GoDaddy

MAHKEME CELBİ POLİTİKASI

GoDaddy.com, LLC Mahkeme Çağrısı Politikası

GoDaddy Gizlilik Politikası, müşteri veya hesap bilgilerinin, yasaların gerektirdiği haller, yasalara uymak için gerekli durumlar veya GoDaddy ya da iş ortaklarından biri tarafından düzgün bir şekilde yürütülen bir yasal süreç haricinde müşterinin açık izni olmadan ifşa edilmesini yasaklamaktadır. GoDaddy bir Wild West Domains, LLC bayisidir. GoDaddy tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tümü Wild West Domains, LLC şirketinden kaynaklı olmayabilir. Wild West Domains, LLC, Wild West Domains, LLC şirketine ait olmayan ürün ve hizmetlerin müşterilerin kullanımına ilişkin bilgi sağlayamamaktadır.

Kamusal veya cezai anlamda hukuki konuyla ilgili olarak bir GoDaddy müşterisinin kimliğine veya hesap bilgilerine ihtiyaç duyuyorsanız, geçerli bir mahkeme celbini Wild West Domains, LLC şirketine faks ya da e-posta yoluyla veya elden iletmeniz gerekir.

Mahkeme Celplerinin Gönderilmesi

Wild West Domains, LLC şirketinin merkezi Scottsdale, Arizona'dadır ve tüm mahkeme celpleri, buraya sunulmalı veya posta ile şu adrese iletilmelidir:

Compliance Department
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260

Mahkeme emri alternatif olarak şu numaraya fakslanabilir:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

E-posta ile İlgili Politikalar

Wild West Domains, LLC Elektronik Haberleşmenin Gizliliği Yasası, 18 U.S.C. §2701 et seq. ve ilgili diğer maddeleri uyarınca, elektronik iletişim hizmet sağlayıcısının sınırlı durumlar haricinde mahkeme celbi olsa dahi elektronik iletişim içeriğinin oluşturulmasını yasaklamaktadır. Wild West Domains, LLC'nin e-posta sunucuları, silinen veya gönderilen e-postaları tutmaz.

Wild West Domains, LLC şikayetin Wild West Domains, LLC e-posta adresinin devam eden dava ile olan ilgisini gösteren ek belgelerin ve ilgili mahkeme celbinin bir kopyasını isteme hakkını saklı tutar.

Müşteriye Bildirim ve Yanıt Süresi

Geçerli bir kamusal mahkeme celbinin alınmasının ardından Wild West Domains, LLC e-posta veya normal posta üzerinden bilgileri talep edilen müşteriyi anında bilgilendirecektir. Şartların acil durum için yeterli olmaması halinde Wild West Domains, LLC mahkeme emri ile talep edilen müşteri bilgilerini hemen vermeyecek ve müşteriye mahkeme emrini bozma fırsatı verecektir. Wild West Domains, müşterinin Wild West Domains, LLC kayıtlarında yer alan Ödeme Yöntemini kullanarak müşteriden yönetim ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar.

Mahkeme Celbi Uyum Ücretleri

Wild West Domains, LLC mahkeme celbi uyumuyla ilgili masraflar için kamusal mahkeme celbini gönderen kişiden veya kurumdan ücret tahsil edecektir. Ödemelerin Wild West Domains, LLC faturasının alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yapılması gerekir. Çekler Wild West Domains, LLC şirketine çıkarılmalıdır.

Wild West Domains, LLC'nin mahkeme celbi şikayet masrafları şu şekildedir:

  • Araştırma - $75,00/saat
  • Federal Express - Masraflar Faturalanır
  • Kopyalar - $0,25/sayfa

Gizli Bilgilerin İşlenmesi

Bir mahkeme celbine cevaben Wild West Domains, LLC tarafından üretilen belgeler ve bilgiler, kamuya açıklanmasına karşı özel bir koruma garanti eden gizli, özel, ticari sır ve/veya özel bilgiler içerebilir. Bu tür belgeler, söz konusu belgelere iliştirilmiş bir damga ile “GİZLİ” olarak belirtilecektir ve onlara erişen tüm kişi ve kuruluşlar tarafından gizli olarak ele alınmalıdır. Gizli olarak işleme şunları içerir:

İlk olarak, GİZLİ belgelere erişim, mahkeme celbine sunulan davadaki taraflar, onların temsilcileri, mahkeme ve personeli ile sınırlı olmalıdır. GİZLİ olarak belirtilen belgeler, GİZLİ belgeler veya bölümlerle ilgili herhangi bir yazılı ifadenin “GİZLİ” olarak belirtilmesi ve bu hükmün gerektirdiği şekilde muamele edilmesi şartıyla, açıklamanın makul şekilde gerekli olduğu temel eylemde bir tanığın ifadesi sırasında kullanılabilir.

İkincisi, bu belgelerin ve bunlara atıfta bulunulan referansların imzalanması için makul bir girişimde bulunulmadığı müddetçe GİZLİ belgelerin halka açık bir şekilde sunulmaması gerekir. Herhangi bir GİZLİ belgeyi veya bir bölümünü ekleyen veya ona atıfta bulunan herhangi bir önerge, özet veya başka bir belgeyi dosyalamayı amaçlayan bir taraf, söz konusu GİZLİ bilgileri mühürleyen bir mahkeme emri istemek için gerekli adımları atmalıdır. Mahkeme, bu Mahkeme Celbi Sözleşmesi uyarınca yapılan mühürleme önergesini reddederse, taraf, mahkeme tarafından aksi belirtilmedikçe belgeyi normal şekilde düzenleyebilir.

Üçüncüsü, bir mahkeme celbine cevaben üretilen GİZLİ belgeler, mahkeme celbine sunulan eylemin kovuşturulması veya savunulması dışında bir amaç için kullanılamaz ve dayanak işlemin nihai ifadesinden sonraki altmış (60) gün içinde imha edilmelidir. Mahkeme celbine başvuran kişi veya kurum, herhangi bir GİZLİ belgenin hazır bulunduğu her bir kişi veya kuruluşun bu şartlara uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.