönelik transfer yoluyla aktarılmayan Müşteri Verileri için geçerli olmayacaktır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Standart Sözleşme Maddeleri, verilerin AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri gibi AEA dışındaki kişisel verilerin yasal olarak aktarılması için tanınan uyum standardına uygun olarak aktarıldığı durumlarda geçerli olmayacaktır.

***********************
Veri Gizliliği ve Güvenlik SLA’sı

1. Konu ve Kapsam

  Bu Veri Gizliliği ve Güvenlik SLA'sı (“Güvenlik SLA’sı”), sizin tarafınızdan toplanan veya kullanılan herhangi bir PII'nın (aşağıda tanımlandığı gibi) güvenli ve Sözleşme maddeleri, bu Güvenlik SLA’sı ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde ele alınmasını sağlamak amacıyla Sözleşme’ye eklenmiştir ve dahil edilmiştir.

2. Öncelik Sırası.

  Bu Güvenlik SLA’sı, bu Sözleşme'ye dahil edilmiştir ve bir parçasıdır. Bu Güvenlik SLA'sında ele alınmayan konular için, Sözleşmenin şartları geçerlidir. Tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak, Anlaşmanın şartları ile bu Güvenlik SLA'sı arasında bir çelişki olması durumunda, bu Güvenlik SLA'sının şartları öncelikli olacaktır. Güvenlik SLA’sı ile Standart Sözleşme Hükümleri arasında bir çelişki olması durumunda, Standart Sözleşme Hükümleri geçerli olacaktır.

3. Kişisel Bilgiler.

  3.1 “PII” veya “Kişisel Bilgiler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ait herhangi bir ortamda veya herhangi bir biçimde bilgi anlamına gelecektir; tanımlanabilir gerçek kişi, özellikle isim, adres, sosyal güvenlik numarası veya diğer bir kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, finansal profil, kredi kartı gibi bir tanımlayıcıya veya bilgisayar veya aygıtla (ör. IP adresi gibi izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler) veya fiziksel, fizyolojik bir veya daha fazla faktöre makul biçimde bağlı olabilecek bilgiler, sürücü belgesi numarası veya o kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini belirtebilen diğer bilgilere atfen doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir.
  3.2 Bu Güvenlik SLA'sının amaçları doğrultusunda işleme; PII’nın toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, yapılandırılması, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, çıkarılması, danışılması, kullanımı, ifşa edilmesi, yayılması veya kullanılabilir hale getirilmesi, birleştirilmesi, sınırlandırılması, silinmesi veya imha edilmesini içerir.
  3.3 Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği Üye Devleti hukuku tarafından gerekli görülmediği sürece (bu durumda, bizi kanunen bilgilendirmemeniz gerekmiyorsa, önce derhal bize bildirmeniz gerekir) AB vatandaşlarının PII’larının Avrupa Birliği dışına aktarılması dahil olmak üzere, PII'yı yalnızca Sözleşme ve yazılı talimatlarımızda belirtilen sınırlı ve özel amaçlarla işleyebilirsiniz.
  3.4 AB vatandaşı bireyler ile ilgili PII'yı AB dışına (ya da bu PII halihazırda bir AB ülkesi dışındaysa, AB dışındaki herhangi bir üçüncü tarafa), yalnızca bu Güvenlik SLA maddeleri ve GDPR’nin 44 ila 49. Maddeleri koşullarına uygun olarak (aşağıda tanımlandığı gibi) AB dışına aktarabilirsiniz.
  3.5 Yönergelerimizin AB Veri Koruma Yasası (aşağıda belirtildiği gibi) dahil olmak üzere, yürürlükteki herhangi bir veri koruma kanunu ve yönetmeliğinin ihlal ettiğini düşünüyorsanız, derhal bize adresinden bildirmeniz gerekir.
  3.6 Tüm PII'yı kesinlikle gizli olarak ele almalı ve tüm çalışanlarını veya PII işlemekle görevlendirilmiş onaylanmış kişileri PII’nın gizli niteliği hakkında bilgilendirmeli ve tüm bu kişilerin veya tarafların güvenini sağlamak için uygun bir gizlilik sözleşmesi imzalamalarını sağlamalısınız.
  3.7 Sözleşme kapsamında Bayi Programı ile ilgili olarak PII aldığınız, tuttuğunuz, işlediğiniz veya erişebildiğiniz ölçüde, bu tür bilgileri korumak için uygun kurumsal ve güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz. Bu tür PII’yı, kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin dolaşması ile ilgili olarak özel kişilerin korunması ile ilgili Avrupa Parlamentosu (AB) 2016/679 Yönetmeliği ve 27 Nisan 2016 Konseyi (“Genel Veri Koruması Yönetmeliği” veya “GDPR”) ve ilgili Avrupa Birliği Üye Devleti yönetmeliği ya da düzenlemeleri (birlikte “AB Veri Koruması Kanunu”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm gizlilik ve veri koruma yasaları ile uyumlu olarak korumalı ve güvence altına almalısınız.
  3.8 Bölüm 3.7'de atıfta bulunulan uygun organizasyon ve güvenlik önlemleri uygun olanları içerecektir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
  3.8.1 Bölüm 5 ve 6’da (aşağıda) listelenen önlemler;
  3.8.2 Anlaşmada belirtilen amaçlar için yalnızca yetkili kişilerin PII'ya erişebilmesini sağlamak için gerekli önlemler;
  3.8.3 PII verilerinin anonimleştirilmesi ve şifrelenmesi;
  3.8.4 İşleme sistemlerinizin ve hizmetlerinizin sürekli gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve esnekliğini sağlama yeteneği;
  3.8.5 PII kullanılabilirliği ve erişimini zamanında kurtarma yeteneği;
  3.8.6 PII'nın işlenmesinin güvenliğini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemlerin etkinliğini test etmek, belirlemek ve değerlendirmek için bir süreç; ve
  3.8.7 Sistemlerinizde PII'nin işlenmesiyle ilgili güvenlik açıklarını belirlemeye yönelik önlemler.
  3.9 Sözleşme uyarınca performansını kolaylaştırmak için herhangi bir alt yüklenici, satıcı veya diğer üçüncü taraflarla sözleşme yaptığınız ölçüde, (i) bizden önceden yazılı izin almanız; ve (ii) bu tarafın bu Güvenlik SLA’sı ve Sözleşmenin şartlarına uygun olmasını sağlamak için, söz konusu üçüncü taraf ile yazılı bir anlaşmaya varmanız gerekir.
  3.10 Bölüm 3.9'a uygun olarak tarafımıza verilen herhangi bir yetkilendirmeye rağmen, bu tür alt yüklenicilerin, satıcıların veya diğer üçüncü tarafların bu Güvenlik SLA'sı veya yürürlükteki gizlilik yasaları (veya bu güvenlik SLA'sı kapsamında sizin tarafınızdan üstlenilenlere eşdeğer yükümlülükleri üçüncü taraflara uygulamak için koyulmuş benzer bir sözleşme düzenlemesi) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremediği durumlarda bu tarafların fiillerinden tamamen sorumlu olacaksınız.
  3.11 PII ile ilgili geçici veya kalıcı, kazara veya yasalara aykırı olarak, kullanamama, kayıp, yok edilme, yetkisiz ifşa veya yetkisiz erişim, hırsızlık veya güvenliğin tehlikeye atılması veya geçerli veri koruma yönetmeliklerinin ihlali ya da bu Güvenlik SLA’sının ihlali ile bağlantılı olarak tüm yükümlülük, masraflar ve kayıplar ile ilgili olarak, masraflar kendinize ait olmak üzere, bizi korur, tazmin eder ve masun tutarsınız.
  3.12 Bu Sözleşme uyarınca sizin tarafınızdan alınması amaçlanmayan veya alma yetkinizin olmadığı Gizli Bilgilerimizi veya PII’mızı aldığınızı fark etmeniz durumunda, (i) bizi derhal adresinden bilgilendirmeli, ve (ii) yazılı olarak aksi istenmedikçe, bu bilgilerle ilgili olarak ne yapmanız gerektiğini anlatan talimatlar tarafından size ulaştırılana kadar bilgileri tutmalısınız.

4. Etki Değerlendirmeleri ve Güvenlik Denetimleri

  4.1 Veri Koruma Etki Değerlendirmeleri. Sözleşme kapsamındaki Bayi Programı ile ilgili herhangi bir gizlilik veya güvenlik riskini tanımlamak ve en aza indirmek için veri koruma etki değerlendirmelerinin yürütülmesinde bize yardımcı olmalısınız.
  4.2 Düzenli Denetimler. Bu Güvenlik SLA'sına uygunluğunuzu düzenli olarak denetleme (veya bizim adımıza üçüncü bir tarafın denetlemesini sağlama) hakkımızı saklı tutarız.
  4.3 Olay Sonrası Denetim. Bir Bayi güvenlik ihlali durumunda, PII verilerinin etkilenmediğinden emin olmak için güvenlik denetimi yapabiliriz. Denetim yoluyla tespit edilen sorunlara yanıt vermeniz için size 90 gün verilir. Tanımlanan sorunlar çözüldükten sonra, çözüm sürecinin tamamlanmasını sağlamak için bir güvenlik denetimi yapabiliriz.
  4.4 Uyumsuzluk Bildirimi. Herhangi bir nedenle bu Güvenlik SLA'sındaki taahhütlerin herhangi yerine getiremezseniz, bu durumu derhal bize bildirmeniz gerekir. Böyle bir durumda, herhangi bir sorunu hızlı bir şekilde ve herhangi bir PII güvenliğini tehlikeye atmadan çözüp çözemeyeceğini bildirmelisiniz. Çözemiyorsa, Sözleşmeyi gecikmeden, ceza olmadan veya başka bir yükümlülüğünüz olmadan feshetmeyi seçebiliriz.

5. Güvenlik Olayı Müdahalesi

  5.1 Bildirimin Zamanlaması. Hizmetleriniz ve/veya PII’nızla ilgili herhangi bir güvenlik olayı olduğunu keşfettikten hemen sonra bize bildireceksiniz ve bu olayın bizler veya PII üzerindeki etkisi hakkında anında geri bildirimde bulunacaksınız. Böyle bir olayı tespit ettikten hemen sonra, ancak herhangi bir durumda olayı tespit ettikten sonra en geç 1 saat içinde güvenlik olayını bize bildirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Bu Güvenlik SLA'sının amaçları için, bir olay şunları içermelidir:
  5.1.1 AB Veri Koruma Yasası da dahil olmak üzere, ilgili yasalara göre bireyin haklarının kullanımıyla ilgili bir şikayet veya talep;
  5.1.2 Hükümet yetkilileri, düzenleyici ya da kolluk kuvvetleri tarafından PII’nın araştırılması ya da ele geçirilmesi ya da bu soruşturmanın ya da ele geçirmenin tasarlandığına dair göstergeler;
  5.1.3 PII ile ilgili geçici veya kalıcı, kazara veya yasalara aykırı olarak, kullanamama, kayıp, yok edilme, yetkisiz ifşa veya yetkisiz erişim, hırsızlık veya güvenliğin tehlikeye atılması; ve
  5.1.4 Bu Güvenlik SLA’sında belirtilen güvenlik ve/veya gizlilik yükümlülüklerinin ihlali.
  5.2 Bildirim Formatı ve İçeriği. Güvenlik ihlali bildirimi, Ağ Operasyon Merkezi'ne (NOC) (48005-8809 numaralı telefondan bir telefon görüşmesi şeklinde gönderilir ve bunu [privacy@secureserver.net](privacy@secureserver.net) adresine yazılı olarak yapılan bildirim takip eder. Bildirim telefon görüşmesi sırasında aşağıdaki bilgileri vermeniz ve yazılı bildirimde, ek bilgilerin ışığa çıkması için daha fazla güncellemeyle mümkün olan en yüksek düzeyde bilgi sağlamanız gerekir:
  5.2.1 Olayın niteliği ve olası sonuçları hakkında bir açıklama;
  5.2.2 Tahmini çözüm süresi (biliniyorsa);
  5.2.3 Tarafımıza, PII'ye veya ilgili bireylere olası olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik önlemler de dahil olmak üzere, olayı ele almak için alınan veya önerilen önlemlerin bir açıklaması;
  5.2.4 Telefon görüşmesi yapıldığı sırada çözüm yolu bilinmiyor ise, henüz belirlenmediğini belirtmelisiniz;
  5.2.5 Olaylardan potansiyel olarak etkilenen PII yaklaşık hacmi ve bireylerin kategorileri ile bu PII ve ilgili bireyler üzerindeki olayın olası sonuçları; ve
  5.2.6 Olay güncellemelerini almak için iletişime geçebileceğiniz bir Bayi temsilcisi adı ve telefon numarası.
  5.3 Güvenlik Kaynakları. Sizinle karşılıklı anlaşmamız üzerine, belirlenen bir güvenlik ihlali ile ilgili olarak yardımcı olmak için güvenlik grubumuzdan kaynaklar sağlayabiliriz. AB Veri Koruma Yasası veya diğer yasal, düzenleyici, idari veya sözleşme ihlali bildirimi yükümlülükleri kapsamındaki bir güvenlik ihlali bildirimi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemize yardımcı olmayı kabul edersiniz.

6. Kriptografi

  6.1 Özel Şifreleme. Sizinle alt yüklenici, satıcı veya diğer üçüncü taraflar arasındaki güvenli işlemler ile Gizli Bilgilerimizin veya PII’nın saklanması için, sizin tarafınızdan geliştirilen herhangi bir şifreleme algoritması kullanamaz. Uygulama altyapısı tarafından kullanılan herhangi bir simetrik, asimetrik veya karma algoritma, genel kriptografik topluluk tarafından yayınlanmış ve değerlendirilmiş olan algoritmaları kullanacaktır.
  6.2 Şifreleme Gücü. Şifreleme algoritmaları, mevcut endüstri standardı teknoloji ve AES gibi yeterli güce sahip olmalıdır. SHA-256 veya RSA ortak anahtar şifreleme.
  6.3 Karma İşlevleri. Karma işlevleri, SHA-256 ve SHA-1 olmadan, MD-5, SHA-2, SHA-3 veya benzerlerinden en az birinin bir kombinasyonu olacaktır. Alternatif karma işlevleri kullanılacaksa, Bilgi Güvenliği Ekibimizden açıkça onay almış olmalıdır ve en az bir onaylı algoritma eşlik etmelidir.

7. PII’yı İşleme

  7.1 Yasalarla Uyumluluk. Uygulanabilir olduğu ölçüde, Sözleşme uyarınca PII'ları işlenen ve AB Veri Koruma Yasası uyarınca haklarını kullanmak isteyen bir kişinin, şunları içeren ama sınırlı olmayan taleplerine yanıt verme yükümlülüklerimizi yerine getirmemize yardımcı olacaksınız: (i) erişim hakkı; (ii) veri taşınabilirliği hakkı; (iii) silme hakkı; (iv) düzeltme hakkı; (v) otomatik karar almaya itiraz etme hakkı; veya (vi) işlemeye itiraz hakkı.
  7.2 Silme/İmha Etme. Sözleşmenin feshedilmesinden sonra, isteğimiz üzerine veya isteğimiz olmadan herhangi bir zamanda, Şifreli Silme (NIST SP-800-88r1) veya eşdeğer bir yöntem kullanarak tüm PII'yı güvenli bir şekilde silmeli/imha etmeli veya geri göndermeli ve depolama için kullanılan fiziksel sürücülerin üzerine yazmalısınız.

***********************
STANDART SÖZLEŞME MADDELERİ

Üçüncü dünya ülkelerinde kurulmuş olan ve yeterli düzeyde veri koruması sağlamayan işleyicilere kişisel verilerin aktarılması için 95/46/EC sayılı Direktifin 26(2) Maddesi uyarınca

verileri veren taraf: GoDaddy, LLC ve bağlı kuruluşları

ve

verileri alan taraf: Sözleşmenin şartlarına tabi olan Bayi Programına katılan, belirtilen Bayi.

her bir ‘taraf’; birlikte ‘taraflar’,

Ek 1'de belirtilen kişisel verilerin verileri alan tarafça verileri veren tarafa mahremiyetin korunması ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili olarak yeterli güvencelerin sağlanması amacıyla aşağıdaki Sözleşmeye İlişkin Hükümler (Şartlar) üzerinde ANLAŞMIŞTIR.

Madde 1
Tanımlar

Bu Maddelerin amaçları için:

(a) 'kişisel veriler', 'özel veri kategorileri', 'işleme/işlem', 'denetçi', 'işlemci', 'veri sahibi' ve 'denetim kurulu' Kişisel bilgilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 24 Ekim 1995 tarihli ve 95/46/EC sayılı Direktifi ile aynı anlama gelecektir;

(b) 'verileri veren taraf', kişisel verilerin aktarımını denetleyen taraf anlamına gelir;

(c) 'verileri alan taraf', talimatlar ve Şartların hükümlerine uygun bir şekilde aktarıldıktan sonra, kendi adına işlem yapmak üzere hazırlanan verileri veren tarafın kişisel verilerinden almayı kabul eden ve 95/46/EC sayılı Direktifin Madde 25(1) uyarınca yeterli koruma sağlayan üçüncü bir ülkenin sistemine tabi olmayan işlemci anlamına gelir;

(d) alt işlemci, verileri veren taraf adına, yalnızca talimatları, Maddelerin hükümleri ve yazılı alt sözleşmenin maddeleri uyarınca veri aktarımı yapıldıktan sonra yürütülecek olan işleme faaliyetlerine yönelik kişisel verileri alan tarafın alt işlemcisinden veya verileri alan taraftan verileri almayı kabul eden ve verileri alan tarafça ya da verileri alan tarafın alt işlemcisi tarafından hizmetleri kullanılan işlemci anlamına gelir;

(e) 'geçerli veri koruma kanunu' bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan mevzuat ve özellikle de verileri veren tarafın oluşturulduğu Üye Devletteki bir veri denetleyicisine uygulanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mahremiyet hakları anlamına gelir;

(f) 'teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri' kişisel verilerin kazayla veya yasa dışı yıkıma veya kazayla kaybedilmesine, değiştirilmesine, yetkisiz ifşaya veya erişime karşı korunmasını amaçlayan önlemler, özellikle de işlemin bir ağ üzerinden veri iletimini içerdiği ve diğer tüm yasa dışı işlem biçimlerine karşı korunma anlamına gelir.

Madde 2
Transfere ilişkin ayrıntılar

Transferin detayları ve özellikle uygulanabilir olduğunda özel kişisel veri kategorileri, Madde 1'in ayrılmaz bir parçasını oluşturan Ek 1'de belirtilmiştir.

Madde 3
Üçüncü taraf lehtar maddesi

 1. Veri öznesi; bu Madde, Madde 4(b) ila (i), Madde 5(a) ila (e) ve (g) ila (j), Madde 6(1) ve (2), Madde 7, Madde 8(2) ve Madde 9 ila 12’yi, üçüncü taraf lehtarı olarak verileri veren tarafa karşı uygulayabilir.

 2. Veri öznesi, verileri alan tarafın sözleşmeden veya hukukun işleyişi ile tüm yasal yükümlülüklerini üstlenmediği sürece, verileri veren tarafın fiilen ortadan kaybolmadığı veya hukukta varlığının sona ermediği durumlarda, Madde 5(a) - (e) ve (g), Madde 6, Madde 7, Madde 8(2) ve Madde 9 - 12’ye ait verileri alan tarafa karşı uygulanabilir, bunun sonucu olarak, verileri veren taraf hak ve yükümlülüklerini üstlenir, bu durumda veri konusu bunları böyle bir varlığa karşı uygulayabilir.

 3. Veri öznesi, alt işlemcinin sözleşmeden veya hukukun işleyişi ile tüm yasal yükümlülüklerini üstlenmediği sürece, hem verileri veren tarafın hem de verileri alan tarafın fiilen ortadan kaybolmadığı veya hukukta varlığının sona ermediği durumlarda, bu Madde, Madde 5(a) - (e) ve (g), Madde 6, Madde 7, Madde 8(2) ve Madde 9 - 12’ye ait verileri alan tarafa karşı uygulanabilir, bunun sonucu olarak, verileri veren taraf hak ve yükümlülüklerini üstlenir, bu durumda veri konusu bunları böyle bir varlığa karşı uygulayabilir. Alt işlemcinin bu tür üçüncü şahıs yükümlülüğü, Hükümler altında kendi işleme operasyonlarıyla sınırlandırılacaktır.

 4. Taraflar, veri öznesinin açıkça ifade etmesi ve ulusal yasaların izin verdiği durumlarda bir dernek veya başka bir kurum tarafından temsil edilen bir veri öznesine karşı çıkmazlar.

Madde 4
Verileri veren tarafın yükümlülükleri

Verileri veren taraf, aşağıdaki maddeleri kabul eder ve garantiler:

(a) Kişisel verilerin aktarımının kendisi de dahil olmak üzere işleme, yürürlükte olan veri koruma kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir ve buna devam edecektir (ve geçerli olduğu durumlarda, verileri veren tarafın bulunduğu Üye Devletin ilgili yetkililerine bildirilmiştir) ve bu Devletin ilgili hükümlerini ihlal etmemektedir;

(b) Kişisel veri işleme hizmetleri süresince, verileri alan tarafa sadece verileri veren taraf adına transfer edilen kişisel verileri ve geçerli veri koruma kanunu ve Maddelere uygun olarak işlemek için talimat verir ve yönlendirir;

(c) Verileri alan taraf, bu sözleşmede yer alan Ek Madde 2'de belirtilen teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri konusunda yeterli garantiler sağlayacaktır;

(d) Yürürlükteki veri koruma kanununun gerekliliklerinin değerlendirilmesinden sonra, güvenlik önlemleri, kişisel verilerin kazayla veya yasa dışı yıkıma veya kazayla kaybedilmesine, değiştirilmesine, yetkisiz ifşaya veya erişime karşı korunması için özellikle uygundur; ağ ve diğer tüm yasadışı işleme biçimlerine karşı ve bu önlemler, işlemenin getirdiği risklere ve teknolojinin durumuna ve bunların maliyetine göre korunacak verilerin niteliğine uygun bir güvenlik düzeyi temin eder;

(e) Güvenlik önlemleri ile uyumluluk sağlayacaktır;

(f) Transfer, özel veri kategorileri içeriyorsa, veri öznesi daha önce veya mümkün olduğu kadar kısa bir süre sonra, verilerin 95/46/EC sayılı Direktif kapsamında yeterli seviyede koruma sağlayamayan üçüncü bir ülkeye aktarılabileceği konusunda bilgilendirilmiş olur veya bilgilendirilecektir;

(g) Verileri veren taraf, devir işlemine devam etmeye veya askıya alma işlemine devam etmeye karar verirse, veri koruma denetim otoritesine Madde 5(b) ve Madde 8(3) uyarınca veri verileri alan taraftan veya alt işlemciden alınan herhangi bir bildirimi iletmek;

(h) Maddeler veya sözleşme ticari bilgiler içermedikçe (ki bu durumda bu ticari bilgiler silinebilir), veri öznesine, Ek 2 dışında Maddelerin bir kopyasını sağlama ve güvenlik önlemlerinin özet bir tanımının yanı sıra, Maddeler ile uyumlu olarak yapılması gereken alt işleme hizmetlerine ait sözleşmenin bir kopyasının temin edilmesi;

(i) Alt işleme durumunda, işlem faaliyetinin, Madde 11 uyarınca, kişisel veriler için en azından aynı koruma seviyesini ve Madde altındaki verileri alan taraf olarak tabi tutulan veri haklarını sağlayan bir alt işlemcinin gerçekleştirdiği; ve

(j) Madde 4(a) ila (i) ile uyum sağlayacaktır.

Madde 5
Verileri alan tarafın yükümlülükleri

Verileri alan taraf, aşağıdaki maddeleri kabul eder ve garantiler:

(a) Kişisel verileri sadece verileri veren taraf adına ve talimatlarına ve Maddelere uygun olarak işlemek; herhangi bir sebepten dolayı bu tür bir uyum sağlayamazsa, verileri veren tarafa uyumsuzluğunu derhal bildirmeyi kabul eder ve bu durumda verileri veren taraf veri transferini askıya alma ve/veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir;

(b) Yürürlükteki mevzuatın, verileri veren taraf ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bu mevzuatta önemli bir ters etkisinin olması muhtemel olan bir değişiklik olması durumunda, bunun uygulanmasını engelleyebileceğine inanmak için hiçbir neden yoktur. Maddelerin verdiği garantiler ve yükümlülükler hakkında, bilgi sahibi olan tarafın haberdar olduğunu hemen fark eder etmez, bu durumda verileri veren taraf veri transferini askıya alma ve/veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir;

(c) Aktarılan kişisel verilerin işlenmesinden önce Ek'te belirtilen teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini uygulamıştır;

(d) Verileri veren tarafı aşağıdakilerle ilgili olarak hemen bilgilendirecektir:

(i) Bir yasa uygulama soruşturmasının gizliliğini korumak için ceza hukuku kapsamındaki bir yasaklama gibi başka bir şekilde yasaklanmadıkça, kişisel verilerin bir kanun uygulayıcı makam tarafından açıklanması için yasal olarak bağlayıcı herhangi bir talep,

(ii) Herhangi bir kazara veya yetkisiz erişim, ve

(iii) Aksi için yetkilendirilmedikçe, bu talebe yanıt vermeden doğrudan veri öznesinden alınan herhangi bir talep;

(e) Aktarılan kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak verileri veren taraftan gelen tüm soruları derhal ve uygun bir şekilde ele almak ve aktarılan verilerin işlenmesi ile ilgili olarak denetim kurulunun tavsiyesine uymak;

(f) Verileri veren tarafın, verileri veren taraflarca yürütülecek işlem faaliyetlerinin denetlenmesi için bilgi işlem tesislerinin talebi üzerine, verileri veren taraf veya bağımsız üyelerden oluşan bir denetim organı tarafından yerine getirilmesi ve gerekli mesleki niteliklere sahip olması Denetim otoritesi ile mutabakat halinde, verileri veren tarafça seçilen bir gizlilik yükümlülüğü;

(g) Maddeler veya sözleşme ticari bilgiler içermedikçe (ki bu durumda bu ticari bilgiler silinebilir), veri öznesinin verileri veren taraftan bir kopyasını alamadığı durumlarda güvenlik önlemlerinin özet bir tanımlaması ile değiştirilecek olan Ek 2 istisna olmak üzere, talep üzerine veri öznesine Maddelerin bir kopyasının sağlanması veya alt işleme için var olan her türlü sözleşmenin temin edilmesi;

(h) Alt işleme durumunda, verileri veren tarafı daha önceden bilgilendirir ve önceden yazılı onayını alır;

(i) Alt işlemci, işlem hizmetlerinin Madde 11'e uygun olarak gerçekleştirecektir;

(j) Verileri veren tarafa, Maddeler uyarınca, herhangi bir alt işlemci sözleşmesinin bir kopyasını derhal göndermek.

(k) Masrafları kendine ait olmak üzere, kişisel veriler ile ilgili her türlü kayıp, yetkisiz ifşa, hırsızlık veya güvenliğin tehlikeye atılması ve verileri alan tarafça veya verileri alan taraftan kaynaklanan tüm geçerli veri koruma yönetmeliklerinin ihlali ile bağlantılı tüm yükümlülük ve kayıplara karşı verileri veren tarafı korur, tazmin eder ve masun tutar.

Madde 6
Yükümlülük

 1. Taraflar, herhangi bir tarafın veya alt işlemcinin Madde 3 veya Madde 11 ile belirtilen yükümlülüklerin ihlali neticesinde zarara uğramış olan herhangi bir veri öznesinin, maruz kaldığı zararlar için verileri veren taraftan tazminat alma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 2. Bir veri öznesinin paragraf 3'e uygun olarak verileri veren taraftan (11. maddede veya Madde 11'de belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birinin verileri alan taraf veya alt işlemcisinin ihlali sonucu ortaya çıkan) tazminat talebinde bulunamazsa, verileri veren taraf ya hukuki olarak ortadan kalkmış ya da sonlanmış ya da hukuka aykırı hale gelmiş bulunduğu için, herhangi bir halef varlığının, kanunun işleyişi ile sözleşmeyle verileri veren taraf bütün yasal yükümlülüklerini üstlenmediği sürece (bu durumda veri konusu haklarını uygulayabilir), verileri alan taraf, veri öznesinin verileri veren tarafmış gibi verileri veren tarafa karşı tazminat talebinde bulunabileceğini kabul eder.

  Verileri alan taraf, kendi yükümlülüklerinden kaçınmak için yükümlülüklerinin bir alt işlemcisinin ihlaline güvenmez.

 3. Bir veri öznesi, 11. veya 11. maddede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birinin alt işlemcisinin ihlali sonucu ortaya çıkan verileri veren tarafa veya paragraf 2 ve 3'ye atıfta bulunulan verileri alan tarafa karşı bir talepte bulunamazsa; hem verileri veren taraf hem de verileri alan taraf, yasada varlığını yitirmiş ya da ortadan kalkmış ya da hükümsüz hale geldiğinden alt işlemcinin, veri öznesinin, veri alt işlemcisine, kendi alt işlemlerine ilişkin olarak, herhangi bir halef olan tarafın verileri veren taraf veya verileri alan tarafça yasal zorunluluklarını sözleşme ya da kanunun işleyişi ile üstlenmediği sürece, verileri veren taraf veya verileri alan taraf, bu durumda veri konusu bu tür varlıklara karşı haklarını uygulayabilir. Alt işlemcinin bu yükümlülüğü, Hükümler altında kendi işleme operasyonlarıyla sınırlandırılacaktır.

Madde 7
Arabuluculuk ve yargı yetkisi

 1. Verileri alan taraf, veri öznesi üçüncü taraf lehtar hakları ve/veya Hükümler altındaki zararlar için tazminat talebinde bulunursa, verileri alan taraf veri öznesinin kararını kabul edeceğini kabul eder:

  (a) uyuşmazlığın arabuluculuğa, bağımsız bir kişi tarafından veya uygun hallerde denetim otoritesi tarafından yönlendirilmesi;

  (b) uyuşmazlığın, verileri veren tarafın bulunduğu Üye Devletteki mahkemelere iletilmesi.

 2. Taraflar, veri öznesi tarafından yapılan seçimin, ulusal veya uluslararası kanunların diğer hükümlerine uygun olarak yasal yollara başvurma konusundaki maddi veya usuli haklarına zarar vermeyeceğini kabul eder.

Madde 8
Denetleyici kurumlar ile işbirliği

 1. Verileri veren taraf, bu sözleşmenin bir nüshasını talep ettiği takdirde ya da yürürlükteki veri koruma yasası kapsamında gerekli ise, düzenleyici kurumlara vermeyi kabul eder.

 2. Taraflar, düzenleyici kurumun verileri alan taraf ve aynı kapsamda olan ve verileri veren tarafın geçerli veriler altında denetimine uygulanacak aynı şartlara tabi olan herhangi bir alt işlemcinin, koruma kanunu uyarınca, denetimini yapma hakkına sahip olduğu konusunda mutabıktır.

 3. Verileri alan taraf, verileri veren tarafı, 2. paragraf uyarınca, kendisine uygulanacak mevzuatın mevcudiyeti veya verileri veren tarafı, denetiminin yürütülmesini engelleyen bir alt işlemci veya herhangi bir alt işlemci hakkında derhal bilgilendirecektir. Böyle bir durumda, verileri veren taraf Madde 5 (b)'de öngörülen önlemleri alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 9
Geçerli yasalar

Maddeler, verileri veren tarafın bulunduğu Üye Devletin yasasına göre yönetilir veya verileri veren tarafın birden fazla yargı bölgesinde bulunması durumunda İngiltere ve Galler yasalarına tabi olacaktır.

Madde 10
Sözleşmenin değişmesi

Taraflar, Maddeleri değiştirmeyeceklerini taahhüt ederler. Bu, tarafların, Madde ile çelişmedikleri sürece, gerekli görülen durumlarda iş konularıyla ilgili hükümler eklemelerini engellemez.

Madde 11
Alt işleme

 1. Verileri alan taraf, verileri veren tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın Maddeler uyarınca verileri veren taraf adına gerçekleştirilen herhangi bir işlem işlemini alt sözleşmeye tabi tutamaz. Verileri alan taraf, Maddeler altındaki yükümlülüklerini, verileri veren tarafça onaylanınca, yalnızca alt işlemciyle birlikte yazılı bir anlaşma yaparak, alt işlemciyle aynı yükümlülükleri yükleyen ve bu bağlamda, verileri alan tarafa ait yükümlülükleri yerine getirecektir. Alt işlemcinin bu yazılı anlaşma kapsamında veri koruma yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, verileri alan taraf, alt işlemcinin bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için verileri veren tarafa tamamen yükümlü kalacaktır.

 2. Verileri alan taraf ile alt işlemci arasındaki önceden yazılı sözleşme, ayrıca, veri konusunun 6'ncı maddenin 6. fıkrasında belirtilen tazminat talebini karşılayamadığı durumlar için 1. maddede belirtilen üçüncü taraf lehtar şartını da sağlayacaktır; verileri veren taraf ya da verileri alan taraf karşısında, gerçekte ortadan kalkmış ya da yasada var olmadıkları ya da hükümsüz hale geldikleri ve herhangi bir halef varlığının, verileri veren taraf ya da verileri alan tarafça sözleşme ile ya da hukukun işleyişi ile tüm yasal yükümlülüklerini üstlendiği varsayılmıştır. Alt işlemcinin bu tür üçüncü şahıs yükümlülüğü, Hükümler altında kendi işleme operasyonlarıyla sınırlandırılacaktır.

  1. paragrafta atıfta bulunulan sözleşmenin alt işlemine ilişkin veri koruma yönleri ile ilgili hükümler, verileri veren tarafın bulunduğu Üye Devletin yasasına tabidir.
 3. Verileri veren taraf, en az yılda bir kez güncellenecek olan Madde 5 (j) uyarınca verileri alan tarafça bildirilen ve Maddelere göre yapılan alt işlem sözleşmelerinin listesini tutacaktır. Liste, verileri veren tarafın veri koruma denetim yetkisine açık olacaktır.

Madde 12
Kişisel bilgi işlem hizmetlerinin sona ermesini takip eden yükümlülük

 1. Taraflar, veri işleme hizmetlerinin verilmesinin sona ermesi üzerine, verileri alan taraf ve alt işlemcinin, verileri veren tarafın seçiminde olmak üzere, aktarılan tüm kişisel verileri ve kopyalarını verileri veren tarafa iade edeceğini veya verileri veren tarafa göndereceğini ve verileri veren tarafa bu konuda onay vereceğini, verileri alan tarafa empoze edilen mevzuatın, aktarılan kişisel verilerin tamamını veya bir kısmını iade etmesini veya yok etmesini engellememesi halinde, kabul eder. Bu durumda, verileri veren taraf aktarılan kişisel verilerin gizliliğini ve aktarılan kişisel verileri artık işlemeyeceğini garanti eder.

 2. Verileri alan taraf ve alt işlemci, verileri veren taraf ve/veya denetleyici makamın talebi üzerine, 1. paragrafta atıfta bulunulan önlemlerin denetimine yönelik bilgi işlem tesislerini sunacaktır.

****
Standart Sözleşme Maddeleri için Ek 1

Ek SOW'de yer almadığı takdirde gerekli ek bilgiler bu Ekte yer almalıdır:

Verileri veren taraf:
Verileri veren taraf GoDaddy olarak tanımlanan varlıktır, belirli GoDaddy ürün ve hizmetlerini müşterilere satmak için verileri alan taraf için bayi programı sağlayan taraftır.

Verileri alan taraf:

Verileri veren taraf, GoDaddy ürün ve hizmetlerinin bayisidir.

Veri özneleri

Veri özneleri müşterilerdir.

Veri kategorileri

Aktarılan kişisel bilgiler aşağıdaki veri kategorileri ile ilgilidir:

Müşteri, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini dahil edebilecek ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel verileri Hizmetlere sunabilir:

 • Adı ve soyadı
 • E-posta
 • Telefon numarası
 • Fiziksel Adres
 • İşleme operasyonları

Aktarılan kişisel veriler aşağıdaki temel işlem faaliyetlerine tabi olacaktır:

Bayi, Hizmetlerin kullanımı boyunca Bayi Anlaşması kapsamında Hizmetleri yerine getirmek için ve müşteri tarafından belirtildiği şekilde kişisel verileri gerektiği gibi işleyecektir.

Standart Sözleşme Maddeleri için
Ek 2

Teknik ve Organizasyon Güvenlik Önlemleri

Verileri Alan Taraf, bu Veri İşleme Ek Sözleşmesi'nde belirtilen Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, müşteri verilerinin, güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünün korunması için teknik ve idari önlemleri muhafaza edecektir. Verileri Alan Taraf, bu koruma önlemlerine uyumu düzenli olarak izleyecektir. Verileri Alan Taraf, Hizmetlerin veya Bayi Programının genel güvenliğini ciddi şekilde azaltamaz.

Güncelleme: 5.09.2018

Telif Hakkı © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Tüm Hakları Saklıdır.