GoDaddy

MAHKEME CELBİ POLİTİKASI/AVUKATLARA İLİŞKİN İPUÇLARI

Son Güncelleme: 14 Şubat 2019

GoDaddy Gizlilik Politikası, müşteri veya hesap bilgilerinin, yasaların gerektirdiği haller, yasalara uymak için gerekli durumlar veya GoDaddy ya da iş ortaklarından biri tarafından düzgün bir şekilde yürütülen bir yasal süreç haricinde müşterinin açık izni olmadan ifşa edilmesini yasaklamaktadır.

Kamusal veya cezai bir hukuki konuyla ilgili olarak bir GoDaddy müşterisinin kimliğine veya hesap bilgilerine ihtiyaç duyuyorsanız, geçerli bir mahkeme emrini GoDaddy.com, LLC tarafına faks ya da e-posta yoluyla veya elden iletmeniz gerekir. Cezai konular için yasa uygulayıcı bir topluluğun üyesi olmalısınız.

Mahkeme Celplerinin Gönderilmesi

GoDaddy merkezi Scottsdale, Arizona'dadır ve tüm mahkeme emirleri, buraya sunulmalı veya posta ile şu adrese iletilmelidir:

  Şikayet Departmanı
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260

Mahkeme emri alternatif olarak şu numaraya fakslanabilir:

(480) 624-2546 Attn: Şikayet Departmanı

E-posta ile İlgili Politikalar

GoDaddy, Elektronik Haberleşmenin Gizliliği Yasası, 18 U.S.C. §2701 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca, elektronik iletişim hizmet sağlayıcısının sınırlı durumlar haricinde mahkeme emri olsa dahi elektronik iletişim içeriğinin oluşturulmasını yasaklamaktadır. GoDaddy e-posta sunucuları, silinen veya gönderilen e-postaları tutmaz.

GoDaddy şikayetin, GoDaddy e-posta adresinin devam eden dava ile olan ilgisini gösteren ek belgelerin ve ilgili mahkeme emrinin bir kopyasını isteme hakkını saklı tutar.

Kamusal Mahkeme Emirlerine Özel Koşullar:

Müşteriye Bildirim ve Yanıt Süresi

Geçerli bir kamusal mahkeme emrinin alınmasının ardından GoDaddy, e-posta veya normal posta üzerinden bilgileri talep edilen müşteriyi anında bilgilendirecektir. Koşullar acil bir duruma işaret etmiyorsa GoDaddy, mahkeme celbi tarafından istenen müşteri bilgilerini derhal vermeyecek ve müşteriye mahkemede mahkeme celbini bozmak için bir fırsat sunacaktır. GoDaddy, müşterinin GoDaddy şirketinde kayıtlı olan Ödeme Yöntemini kullanarak müşteriden yönetim ücreti alma hakkını saklı tutar.

Mahkeme Celbi Uyum Ücretleri

GoDaddy, mahkeme emri uyumuyla ilgili masraflar için kamusal mahkeme emrini gönderen kişiden veya kurumdan ücret tahsil edecektir. Ödemelerin GoDaddy faturasının alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yapılması gerekir. Çeklerin GoDaddy.com, LLC alıcısına gönderilmesi gerekir

GoDaddy mahkeme emri uyum ücretleri şu şekildedir:

 • Araştırma - 510,90 TL/saat
 • Federal Express - Masraflar Faturalanır
 • Kopyalar - 1,71 TL/sayfa

Gizli Bilgilerin İşlenmesi

Bir mahkeme celbine cevaben GoDaddy tarafından üretilen belgeler ve bilgiler, kamuya açıklanmasına karşı özel bir koruma garanti eden gizli, özel, ticari sır ve/veya özel bilgiler içerebilir. Bu tür belgeler, söz konusu belgelere iliştirilmiş bir damga ile “GİZLİ” olarak belirtilecektir ve onlara erişen tüm kişi ve kuruluşlar tarafından gizli olarak ele alınmalıdır. Gizli olarak işleme şunları içerir:

İlk olarak, GİZLİ belgelere erişim, mahkeme celbine sunulan davadaki taraflar, onların temsilcileri, mahkeme ve personeli ile sınırlı olmalıdır. GİZLİ olarak belirtilen belgeler, GİZLİ belgeler veya bölümlerle ilgili herhangi bir yazılı ifadenin “GİZLİ” olarak belirtilmesi ve bu hükmün gerektirdiği şekilde muamele edilmesi şartıyla, açıklamanın makul şekilde gerekli olduğu temel eylemde bir tanığın ifadesi sırasında kullanılabilir.

İkincisi, bu belgelerin ve bunlara atıfta bulunulan referansların imzalanması için makul bir girişimde bulunulmadığı müddetçe GİZLİ belgelerin halka açık bir şekilde sunulmaması gerekir. Herhangi bir GİZLİ belgeyi veya bir bölümünü ekleyen veya ona atıfta bulunan herhangi bir önerge, özet veya başka bir belgeyi dosyalamayı amaçlayan bir taraf, söz konusu GİZLİ bilgileri mühürleyen bir mahkeme emri istemek için gerekli adımları atmalıdır. Mahkeme, bu Mahkeme Celbi Sözleşmesi uyarınca yapılan mühürleme önergesini reddederse, taraf mahkeme tarafından aksi belirtilmedikçe, belgeyi normal şekilde düzenleyebilir.

Üçüncüsü, bir mahkeme celbine cevaben üretilen GİZLİ belgeler, mahkeme celbine sunulan eylemin kovuşturulması veya savunulması dışında bir amaç için kullanılamaz ve dayanak işlemin nihai ifadesinden sonraki altmış (60) gün içinde imha edilmelidir. Mahkeme celbine başvuran kişi veya kurum, herhangi bir GİZLİ belgenin hazır bulunduğu her bir kişi veya kuruluşun bu şartlara uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.

GoDaddy.COM, LLC İÇİN MAHKEME VE DİĞER YASAL BELGELERİN İLETİLMESİ

UDRP davaları, hukuki davalar veya GoDaddy şirketinde kayıtlı alan adları veya GoDaddy tarafından barındırılan web sitesi içerikleri ile ilgili diğer yasal ihtilaflar ile ilgili sorularınız için GoDaddy’nin Alan Adı İhtilafları Departmanına başvurabilirsiniz. Yeni bir yasal işlemde bulunmadan önce veya başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki bilgileri gözden geçirin ve alan adı ihtilafları ile ilgili olarak bize ulaşın:

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 08:00-17:00 (Sıradağlar Saati)

Hukuki Davalar veya Yasal İhtilaflar için Adres: courtdisputes@godaddy.com

UDRP İletişim Adresi: UDRPdisputes@godaddy.com

GoDaddy ihtilaf halinde olan alan adının alan adı kayıt kuruluşu ise veya şikayetime konu içeriği barındırıyorsa, ilettiğim yasal işlemde GoDaddy şirketinin adını vermem gerekir mi?

Hayır. GoDaddy şirketinde kayıtlı veya barındırılan bir alan adıyla ilgili yasal bir anlaşmazlıkta GoDaddy şirketinin adını vermenize gerek yoktur. GoDaddy, söz konusu alan adı veya web sitesinin son düzenlemesi ile ilgili olarak yetkili yargı mahkemesi tarafından verilen Karara uyacaktır.

Alan adları Domains by Proxy'nin özel hizmetini kullanıyorsa yasal bir işlemde Domains By Proxy adlarını vermem gerekir mi?

Hayır. Yasal ihtilaf için Domains by Proxy adlarını vermenize gerek yoktur. Domains by Proxy özel bir kayıt hizmetidir ve alan adı veya herhangi bir ilişkili web sitesi içeriği üzerinde denetimi yoktur. GoDaddy gibi Domains By Proxy de yetkili yargı mahkemesi tarafından verilen Kararlara uyacaktır.

GoDaddy şirketine mahkeme belgelerini göndermenin en iyi yolu hangisidir?

Hukuki davalara veya yasal ihtilaflara ilişkin mahkeme belgeleri courtdisputes@godaddy.com adresine gönderilebilir. UDRP yazışmaları UDRPdisputes@godaddy.com adresine gönderilebilir. E-posta yoluyla elektronik kopyalar tercih edilir ve basılı belgeler ile takip edilmesine gerek yoktur.

GoDaddy şirketine gönderilen mahkeme kararlarında neler bulunmalıdır?

Mahkeme emirleri mümkün olduğunca net olmalıdır ama en az şunları içermelidir:

 • Etkilenen alan adları ve barındırdığımız içerikler için barındırılan içeriğin bulunduğu özel URL'ler. (Lütfen yalnızca barındırdığımız içerikler için sipariş sağlayın.)

 • GoDaddy şirketinden alan adı ve/veya ilgili web sitesi ile ilgili gerçekleştirmesi gereken belirli eylemler.

 • Davacı müşterinin GoDaddy hesabının kontrolünü ele geçirmek istiyorsa, mahkeme kararı GoDaddy hesap numarasını belirtmelidir. (Lütfen yalnızca hesaptaki tüm alan adları hukuki dava ile ilişkili ise bu seçeneği kullanın.)

ABD dışındaki mahkemelerin belgeleri de iletilebilir mi?

Evet. Belgeler İngilizce değilse, şunlar gereklidir:

 • Mahkeme damgalı orijinal kopya ve

 • Mahkeme damgalı, yeminli İngilizce çevirisi olan kopya.

Uzlaşma Sözleşmeleri için ek gereksinimler var mı?

Evet. GoDaddy şirketinin, uzlaşma sözleşmesi ile ilişkili koşulları uygulaması için uzlaşma sözleşmesi şunları içermelidir:

 • Hukuki davayı içermelidir;

 • Her iki tarafın noter onaylı imzaları olmalıdır;

 • Etkilenen alan adları belirtilmelidir ve

 • Hukuki davanın peşin hüküm ile azledileceğini belirten ifadeyi içermelidir.

Yedieminlik için ek gereksinimler var mı?

Evet. Tüm tasfiye görevi kararları şunları yerine getirmelidir:

 • Diğer varlıklardan ayrı olarak taşınması gereken alan adlarını açık bir şekilde listelemeli ve

 • Alıcının alan adlarını yönetme ve/veya satması gerektiğini belirtin.


Güncelleme: 14.02.2019

Telif Hakkı © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Tüm Hakları Saklıdır.