GoDaddy

TİCARİ MARKA/TELİF HAKKI İHLALİ

Fikri Mülkiyete Saygı Duyma

GoDaddy.com, LLC ("GoDaddy") fikri mülkiyetlerin korunmasını destekler. Ticari marka sahibi, hizmet markası veya telif hakkı sahibi olmanız fark etmeksizin GoDaddy yasal haklarınızı koruma konusunda size yardımcı olacağına söz verir. Bu nedenle, ticari marka ve/veya telif hakkı ihlaline ilişkin hak taleplerini değerlendirmek üzere aşağıdaki politikaları hazırlamıştır.

Alan Adı İhtilafı İddiaları

Kayıtlı alan adı ile ilgili endişeniz veya ihtilafınız varsa lütfen Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası'na ("UDRP") başvurun. Alan adlarının kaydı ile ilgili anlaşmazlıklar, alan adı sahibine, ICANN onaylı hakem kurulu veya mahkeme sistemine gönderilecektir. GoDaddy şirketine mahkeme ve yasal belgelerin kopyalarının gönderilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Avukatlara İlişkin İpuçlarımızı gözden geçirin.

Bu Ticari Marka/Telif Hakkı İhlali Politikası alan adı ihtilaflarını hariç tutar ve diğer GoDaddy ürünleri ve hizmetlerini içeren olası ihlallerin bildirilmesine olanak tanımak üzere oluşturulmuştur.

GoDaddy Açık Artırmaları ve Premium Alan Adı İhtilafı İddiaları

 1. GoDaddy şirketini, GoDaddy Açık Artırmalarında veya Premium Alan Adı olarak satışta olan bir alan adı ile ilgili ticari marka ihlali konusunda bildirmek için lütfen ticari marka iddiası doldurmak üzere aşağıdaki yönergeleri (A) takip edin.

 2. GoDaddy Açık Artırmalarında veya Premium Alan Adı olarak satışta olan bir alan adı ile ilgili şikayet veya ihlale yanıt veriyorsanız aşağıdaki Karşı Bildirim Politikamızı (C) takip edin.

Telif Hakkı ve Ticari Marka İddiaları

 1. GoDaddy şirketini telif hakkı veya ticari marka ihlali konusunda bilgilendirmek için lütfen ticari marka iddiası doldurmak üzere özel yönergeleri (A) veya telif hakkı şikayeti doldurmak için (B) özel yönergeleri takip edin.

 2. İhlal şikayetine yanıt veriyorsanız aşağıdaki Karşı Bildirim Politikamızı (C) takip edin.

A. Ticari Marka İddiaları

 1. Siz ("Şikayetçi Taraf"), geçerli ve kayıtlı ticari marka veya hizmet markası (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi ile Ana Kayıt olarak veya ülkenizin geçerli fikri mülkiyet kuruluşları ile kayıtlı yabancı markalar; devlet kayıtları veya Ek Kayıt kayıtları bu amaçlar için geçerli değildir) sahibi olduğunuz bir markanın ihlali için ticari marka iddiası iletmek istiyorsanız, GoDaddy Şikayetçi Tarafın bu iddiaları şu iki yöntemden biriyle desteklemesini istemektedir: (i) burada bulunan formu doldurmak veya (ii) aşağıdaki bilgileri e-posta ile trademarkclaims@godaddy.com adresine iletmek. E-postanın konu satırına "Ticari Marka İddiaları" yazılmalıdır. NOT: Çevrimiçi formu doldurmak, talebinizin incelenmesini sağlamanın en hızlı yoludur.

  Yürürlükte olduğu düşünülmek üzere, iddia edilen ticari marka ihlalinin bir bildirimi aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  • Kayıt numarası da dahil olmak üzere, ihlal edildiği iddia edilen ticari marka, hizmet markası, ticari görünüm, ad veya diğer aidiyet göstergeleri ("marka").
  • Marka için geçerli olan yargı yetkisi veya coğrafi bölge.
  • Yukarıda belirtilen markanın sahibinin adı, posta adresi ve telefon numarası.
  • Yukarıda belirtilen marka altında bulunan veya sunulan ürünler ve/veya hizmetler.
  • Yukarıda tanımlanan markanın ilk kullanım tarihi.
  • Yukarıda tanımlanan markanın eyaletler arası ticarette ilk kullanım tarihi.
  • Şikayetçi Tarafın markasının ihlal edildiğini iddia ettiği kullanımın açıklaması.
  • İhlal ettiği iddia edilen web sitesi sahibinin GoDaddy müşterisi olduğuna dair yeterli kanıt.
  • İhlal edilen markanın, elektronik posta adresi vb. dahil olmak üzere, kesin konumu
  • Şunları beyan eden, yeminli ifade kapsamında bir iyi niyet belgesi:
   1. [Web sitesini belirtin] web sitesinin diğer bir tarafın haklarını ihlal etmesi,
   2. Belirtilen tarafın adı,
   3. İhlal edilen [markayı belirtin] markası ve
   4. Söz konusu ihlalde bulunduğu iddia edilen web sitesi içeriklerinin kullanımı savunulabilir değildir.
 2. Telif Hakkı İddiaları için, yukarıda bulunan Telif Hakkı İddiaları Bölüm 1 uyarınca Şikayetçi Taraftan uygun bildirimin gelmesi üzerine, GoDaddy bir araştırma başlatacak ve Şikayetçi Tarafın yazılı bildirimini ihlal ettiği iddia edilen tarafa iletecektir. GoDaddy iddiayı araştırırken, GoDaddy, kendi takdirine bağlı olarak ve bunu yapmak için herhangi bir yasal yükümlülüğü olmaksızın, ihlal ettiği iddia edilen materyali GoDaddy Açık Artırmalarından geçici olarak kaldırabilir, ihlal ettiği iddia edilen tarafı, alan adlarını kilitleyeceği, DNS'yi yeniden yönlendireceği ve/veya yalnızca GoDaddy sunucusunda depolanıyorsa, ihlal ettiği materyale erişimi geçici olarak engelleyeceği veya kaldıracağı yönünde bilgilendirebilir.
 3. GoDaddy, kendi takdirine bağlı olarak ve bunu yapmak için herhangi bir yasal yükümlülüğü olmaksızın, ihlal ettiği iddia edilen materyali GoDaddy Açık Artırmalarından kalıcı olarak kaldırabilir, ihlal ettiği iddia edilen tarafın GoDaddy hesabını askıda tutmaya devam edebilir ve/veya yalnızca GoDaddy sunucusunda depolanıyorsa, ihlal ettiği materyale erişimi engelleyebilir. GoDaddy, Şikayetçi Tarafın meşru bir istekte bulunmadığı kararına varırsa, GoDaddy ihlal ettiği iddia edilen materyale erişimi geri verecektir.
 4. Şikayetçi Taraf, ICANN kayıtlı alan adı kayıt kuruluşu olan GoDaddy şirketinin ve müşterilerinin UDRP'ye tabi olduğunu anlamalıdır. Bu Politikadaki hiçbir şey UDRP'nin yerini alacak şekilde oluşturulamaz ve GoDaddy ile müşterilerinin alan adı ihtilaflarında buna uyma zorunluluğunun yerine geçemez.

B. Telif Hakkı İddiaları

 1. Şikayetçi Taraf gerçek bir telif hakkına sahip olduğunuz materyal için telif hakkı tazmini isteğinde bulunmak isterse, GoDaddy, Şikayetçi Tarafın şunlardan birini uygulayarak bu isteği kanıtlamasını ister: (i) burada bulunan formu doldurarak, veya (ii) aşağıdaki bilgileri e-posta ile copyrightclaims@godaddy.com adresine göndererek: E-postanın konu satırına "Telif Hakkı İddiası" yazılmalıdır. Telif hakkı talepleri e-postayla şu adrese gönderilebilir: Telif Hakkı Temsilcisi, GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. **NOT: Çevrimiçi formu doldurarak çok hızlı bir şekilde iddianıza bakılmasını sağlayabilirsiniz.**

  Yürürlükte olduğu düşünülmek üzere, iddia edilen telif hakkı ihlalinin bir bildirimi GoDaddy şirketine sağlanmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  1. Telif hakkı sahibinin elektronik imzası veya ihlal ettiği iddia edilen özel bir telif hakkının sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişi.
  2. Telif hakkı ile korunan ve ihlal iddiasında bulunulan çalışmanın belirlenmesi veya tek bir online sitede birden fazla telif hakkı ile korunan çalışma tek bir bildirimde bulunuyorsa, bu sitedeki çalışmaların temsili listesi.
  3. İhlal ettiği veya ihlal eylemi konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılması veya erişimizin devre dışı bırakılması gereken materyalin tanımı ve GoDaddy şirketinin materyali konumlandırmasına izin verecek bilgiler.
  4. GoDaddy şirketinin adres, telefon numarası ve varsa Şikayetçi Taraf ile iletişim kurulabilecek elektronik posta adresi gibi Şikayetçi Tarafa ulaşmasına izin verecek bilgiler.
  5. Şikayetçi Tarafın, şikayet edilen materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, aracısı veya kanunlar tarafından yetkilendirilmediğini düşündüğünü belirten ifade.
  6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna dair ifade ve yeminli ifade altında, Şikayetçi Tarafın ihlal edildiği iddia edilen özel bir hakkın sahibi veya adına hareket etme yetkisine sahibi olduğu bilgisi.
 2. Telif Hakkı İddiaları için, yukarıda bulunan Telif Hakkı İddiaları Bölüm 1 uyarınca Şikayetçi Taraftan uygun bildirimin gelmesi üzerine, GoDaddy bir araştırma başlatacak ve Şikayetçi Tarafın yazılı bildirimini ihlal ettiği iddia edilen tarafa iletecektir. GoDaddy iddiayı araştırırken, GoDaddy, kendi takdirine bağlı olarak ve bunu yapmak için herhangi bir yasal yükümlülüğü olmaksızın, ihlal ettiği iddia edilen tarafı, alan adlarını kilitleyeceği, DNS'yi yeniden yönlendireceği, ve/veya yalnızca GoDaddy sunucusunda depolanıyorsa, ihlal ettiği materyale erişimi geçici olarak engelleyeceği veya kaldıracağı yönünde bilgilendirebilir.
 3. GoDaddy, Şikayetçi Tarafın yasal bir telif hakkı iddiasında bulunduğu kararına varırsa, ihlal ettiği iddia edilen tarafın GoDaddy hesabını askıda tutmaya devam eder ve/veya yalnızca GoDaddy sunucusunda depolanıyorsa, ihlal ettiği materyale erişimi engelleyebilir. GoDaddy, Şikayetçi Tarafın meşru bir istekte bulunmadığı kararına varırsa, GoDaddy ihlal ettiği iddia edilen materyale erişimi geri verecektir.

C. Karşı Bildirim Politikası

 1. Karşı Bildirim. Materyalin yanlışlık sonucu kaldırıldığını veya devre dışı bırakıldığını veya materyalin kaldırılması veya devre dışı bırakılması ile ilgili yanlış tespitte bulunulduğu yönünde iyi niyet çerçevesinde iddia etmek istediğiniz bir telif hakkı veya ticari marka ihlali bildirimi alırsanız, copyrightclaims@godaddy.com veya trademarkclaims@godaddy.com adresine e-posta göndererek Karşı Bildirim sağlayın ve şu bilgileri de iletin:

  1. İhlal ettiği iddia edilen tarafın elektronik imzası.
  2. Kaldırılmış olan veya erişiminin devre dışı bırakıldığı ve materyalin kaldırılmadan veya erişimi devre dışı bırakılmadan önce bulunduğu konumun belirlenmesi.
  3. İhlal ettiği iddia edilen tarafın, materyalin yanlışlık sonucu kaldırıldığını veya devre dışı bırakıldığını veya materyalin kaldırılması veya devre dışı bırakılması ile ilgili yanlış tespitte bulunduğunu gösteren yeminli ifade.
  4. İhlal ettiği iddia edilen tarafın adı, adresi ve Arizona yargı bölgesi Federal Bölge Mahkemesinin yetkisini onayladığını veya ihlal ettiği iddia edilen tarafın adresi Amerika Birleşik Devletleri dışında ise, GoDaddy şirketinin bulunabileceği diğer bir yargı bölgesinin yetkisini onayladığını ve ihlal ettiği iddia edilen tarafın Şikayetçi Taraf veya bu Tarafın aracısından gelecek işlem hizmetini kabul ettiğini gösteren bir ifade.

 2. Yukarıda Bölüm 1'de tanımlandığı şekilde Karşı Bildirimin alınması üzerine, GoDaddy, Şikayetçi Tarafa hemen Karşı Bildirimin bir kopyasını iletmeli ve bu Tarafı on (10) iş günü içinde kaldırılan materyali yerine koyacağı veya erişimin devre dışı olmaktan çıkarılacağı yönünde bilgilendirmelidir. GoDaddy, ilk olarak Şikayetçi Taraftan, Şikayetçi Tarafın İhlal Eden Tarafı GoDaddy şirketinin sistemi veya ağındaki materyale ilişkin ihlal eyleminde bulunmasını önlemek üzere mahkeme kararı elde etmek için dava açtığını belirten bir bildirim almadığı müddetçe, GoDaddy Karşı Bildirimi almasını takip eden en az on (10) ve en fazla on dört (14) iş günü içinde kaldırılan materyali yerine koyacak ve izni devre dışı olmaktan çıkaracaktır.
 3. D. Tekrarlayan İhlal Durumları

  Bu politikayı tekrar eden bir şekilde ihlal eden ve telif hakkıyla korunan çalışmaları, ticari markaları ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden GoDaddy müşterilerinin ve hesap sahiplerinin, uygun olduğu durumlarda, sonlandırılmasını sağlamak GoDaddy politikasıdır.

  Güncelleme: 3.12.2015
  Telif Hakkı © 2019 GoDaddy.com, LLC Tüm Hakları Saklıdır.